Vacature

VACATURE.

Beste secretarissen,

Graag aandacht voor het volgende!

Voor “de Scheidsrechter” hebben we per district de beschikking over een regio-correspondent.

Helaas heeft Wim Boeren naar vele jaren zijn afscheid aangekondigd. Uiteraard zijn we Wim dank verschuldigd voor de vele jaren dat hij deze taak uitoefende.

Dit betekent dat we dus voor West 1 op zoek zijn naar een opvolger(ster) of meerdere opvolger(ster)s.

Daarom willen we graag uw medewerking om een of meerdere opvolgers te zoeken.

Plaats een wervende oproep op uw website of Nieuwsflits of clubblad.

Voor extra informatie kan men mailen naar redactie@covs.nl

Met vriendelijke groet,

Ron de Bruin

Lid Bestuur COVS namens West 1

PH Commissie Juridische zaken

Plv. PH Commissie Media