NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019

  Nieuwsbrief 3           Omslag van het blad Signaal          Augustus 2019. 

 

 

TRAINEN

Het seizoen gaat weer beginnen, dus de spelregels nog een keer doornemen en aan de conditie werken. Waar kan dat beter dan op de training, want daar kun je voor beide terecht?

Het nieuwe seizoen wordt getraind onder leiding van Dick Dam. De trainingen zijn op woensdag, aanvang 20.00 uur (vv Con Zelo) en u bent van harte welkom.

KEEZAVOND

Vrijdag 13 september bent u welkom voor een spelletje Keezen. Het is een soort mens-erger-je-niet, maar dan met partner en in plaats van dobbelstenen gebruik je speelkaarten. Het is verslavend, maar daar komt u vanzelf achter als u eens meespeelt.

Vrijdag 13 sep om 20.00 uur in de kantine van vv Con Zelo en u hoeft niet alleen te komen, want ook niet-leden zijn van harte welkom!

TECHNISCHE AVOND

Woensdag 4 september neemt Dick Dam de spelregels met u door. Met behulp van beelden worden alle belangrijke zaken op spelregelgebied nog eens doorgenomen.

Er is veel veranderd, zorg dat u als scheidsrechter of “de-betweter-langs-de-kant” van alles op de hoogte bent!

 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN

4 sep           20.00       Technische avond                   Kantine vv Con Zelo

13 sep         20.00       Keezavond                                Kantine vv Con Zelo

14 okt         20.00       Daan van Velzenbokaal          Kantine vv Con Zelo

SPELREGELWIJZIGINGEN

De volgende regels zijn met ingang van 1 juni 2019 van kracht geworden:

 • De invoering van gele of rode kaarten voor onbehoorlijk gedrag door teamofficials
 • Een speler die het veld verlaat bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn als hij gewisseld wordt
 • Bij een doelschop en een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, geldt dat de bal in het spel is zodra deze is getrapt en beweegt (de bal mag gespeeld worden voordat deze het strafschopgebied heeft verlaten)
 • een duidelijker beschrijving van ‘hands’, met de hand kan niet worden gescoord bij de tegenpartij, ook niet door de doelverdediger vanuit zijn eigen strafschopgebied.
 • aanvallers moeten ten minste 1 meter afstand houden van een ‘muurtje’, bestaande uit minimaal 3 personen
 • de doelverdediger hoeft slechts één voet op de doellijn te hebben bij een strafschop
 • nieuwe procedure voor de scheidsrechterbal (inclusief dat er een scheidsrechtersbal wordt toegekend als de bal een wedstrijdofficial raakt en vervolgens in het doel gaat, balbezit voor een partij verloren gaat of een veelbelovende aanval begonnen wordt)

Meer uitleg wordt gegeven op de technische avond op 4 september, inclusief diverse filmfragmenten als voorbeelden.

 

SPELENMETDESPELREGELS

Vraag 1
Een doelman speelt een doeltrap snel naar een medespeler, die binnen het strafschopgebied staat. Een aanvaller sprint nu van buiten het strafschopgebied naar de bal, onderschept hem binnen het strafschopgebied en weet te scoren. Wat is de spelhervatting?

 1. Aftrap na geldig doelpunt.
 2. Indirecte vrije schop.
 3. Scheidsrechtersbal.
 4. Doeltrap.

Vraag 2

Bij de toss voorafgaand aan de wedstrijd kiest de aanvoerder van de thuisploeg om af te trappen. Wanneer is dit juist?

 1. Als hij de toss heeft gewonnen.
 2. Als hij de toss heeft verloren, maar de andere aanvoerder de keuze aan hem laat.
 3. Als hij de toss heeft gewonnen en de andere aanvoerder het ermee eens is.
 4. Er wordt niet meer getost, de thuisploeg trapt altijd af.

Vraag 3

Tijdens het spel komt de bal op het middenveld tegen de scheidsrechter aan. Hierdoor verandert de bal van richting, maar blijft dezelfde ploeg in balbezit. Moet de scheidsrechter nu actie ondernemen?

 1. Nee, nooit.
 2. Alleen als er in de volgende situatie een kansrijke aanval ontstaat.
 3. Alleen als er in de volgende situatie een duidelijke scoringskans ontstaat.
 4. Ja, hij moet altijd het spel onderbreken.

Vraag 4

Een doelman speelt een doeltrap kort naar een dichtbij staande medespeler. Echter, hij raakt de bal verkeerd en speelt hem binnen het strafschopgebied nogmaals, om hem alsnog bij zijn teamgenoot te krijgen. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij laat doorspelen.
 2. Hij fluit af en hervat met een indirecte vrije schop.
 3. Hij fluit af en laat de doelschop overnemen.
 4. Hij fluit af, hervat met een scheidsrechtersbal en geeft de doelman een gele kaart.

 

Vraag 5 (Mokum Open)

Tijdens het spel wordt de bal hoog in de lucht geschoten, nabij de zijlijn. In de lucht raakt de bal lek, maar de scheidsrechter kan niet zien of dit nog boven het speelveld is, of dat de bal de zijlijn al is gepasseerd. Wat beslist de scheidsrechter als hij het spel heeft onderbroken?

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Bij het nemen van een strafschop weet de doelman redding te brengen. Op het moment van nemen raakt hij echter zijn doellijn niet meer aan, maar hangt zijn achterste voet loodrecht boven de doellijn. Wat beslist de scheidsrechter 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

                    

 

 

De antwoorden kunnen per mail naar het secretariaat worden gestuurd of naar dick.dam1@hotmail.com