KEEZ-AVOND

Voor de liefhebbers is op 6 maart 2020 weer een gezellige KEEZ-AVOND.

Plaats van handeling:  de Kantine van ConZelo Waarland.

Aanvang van deze gezelligheid is om 20.00 uur. Om 19.45 staat de koffie voor u klaar.

 

Heel veel plezier!!!!!!!!

 

Nieuwsbrief nummer 1 + spelregelvragen Februari. 2020

                                                                                          

Secretariaat: J.N.M. van den Hoff                            Nieuwsbrief 1                                    

Waterkeringsweg 50                                                   Februari 2020

1785 HX Den Helder

  

TRAINEN

De tweede helft van het seizoen is al weer een aantal weken bezig, er is nog genoeg ruimte, dus als u zin hebt bent u op de woensdagavond van harte welkom om mee te trainen bij vv Con Zelo.

De training begint om 20.00 uur onder leiding van Dick Dam. 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De JALV zal ook deze keer in de kantine van Con Zelo zijn. U bent maandag 9 maart a.s. van harte welkom, aanvang 20.00 uur.

U heeft reeds de agenda en het verslag ontvangen. Helaas staat er een foutje in de notulen. Op pagina 4, punt 6, wekt de notulist het idee dat de penningmeester erg ontspannen is en ligt. Dat was zeker niet het geval, hij licht toe en wel de begroting. Verzoeke dit even aan te passen.

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN

6 mrt ‘20    20.00       Keezavond                                Kantine vv Con Zelo

9 mrt ’20   20.00       JALV                                       Kantine vv Con Zelo

16 mrt ’20  20.00       Daan van Velzenbokaal           Kantine vv Con Zelo

1 mei ‘20    20.00       Keezavond                                Kantine vv Con Zelo

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER

INNING CONTRIBUTIE EN DONATIES:

Het duurt nog ruim een week, maar op 1 maart 2020 worden weer de contributies en donaties geïnd van de leden en donateurs die een machtiging hebben afgegeven. Zorg dat uw saldo voldoende is zodat we geen storneringen krijgen.

Zij die geen machtiging hebben afgegeven kunnen alsnog een machtiging aanvragen bij ondergetekende. Anders reken ik er op dat uw contributie c.q. donatie ook rond 1 maart a.s. op onze bank rekening NL05RABO 0357 3233 27 wordt over gemaakt.

Contributies welke voor 1 mei niet binnen zijn worden verhoogd met € 5,00. Zorg dus dat uw betaling op tijd binnen is.

De contributie voor 2020 bedraagt € 37,50. Donateurs betalen € 17,50 en donateursverenigingen € 20,00.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

  

SPELENMETDESPELREGELS

Vraag 1
Op het moment dat de bal de grond raakt bij een scheidsrechtersbal, trapt een speler de bal rechtstreeks in eigen doel. Hoe moet het spel verder?

 1. Doelpunt
 2. Scheidsrechtersbal opnieuw nemen
 3. Indirecte vrije trap voor de aanvallende partij
 4. Hoekschop

Vraag 2

Bij een inworp blijft de inwerper zodanig lang met de bal in zijn handen staan, dat de scheidsrechter besluit om te fluiten en hem een gele kaart te tonen wegens tijdrekken. Hoe moet het spel hierna worden hervat?

 1. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn
 2. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn
 3. Met een inworp voor dezelfde partij
 4. Met een inworp voor de tegenpartij

Vraag 3

Een directe vrije schop, genomen in het eigen strafschopgebied, wordt rechtstreeks in het eigen doel getrapt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Doelpunt
 2. Doelschop
 3. Hoekschop
 4. Overnemen

Vraag 4

In de 35e minuut van de eerste helft wordt een speler zijn tweede gele kaart getoond. Het ontgaat de scheidsrechter evenwel dat dit zijn tweede is. Hij komt er pas in de rust achter. Hoe dient hij nu te handelen?

 1. Hij kan niets meer doen
 2. Hij meldt het voorval bij de bond, maar laat de speler verder spelen
 3. Hij ontzegt hem alsnog het verder meespelen en meldt het voorval bij de bond
 4. Hij kan hem pas wegsturen als hem nogmaals de gele of rode kaart wordt getoond

Vraag 5 (Mokum Open)

Op het moment dat een aanvaller ter hoogte van de doellijn de bal in het verlaten doel van de tegenpartij wil koppen, trapt een tegenstander de bal met een te hoog geheven been voor zijn hoofd weg zonder daarbij de tegenstander te raken. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Vraag 6 (Mokum Open)

Na een hoekschop komt de bal bij een groep spelers in het doelgebied. Een verdediger slaat nu met zijn hand de bal, maar op datzelfde moment werd deze verdediger in zijn rug geduwd door een aanvaller. De scheidsrechter onderbreekt het spel, maar wat moet hij nu beslissen? 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:5 C, C, B.

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

Bron: MEDIA KNVB

Op het veld staan de scheidsrechters er in principe alleen voor, maar gezamenlijk vormen zij in Nederland een hele grote groep. Maar liefst 1,8 miljoen Nederlanders hebben namelijk ooit minimaal één competitiewedstrijd gefloten of gevlagd. Dat blijkt uit een steekproef in opdracht van de KNVB door Peil.nl van Maurice de Hond, die zelf overigens ook elk weekend een wedstrijd fluit. Aanleiding voor het onderzoek is de Week van de Scheidsrechter, die op 5 oktober van start ging.

Voor de representatieve steekproef zijn in totaal 3.000 personen van 18 jaar en ouder ondervraagd. Daarvan gaf dertien procent aan minimaal één competitiewedstrijd te hebben gefloten als scheidsrechter of te hebben gevlagd als assistent-scheidsrechter, wat neerkomt op 1,8 miljoen Nederlanders. Dit was aanzienlijk vaker het geval bij mannen (33%) dan bij vrouwen (4%). Daarbij hebben jongeren (18-24 jaar: 18%) meer een vlag of een fluit gehanteerd dan ouderen. Als reden om te stoppen werd vooral aangegeven dat men er geen tijd meer voor had (35%). Zeven procent van de afvallers was fysiek niet langer in staat om als scheidsrechter op te treden, één procent vond het gewoonweg te moeilijk.

Tijdens de Week van de Scheidsrechter willen de KNVB en ARAG zoveel mogelijk voetballers de scheidsrechter laten bedanken voor hun onmisbare inzet: zonder scheidsrechter kan er geen wedstrijd worden gespeeld. Clubs konden hiervoor originele cadeaus bedenken en als plan indienen bij de KNVB.

De leukste ideeën werden beloond met het betalen van de rekening (maximaal 150 euro). Daarnaast krijgen 17 scheidsrechters de unieke kans om in Zeist een training dag mee te lopen met de betaald voetbalscheidsrechters. Zij kijken op 9 oktober een dag lang mee met de besproken videobeelden en doen mee aan de (fysieke) training.