NIEUWSBRIEF MEI 2020 Num.2

       Mei 2020

Nieuwsbrief 2                          

Secretariaat: J.N.M. van den Hoff

Waterkeringsweg 50   1785 HX Den Helder

 

TRAINING WORDT HERVAT

 

De training kan weer beginnen. Vanaf  vrijdag 5 juni gaat Dick Dam weer conditietrainingen geven.

Aanvang 20.00 uur, een uur voluit aan de bak en niet vergeten: je kunt je niet op de club omkleden. Dus een warm trainingsjack mee en lekker thuis douchen.

Voor de liefhebbers die willen aansluiten:

Trainingsveld Con Zelo, Smeetsweg 9-11, Waarland.

 

 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN

 

 • Er zijn momenteel weinig activiteiten. De COVS heeft landelijk een spelregelwedstrijd opgestart en daar is helaas van de vereniging uit niet veel animo.
 • De Daan van Velzenbokaal is de laatste keren slecht bezocht, dus is tijdens de jaarvergadering besloten hier mee te stoppen. Er komt wat voor terug, maar dat wordt niet eerder dan in het najaar.
 • De BBQ zal zeker niet in juni zijn. De verwachting van het bestuur is dat in september de jaarlijkse BBQ zal worden georganiseerd,

 

 

Kees van Noorloos geridderd

 

De meesten weten het al lang, het heeft immers in de krant gestaan. Maar voor de enkeling die wat anders te doen had:

Kees van Noorloos is geridderd en om heel veel redenen. Zeker voor zijn verdiensten voor de COVS en voor de voetbalvereniging CW Wieringermeer, maar ook voor zijn grote inzet als voorzitter van De Kring en Kopwerk, leiding aan de pastorale raad en het organiseren van zendingsreizen voor jongeren. Verder is Kees actief (geweest) in de politiek.

Nogmaals hartelijk gefeliciteerd Kees!

 

 

SPELENMETDESPELREGELS

 

Vraag 1
De bal gaat over de zijlijn uit het speelveld en komt achter de afrastering terecht? Een speler van partij A pakt de bal en gooit snel van achter de afrastering in. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Door laten spelen
 2. Inworp opnieuw laten nemen door partij A
 3. Inworp door partij B laten nemen
 4. De speler die van achter de afrastering snel inwierp een gele kaart geven en de inworp opnieuw laten nemen door partij A

 

Vraag 2

Tijdens het spel slaat een speler vanuit het speelveld een assistent-scheidsrechter die op de zijlijn loopt. Hoe zal het spel hervat moeten worden nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken en de aanvaller een rode kaart heeft getoond?

 1. met een indirecte vrije schop op de zijlijn
 2. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken
 3. Met een directe vrije schop op de zijlijn
 4. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd

 

Vraag 3

De doelverdediger van partij A en een aanvaller hebben ruzie. Plotseling gooit de doelverdediger, staande in zijn eigen strafschopgebied, doch niet in het doelgebied, opzettelijk en met kracht de bal tegen het hoofd van de aanvaller aan, die één meter achter de doellijn naast het doel staat. De scheidsrechter stuurt de doelverdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Hoe wordt het spel hervat?

 1. Strafschop
 2. Indirecte vrije schop
 3. Hoekschop
 4. Scheidsrechtersbal

 

Vraag 4

Speler A schiet op het doel van de tegenpartij. Op dat moment staat een medespeler van hem buitenspel, maar volgens de scheidsrechter niet strafbaar. Hij laat dan ook doorspelen. De ingeschoten bal wordt echter tegen de doelpaal geschoten en stuit voor de voeten van deze buitenspel staande medespeler, die vervolgens scoort. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de medespeler de bal ontving
 2. Hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt
 3. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de buitenspel staande speler de bal in het doel schoot
 4. Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een doelschop

 

Vraag 5 (Mokum Open)

Een aanvaller heeft zich naast het doel buiten het speelveld begeven om zich zodoende aan buitenspel te onttrekken. Op het moment dat de doelverdediger de bal heeft opgevangen, komt deze speler weer het speelveld inlopen om te voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt en speelt de bal, voordat deze buiten het strafschopgebied is, opzettelijk met de hand. Wat beslist de scheidsrechter? 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B

 

Antwoordmogelijkheden Mokum Open