Nieuwsbrief nummer 3 Augustus 2021 met spelregelvragen

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

 

         Nieuwsbrief 3 Augustus 2021

 

BBQ

Zoals ik u reeds eerder heb gemeld zal de BBQ van dit jaar doorgaan. U bent van harte welkom op vrijdag 10 september (18.00 uur), maar vergeet u niet dit even door te geven aan de secretaris?

Wacht niet te lang, de week vooraf hebben we nodig voor bestellingen, voorbereidingen en dus graag uiterlijk 3 september opgeven.

Ook als u een partner meeneemt even aangeven.

 

TRAINING  IS HERVAT

 

De training is weer begonnen. U bent iedere woensdag als altijd weer van harte welkom.

Aanvang 20.00 uur, een uur voluit aan de bak en bijkletsen. voor de liefhebbers die willen aansluiten:

 

Trainingsveld Con Zelo, Smeetsweg 9-11, Waarland. 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN

 

KEEZAVONDEN

De keezavonden gaan weer beginnen. Op 1 oktober en 3 december bent u van harte welkom in de kantine van Con Zelo.

 

Technische avond

Er staat een technische avond aan te komen. Zodra er meer bekend is hoort u het zo snel mogelijk middels een mailtje. Ysbrand heeft belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje gezet en dat kunt u verder in deze nieuwsbrief lezen. 

 

ANTWOORDEN SPELREGELS NIEUWSBRIEF 2

Wat verlaat wegens de vakantie hierbij de goede antwoorden:

 

 1. B
 2. B
 3. B
 4. A
 5. D  B  B
 6. A  I  G

 

 

TRAININGSOPKOMST afgelopen seizoen

Voor wie het aangaat de beloofde scorelijst (aanwezigheid op de training van het afgelopen seizoen).

1   Henk van Bokhoven         15 (buiten mededinging)

Dick Dam                        15 (buiten mededinging)

3   Peter Beijens                    14

Dave Moeijes                   14

5   Fred Huurdeman              12

Michel Kuilman               12

7   Piet Borst                        11

Cees Jansen                     11

9   Piet Houtenbos                 10

Dik Kortekaas                  10

11 Aad Leegwater                 6

12 René Nolten                     0

 

De nummers 3 en 4 komen in aanmerking voor een leuke attentie!

B B Q

Niet vergeten om je op te geven… vóór 3 september! Tot nu toe hebben pas vijf leden zich aangemeld!

 

Een paar belangrijke vernieuwingen in de spelregels.

Een voorproefje op de technische-avond.

MvG Ysbrand

 

Spelregels 2021/22

 

Tijdens de JAV hebben de leden ingestemd met diverse wijzigingen van, en toelichtingen op, de spelregels 2020/21.

 

Belangrijkste spelregelwijziging:

 

Regel 12 – Overtredingen en Onbehoorlijk gedrag: Hands

 

Omdat de interpretatie van hands niet altijd consistent is geweest, door onjuiste toepassing van de Spelregel, hebben de leden bevestigd dat niet elke aanraking van de bal door een speler met de hand of arm een overtreding is. Met het oog op het criterium van de hand/arm die het lichaam van de speler op onnatuurlijke wijze groter maakt, werd bevestigd dat scheidsrechters hun oordeel moeten blijven gebruiken om de positie van de hand of arm vast te stellen in relatie tot de beweging van de speler in die specifieke situatie. Met het oog op deze toelichting is er sprake van strafbaar hands als een speler: • de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals door het bewegen van de hand of arm richting de bal; • de bal met hand of arm raakt wanneer dit het lichaam op onnatuurlijke wijze groter heeft gemaakt. Een speler wordt beschouwd het lichaam op onnatuurlijke wijze groter te hebben gemaakt, als de positie van die hand of arm geen gevolg is van, of te verklaren door, de beweging van het lichaam van de speler in deze specifieke situatie. Door de hand of arm in een dergelijke positie te hebben, loopt de speler het risico dat de hand of arm geraakt wordt door de bal en dat dit bestraft wordt; of • scoort in het doel van de tegenstander o rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger; o direct nadat de bal de hand of arm geraakt heeft, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt.

Onopzettelijk hands dat ertoe leidt dat een ploeggenoot scoort of dat er een scoringskans ontstaat, wordt niet langer als een overtreding beschouwd. Overige wijzigingen en toelichtingen De overige wijzigingen en toelichtingen die zijn goedgekeurd om opgenomen te worden in de Spelregels 2021/22 zijn uitgewerkt in de hierboven genoemde bijlage. De spelregels 2021/22 zijn van kracht met ingang van 1 juli Om spelers, trainers en wedstrijdofficials meer tijd te geven om zich de spelregelwijzigingen eigen te maken, is besloten dat de datum waarop ze van kracht zullen zijn, verschoven wordt van 1 juni naar 1 juli. Competities die voor die datum starten mogen de wijzigingen eerder invoeren, of de invoering uitstellen tot uiterlijk de start van de volgende competitie.

 Hands:

o Niet elk contact van de bal met de hand / arm is een overtreding

o De positie van de hand / arm van een speler moet beoordeeld worden in relatie tot de beweging van zijn lichaam in die specifieke situatie

o Verwijdering van onopzettelijk hands als overtreding door een aanvaller in relatie tot een ‘ploeggenoot’ en ‘het creëren van een scoringskans’

o Het gebruiken van een ‘truc’ om de Regel te omzeilen met betrekking tot het spelen / raken van de bal met hand door de doelverdediger na een bewuste trap door een medespeler, geldt ook voor doelschoppen; degene die dit initieert ontvangt een waarschuwing (GK)

o Een vrije schop of strafschop kan alleen worden toegekend voor een overtreding tegen een persoon op de spelerslijst of een wedstrijdofficial

 

Regel 11 – Buitenspel

Buitenspelpositie Aanvullende tekst De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel. Toelichting De schouder maakt geen deel uit van de arm bij het bepalen van hands. Het is daarom een deel van het lichaam waarmee een geldig doelpunt kan worden gescoord en daarom moet dit worden meegenomen in het beoordelen van buitenspel.

 

  

SPELREGELWEDSTRIJD

 

Vraag 1
Een buitenspel staande speler zwaait naar de doelverdediger ten teken dat hij de bal graag wil hebben. De doelverdediger neemt daarop een doelschop richting die speler. Deze loopt snel terug en neemt de bal aan op de eigen helft. Daarna omspeelt hij een paar verdedigers en weet prachtig te scoren. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Aftrap na geldig doelpunt
 2. Indirecte vrije schop op de plaats waar de speler stond te zwaaien
 3. Indirecte vrije schop op de plaats waar de speler de bal ontving
 4. Directe vrije schop op de plaats waar de speler de bal ontving

 

Vraag 2

Een speler staat klaar om een indirecte vrije schop te nemen. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter schiet hij de bal rechtstreeks in het doel. De verdedigers menen dat dit geen doelpunt is omdat het een indirecte vrije schop betrof. Da aanvallers daarentegen zeggen dat het wel een doelpunt is omdat de scheidsrechter zijn hand niet omhoog gestoken had. Wat beslist de scheidsrechter als hij beseft dat hij dat laatste inderdaad was vergeten?

 1. Aftrap na geldig doelpunt
 2. Indirecte vrije schop overnemen
 3. Scheidsrechtersbal voor de aanvallende partij
 4. Scheidsrechtersbal voor de verdedigende partij

 

Vraag 3

Een hoge bal richting de zijlijn wordt boven de zijlijn met de hand opgevangen door een aanvaller. Hij doet dit omdat hij er echt niet anders bij kan en omdat de bal anders ook nog eens ver buiten het veld zou zijn beland. De scheidsrechter fluit af, wat moet hij verder beslissen.

 1. Indirecte vrije schop tegen deze aanvaller
 2. Directe vrije schop tegen deze aanvaller
 3. Directe vrije schop tegen deze aanvaller en deze bovendien de gele kaart tonen wegens opzettelijk hands
 4. Scheidsrechtersbal voor de andere partij

 

Vraag 4

Een speler raakt geblesseerd en wordt buiten het veld behandeld. Deze behandeling duurt maar heel kort en de speler wil, nog voordat het spel is hervat, alweer deelnemen aan het spel. De scheidsrechter besluit:

 1. Hem dit toe te staan, maar alleen als hij het veld via een zijlijn betreedt
 2. Hem dit toe te staan, maar alleen als hij ter hoogte van de middellijn het veld betreedt
 3. Hem dit niet toe te staan, hij moet wachten tot het spel is hervat
 4. Hem dit niet toe te staan, hij moet wachten tot het spel is hervat en opnieuw wordt onderbroken

 

Vraag 5 (Mokum Open)

Een aanvaller trapt na en raakt daarbij een verdediger binnen het doelgebied van deze verdediger. Deze verdediger draait zich om en slaat de aanvaller vol in zijn gezicht . Wat beslist de scheidsrechter.

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Een speler loopt zonder toestemming van de scheidsrechter het veld uit om even wat te drinken. Hij komt snel weer terug en onderbreekt daarbij reglementair een kansrijke aanval ter hoogte van de middellijn. Wat beslist de scheidsrechter als hij alles heeft gezien.

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in: 5./6. C,C,B.

 

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 Wilt u meespelen, dan dient u de antwoorden voor 30 september digitaal in te leveren bij Dick Dam

E-mail adres: dick.dam1@hotmail.com

Veel succes !!!!!!!!!!!