Technische avond.

 

Woensdagavond 29 september 2021, een technische avond  in de kantine van ConZelo i.p.v. een training op het veld met de onderwerpen: spelregelwijzigingen 2021-2022 handsbal en een terugblik op de spelregelwijzigingen 2020-2021.

Met een opkomst van 25 aanwezigen,  presentatie door Dick Dam was het een gezellige en leerzame bijeenkomst met als slot een spelregelvragen quiz. (zie onder)

 

Quiz                                                                                               

 

Test je kennis

10 vragen die betrekking hebben op de spelregelwijzigingen

Weet je alles nog?

Vraag 1

Een verdediger brengt binnen zijn strafschopgebied, bij een duel om de bal, een aanvaller ten val en ontneemt hem daardoor een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter past echter de voordeelregel toe, omdat de bal bij een medespeler komt die in een uitstekende positie komt om te scoren. Hij verzilvert deze kans echter niet, want hij schiet de bal naast het doel. Wat beslist de scheidsrechter nu?
A. Hij toont de verdediger alsnog de rode kaart, omdat er niet onmiddellijk na het voordeel gescoord werd
B. Hij toont de verdediger de gele kaart, omdat er door het voordeel een duidelijke scoringskans bleef bestaan
C. Hij geeft alsnog een strafschop en geeft de verdediger geen disciplinaire straf
D. Hij geeft een doelschop en geeft de verdediger geen disciplinaire straf

Vraag 2

Terwijl de bal hoog binnen het speelveld is boven de middenlijn, nadat de doelverdediger deze uit zijn handen in het veld heeft gebracht, ziet de scheidsrechter dat een speler geblesseerd is aan zijn hoofd. Hoe moet de scheidsrechter nu het spel hervatten nadat de speler verzorgd is?

 1. Met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij affloot. Een medespeler van de doelverdediger mag hierbij als enige aanwezig zijn.
 2. Met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij affloot. De doelverdediger mag hierbij als enige aanwezig zijn.
 3. Met een scheidsrechtersbal op de plek waar de doelverdediger de bal als laatst trapte. De doelverdediger mag hierbij als enige aanwezig zijn.
 4. Met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij affloot. Van beide ploegen mag iemand hierbij aanwezig zijn.

Vraag 3

Een speler van Team A mag een strafschop nemen. De nemer maakt een schijnbeweging
bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond. Tegelijkertijd begaat de doelverdediger een overtreding. Hij komt voordat de bal gespeeld is van de doellijn af. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen als de bal gestopt wordt door de doelman

 1. Hij laat de strafschop overnemen omdat beide spelers op hetzelfde moment een overtreding begaan.
 2. Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de nemer en toont hem tevens een gele kaart
  voor onsportief gedrag.
 3. Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de doelman en toont hem tevens een gele kaart
  voor onsportief gedrag.
 4. Hij laat de strafschop overnemen en geeft beide spelers een gele kaart voor onsportief
  gedrag

Vraag 4

Als tijdens het spel de bal tegen de assistent-scheidsrechter wordt geschoten en via hem uit het speelveld gaat, maar niet in het doel, kan het spel op verschillende manieren hervat worden.

Welke van de onderstaande mogelijkheden is niet juist?

 1. Doelschop.
 2. Scheidsrechtersbal.
 3. Inworp.
 4. Hoekschop.

Vraag 5

Een verdediger neemt een vrije schop en speelt de bal in de richting van zijn eigen doel. Als hij ziet dat een aanvaller op de bal af gaat, speelt hij de bal opnieuw en ontneemt daarmee de aanvaller een duidelijke scoringskans. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Indirecte vrije schop, geen disciplinaire straf
 2. Indirecte vrije schop en gele kaart
 3. Indirecte vrije schop en rode kaart
 4. Directe vrije schop of strafschop en rode kaart

Vraag 6

Tijdens de rust wordt er gewisseld zonder dit aan de scheidsrechter te melden. De scheidsrechter merkt dit als na 5 minuten in de tweede helft de nieuwe speler aan de bal komt. Wat moet S beslissen als het spel doorgaat?

 1. Hij laat het spel doorgaan en rapporteert het voorval aan de bond.
 2. Hij laat het spel doorgaan en toont de speler bij de eerstvolgende onderbreking een gele kaart.
 3. Hij onderbreekt het spel, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
 4. Hij onderbreekt het spel, geeft de speler een vermaning en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Vraag 7

Een verdediger slaat, in een natuurlijke draaibeweging naar achteren, waarbij hij zijn lichaam niet breder maakt, de bal met zijn elleboog weg. Hij kan de bal niet zien en slaat deze op hiervoor beschreven wijze toevalligerwijze weg uit zijn eigen doelgebied. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Strafschop en een waarschuwing.
 2. Strafschop en veldverwijdering wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.
 3. Indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied wegens onsportief gedrag.
 4. Hij laat doorspelen, omdat de speler een normale beweging maakt en hij de bal niet opzettelijk met de elleboog raakt.

Vraag 8

De doelverdediger neemt een doelschop. Van buiten het strafschopgebied komt de bal rechtstreeks bij hem terug, omdat de scheidsrechter de bal raakte. De doelverdediger speelt de bal nu met de hand. Er zijn verder geen tegenstanders in de buurt.

Wat moet de scheidsrechter doen?

 1. Doelschop overnemen.
 2. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
 3. Strafschop voor de tegenpartij.
 4. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de scheidsrechter de bal raakte.

Vraag 9

Een doelverdediger ontneemt, buiten zijn strafschopgebied, een aanvaller van de tegenpartij een duidelijke scoringskans, maar de bal komt bij een medespeler van de aanvaller terecht die een duidelijke scoringspositie behoudt. De scheidsrechter past voordeel toe, maar de bal wordt naast geschoten.

Wat is de beslissing van de scheidsrechter?

 1. Strafschop en een gele kaart voor de doelverdediger.
 2. Strafschop en een rode kaart voor de doelverdediger.
 3. Doelschop en een gele kaart voor de doelverdediger.
 4. Doelschop en een rode kaart voor de doelverdediger.

Vraag 10

Bij de uitvoering van een strafschop komt een doelverdediger veel te snel naar voren gelopen en hij stopt de bal die vervolgens voor de voeten van een speler van de tegenpartij terecht komt die duidelijk te vroeg is toegelopen.

Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Hij fluit af, geeft de doelverdediger een vermaning en laat de strafschop overnemen.
 2. Hij fluit af, toont de doelverdediger én de speler een gele kaart en laat de strafschop overnemen.
 3. Hij fluit af en laat de strafschop overnemen.
 4. Hij fluit af, toont de doelverdediger een gele kaart en laat de strafschop overnemen.

 

 

Antwoorden van de spelregel quiz

 

Vraag 1 D

Vraag 2 C

Vraag 3 B

Vraag 4 B

Vraag 5 C

Vraag 6 A

Vraag 7 D

Vraag 8 B

Vraag 9 C

Vraag 10 A