Bericht uit de media.

Erwin Dam vindt net zoveel plezier in het fluiten van Con Zelo 4 tegen LSVV 7 (geel)

 

Erwin Dam fluit niet meer in dienst van de KNVB. Afgewezen op de stoep van het betaalde voetbal, vond scheidsrechter plezier terug

Erwin Dam vindt net zoveel plezier in het fluiten van Con Zelo 4 tegen LSVV 7 (geel)© Foto RedMouse

Ruud Ramler

Woensdag 17 november 2021 om 08:00

WAARLAND

Erwin Dam stond als scheidsrechter op de stoep van het betaalde voetbal. Hij haalde het niet. Dat was zeker teleurstellend. Aan de andere kant kwam het plezier dat er niet meer was juist daarna terug.

Arbiter Erwin Dam (32) fluit nog steeds. ,,Omdat ik er blij van word.’’ Zij het alleen nog op vrijdagavond in de zaal en zondagmorgen op het veld. In twee gevallen bij Con Zelo, waar hij voorzitter is van de voetbalafdeling. Op de zaterdagen dat hij altijd onderweg was past Erwin Dam weer in de plannen van het gezin. Hij heeft afscheid genomen van de bond. ,,Maar stel dat het weer begint te kriebelen; scheidsrechters zijn er daar altijd wel nodig.’’ Hij gaat ze als aankomend KNVB-docent ook zelf helpen opleiden.

Eigenlijk kwam het moment van stoppen nog tamelijk pardoes. ,,Nee, er sluimerde niets. We hadden het net thuis nog gehad over de planning van de weekeinden. Een dag later raakte ik na de thuiswedstrijd van het eerste in gesprek met de voorzitter van onze omnivereniging. Hij vroeg hoe het ging en ik vertelde alles. Die avond kwam het besef waar ik mee bezig was. Hele zaterdagen van huis, niets kunnen afspreken. En waar haalde ik plezier uit? Het fluiten van wedstrijden! Dat kon ook dichter bij huis.’’

Met dat antwoord, tegen zichzelf in de spiegel, trok Erwin Dam een deur dicht waar hij negentien jaar lang, vanaf zijn dertiende, doorheen was gegaan. ,,Ik begon met wedstrijden bij de pupillen van Con Zelo. Dat jonge voetballers wedstrijden floten was het beleid van de club. Daar bleek meteen dat ik het best leuk vond en als mannetje van twee turven hoog ook overtuigd was van mezelf. Ik stuurde meteen de coach van de tegenpartij naar de kantine. Hij moedigde zijn team uiteraard aan maar schreeuwde daarbij onbehoorlijk. Ja, hij ging ook. Ik werd die wedstrijd ondersteund door de toenmalige scheidsrechterscoördinatoren.’’ Via de basisopleiding scheidsrechter en jeugdgroepen floot Erwin Dam op 19-jarige leeftijd zijn eerste seniorenwedstrijd. ,,Tot dat moment voetbalde ik ook nog. Omdat ik doorstroomde naar het talententraject vond de KNVB het verstandiger als ik daarmee stopte. Om het risico op blessures te verkleinen. En zeker ook gezien mijn ambitie om de top te halen.’’

Mede door de intensieve begeleiding van de KNVB, de kansen om zich te bewijzen in het rijpingsproces waar jonge scheidsrechters doorheen gaan, lonkte zelfs het betaalde voetbal. ,,Ik kwam met net te kort bagage binnen om door te stromen. Ik was begonnen met fluiten omdat ik het leuk vond. Het werd daarna ook een kans om een stuk levenservaring op te doen. Gaandeweg was fluiten bij de profs wel een doel geworden. Maar juist toen, in die talentenvijver, merkte ik dat het niet zozeer meer ging om het plezier maar dat presteren voorop stond. Toen ben ik de lol een beetje verloren. Die vond ik pas terug toen ik het betaalde voetbal niet haalde. Op dat moment baalde ik. Ik was ambitieus, wilde iets bereiken. Later ging ik het steeds minder erg vinden. Ik denk, achteraf, dat ik het ook minder lang had volgehouden dan nu.’’

Zijn boek met herinneringen omvat mooie hoofdstukken in de hoofdklasse bij de amateurs, toen de laatste halte voor het plafond. ,,Daar kon ik mijn manier van fluiten veel meer in kwijt. Ik heb graag contact met spelers en ga discussies niet uit de weg. Te amicaal, vond de KNVB.’’ In zijn ogen moet een scheidsrechter laten blijken dat hij de baas is. ,,Noem het pedant, overwicht of zelfvertrouwen. Ik houd het op overtuiging dat jij de controle hebt.’’ Nooit liep het uit de hand. ,,Ik heb twee keer een wedstrijd moeten staken. Eenmaal had een speler zijn tong ingeslikt. De andere was vanwege een massale vechtpartij. Nee, niet naar mij toe gericht. In de tuchtzaak bleek juist dat ik meester over de situatie was gebleven.’’

 

Mededeling

 

MEDEDELING Wie Fluit Waar’

 

Gezien het aantal scheidsrechters die zich hiervoor hebben opgegeven, is zo weinig dat besloten is om deze rubriek Wie Fluit Waar te schrappen van de website.

 

Met vriendelijke sportgroeten

Redactie website.

 

 

Antwoorden en uitleg ronde 3 spelregelquiz 2021-2022

 

Antwoorden en uitleg ronde 3 spelregelquiz 2021-2022

De beeldvragen van deze ronde zijn tot maandag 29 november 21:00 uur te bekijken via:

https://www.covs.nl/beeldfragmenten


Vraag 1

De doelverdediger mag een doelschop nemen en doet hier bijzonder lang over, met de bedoeling tijd te rekken. Na hoeveel verstreken seconden moet de scheidsrechter de doelman hier een waarschuwing voor geven door het tonen van de gele kaart?

 1. Na zes seconden vanaf het moment dat de doelverdediger de bal heeft neergelegd.
 2. Na twaalf seconden nadat de bal het speelveld verliet.
 3. Dit is naar het oordeel van de scheidsrechter.
 4. Dit is naar het oordeel van de scheidsrechter, maar uiterlijk na dertig seconden

Wat moet de spelhervatting zijn als een speler zich misdraagt tegenover een toeschouwer, terwijl de bal op dat moment in het spel is op het middenveld en de scheidsrechter heeft besloten het spel te onderbreken?

 1. Een scheidsrechtersbal of indirecte vrije schop.
 2. Een scheidsrechtersbal waar de bal was.
 3. Een indirecte vrije schop waar de speler stond.
 4. Een scheidsrechtersbal waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 12, pagina 61, nieuwe alinea onder 4. Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Als de scheidsrechter het spel onderbreekt vanwege een overtreding begaan door een speler, binnen of buiten het speelveld, tegen een ‘invloed van buitenaf’, dan wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal, tenzij er een vrije schop wordt toegekend vanwege het verlaten van het speelveld zonder de toestemming van de scheidsrechter.

 

Vraag 3 – Beeldfragment: NAC Breda – FC Volendam

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: E. Strafschop

Toelichting: De doelverdediger komt te laat, mist de bal en schept de aanvaller van Volendam. De overtreding vind binnen het strafschopgebied plaats, maar omdat het om een onbesuisde overtreding gaat, dient er toch een gele kaart gegeven te worden.

 

Vraag 4 – Beeldfragment: Granada – Barcelona

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop

Toelichting: Er gebeuren in de as van het veld twee overtredingen. Zodra de scheidsrechter de aanval niet kansrijk meer acht, fluit hij terecht voor de tweede overtreding, vlakbij het strafschopgebied. Aangezien er geen bal in de buurt was een duidelijk geval van onsportief gedrag, dus naast de directe vrije schop ook een gele kaart.

 

Vraag 5 – Beeldfragment: Granada – Barcelona

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Doelschop

Toelichting: De commentator heeft geen gelijk, dit is geen gele kaart. De overtreding is immers niet onbesuisd en onderbreekt ook geen veelbelovende aanval, daar de scheidsrechter terecht voordeel geeft. Door dit gegeven voordeel vervalt de gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval.

 

Vraag 6 – Beeldfragment: St. Albans City – Cray Wanderers

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop

Toelichting: De aanvaller van St. Albans City wordt door de verdediger in de rug geduwd en verliest zijn evenwicht. Hij probeert overeind te blijven, maar dit lukt hem niet. De verdediger ontneemt een duidelijke scoringskans door deze overtreding.

 

Vraag 7 – Stelling

De aanvoerdersband dient altijd gedragen te worden om de linker bovenarm.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Handboek competitiezaken amateurvoetbal, Seizoen 2021/’22, blz. 36:

3.1.2   Aanvoerdersband

De aanvoerder van een team, dat een door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijd speelt, is verplicht een band om de bovenarm te dragen.

 

Vraag 8 – Stelling

Het dragen van een pet door de doelverdediger is toegestaan, maar deze moet zwart zijn of dezelfde hoofdkleur hebben als zijn shirt.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 4, pagina 25: 4. Overige uitrusting:

Hoofdbedekking

Als hoofdbedekking wordt gedragen, dan moet deze (met uitzondering van de petten van de doelverdedigers):….

 

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Voor welke twee situaties moet de scheidsrechter extra speeltijd bijtellen aan het einde van een speelhelft?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Tijdrekken bij dode spelsituaties.
 2. Het wisselen van spelers.
 3. Het achterin rondspelen van de bal door de verdedigende partij, terwijl de bal in het spel is.
 4. Het te vroeg beëindigen van de eerste speelhelft.
 5. Het lang aan de voet houden van de bal door de doelverdediger tijdens het spel.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 7, pagina 42: 3. Bijtellen van verloren tijd:

In elke helft wordt door de scheidsrechter speeltijd bijgeteld die verloren is gegaan door:

 • het wisselen van spelers;
 • tijd rekken;

+ Als de scheidsrechter in de eerste helft een fout heeft gemaakt met betrekking tot het bijhouden van de tijd, dan mag hij dit niet compenseren door de lengte van de tweede helft te veranderen.

De onder C. en E. genoemde zaken zijn gewone voetbalsituaties waartegen de tegenstander in actie kan komen.

 

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Welke voorwaarden horen bij het nemen van de aftrap?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. De nemer mag zich op de helft van de tegenstander bevinden.
 2. De scheidsrechter moet een teken geven om de aftrap te laten nemen.
 3. De spelers mogen zich na het teken van de scheidsrechter op de helft van de tegenstander begeven.
 4. De nemer mag de bal twee keer raken, voor hij door een andere speler geraakt wordt.
 5. De bal is in het spel zodra de nemer deze raakt.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 8, pagina 44: 1. De aftrap

Voor elke aftrap:

 • bevinden alle spelers zich op eigen speelhelft. Dit geldt niet voor de nemer van de aftrap;
 • bevinden alle tegenstanders van de nemer zich op tenminste 9.15 meter van de bal totdat deze in het spel is;
 • moet de bal stilliggen op de middenstip;
 • geeft de scheidsrechter een teken;
 • is de bal in het spel, wanneer deze is getrapt is en duidelijk beweegt;
 • Doelgroepen: LCS

Antwoorden en uitleg ronde 2 spelregelquiz 2021-2022

 

Antwoorden en uitleg ronde 2 spelregelquiz 2021-2022

Door dick.visser op vr 12 nov 2021 – 11.13

De beeldvragen van deze ronde zijn tot maandag 15 november 21:00 uur te bekijken via:

https://www.covs.nl/beeldfragmenten

 

Vraag 1

Wanneer is de bal in het spel bij een scheidsrechtersbal?

 1. Op het moment dat de scheidsrechter de bal loslaat.
 2. Op het moment dat de bal de grond raakt.
 3. Op het moment dat een speler de bal geraakt heeft nadat de bal de grond heeft geraakt.
 4. Op het moment dat de scheidsrechter fluit.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 8, pagina 44,

 1. De scheidsrechtersbal, direct na de drie punten onder Procedure:
  De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.

 

Vraag 2

De scheidsrechter kent een strafschop toe. Op dat moment constateert hij dat de speeltijd is verstreken. Hij laat de strafschop nemen. Bij het trappen van de bal maakt de nemer een schijnbeweging. De bal gaat in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. De nemer ontvangt een waarschuwing. De scheidsrechter kent het doelpunt niet toe. Hij zal affluiten voor de rust.
 2. De nemer ontvangt een waarschuwing. Hij laat de strafschop overnemen.
 3. De scheidsrechter kent een doelpunt toe. Hij zal affluiten voor de rust.
 4. De nemer ontvangt een waarschuwing. De scheidsrechter kent het doelpunt wel toe. Hij zal affluiten voor de rust.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 14, pagina 66, de alinea direct boven 2. Overtredingen en straffen:

De wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop die wordt genomen aan het eind van een helft van de wedstrijd en de verlenging. Wanneer dit wordt toegepast dan heeft de strafschop zijn uitwerking gehad als,….   , of als de scheidsrechter het spel onderbreekt voor een overtreding door de nemer of door een ploeggenoot van de nemer.

Onderaan pagina 66 en bovenaan pagina 67 is dan nog te lezen dat, hervat wordt met een indirecte vrije schop, ongeacht of er wel of niet een doelpunt is gescoord, als een schijnbeweging wordt gemaakt bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond en dat de scheidsrechter de nemer dan een waarschuwing geeft.

 

Vraag 3 – Beeldfragment: Chelsea – Tottenham Hotspur

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Hoekschop

Toelichting: De Chelsea aanvaller krijgt de bal tegen de arm, zonder dat hij hier veel aan kan doen, dus niet opzettelijk. Omdat hij niet onmiddellijk scoort is dit sinds dit seizoen ook niet strafbaar.

 

Vraag 4 – Beeldfragment: Granada – Barcelona

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop
Toelichting: De overtreding op de doorgebroken speler vindt net buiten het strafschopgebied plaats. Door de overtreding wordt een duidelijke scoringskans ontnomen.

 

Vraag 5 – Beeldfragment: AZ – Ajax

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: D. Indirecte vrije schop

Toelichting: Haller staat net buitenspel, waarna hij de bal via Blind krijgt, dus strafbaar buitenspel.

 

Vraag 6 – Beeldfragment: FC Emmen – Feyenoord

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Aftrap na geldig doelpunt

Toelichting:

Feyenoord blijft in balbezit nadat de bal via de scheidsrechter weer bij dezelfde speler terugkomt. Er ontstaat niet direct een veelbelovende aanval, daarom mag er gewoon door gevoetbald worden en wordt het doelpunt goedgekeurd.
Vraag 7 – Stelling

Beide doelen moeten dezelfde vorm hebben.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 1, pagina 14: 10. De doelen, eerste alinea:
De doelpalen en lat van beide doelen moeten dezelfde vorm hebben.

 

Vraag 8 – Stelling

Een fluitsignaal is altijd nodig als het spel wordt hervat met een strafschop.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Praktische richtlijnen, Lichaamstaal, communicatie en het fluitsignaal, pagina 94, onder Fluit:
De fluit is nodig om: • het spel te hervatten bij: …  o strafschoppen.

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Als de scheidsrechter een spelhervatting toekent, voor welke hervatting zou de plek niet exact bepaald zijn?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Inworp
 2. Hoekschop
 3. Doelschop
 4. Strafschop
 5. Aftrap

Toelichting:

Bij de inworp moet de bal worden ingeworpen vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten. Strafschoppen en aftrappen worden genomen vanaf een vast aangegeven punt (de strafschopstip en de middenstip).

Bij de hoekschop en de doelschop mag de bal genomen worden vanaf een willekeurig punt binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied, respectievelijk vanaf een willekeurig punt binnen het doelgebied.

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Welke van de volgende sancties worden gezien als spelstraf en niet als disciplinaire straf?
Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Vermaning
 2. Waarschuwing (gele kaart)
 3. Wegzenden (rode kaart)
 4. Indirecte vrije schop
 5. Strafschop

Toelichting:

Alle vrije schoppen en strafschoppen zijn spelhervattingen die worden toegekend na een overtreding en worden daarom spelstraffen genoemd.

Vermaningen, waarschuwingen en wegzenden zijn geen spelhervattingen, maar disciplinaire maatregelen die een scheidsrechter kan toe passen.

Doelgroepen: 

LCS

 

 

 

Internet spelregelvragen + antwoorden en uitleg ronde 1 oktober 2021

Landelijke COVS Spelregelvragen Oktober 2021 nummer 1 

De scheidsrechter toont een speler een gele kaart wegens het herhaaldelijk overtreden van de spelregels. Handelt de scheidsrechter hier juist wanneer het gaat over een aantal verschillende overtredingen?

1 PUNT

A

Ja, ook als het verschillende overtredingen zijn mag de scheidsrechter een gele kaart tonen.

B

Nee, dat geldt alleen voor het begaan van dezelfde overtredingen.

C

Ja, maar de hervatting moet wel altijd een directe vrije schop of strafschop zijn.

D

Nee, dat kan alleen als de overtredingen allemaal onbesuisd werden begaan.

 

De doelverdediger van team A neemt een doelschop. Hij wipt de bal omhoog zodat een medespeler hem de bal kan terug koppen. Wat beslist de scheidsrechter?

1 PUNT

A

Hij laat doorspelen.

B

Hij laat de doelschop overnemen.

C

Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied en toont de doelverdediger een gele kaart.

D

Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en toont de medespeler een gele kaart.

 

Beeldfragment: Newport County – Cheltenham Town     

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Doelschop

E

Aftrap na geldig doelpunt

F

Doelschop overnemen

 

Beeldfragment: Frankrijk – Nigeria

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Gele kaart als de doelverdedigster eerder is vermaand

D

Strafschop overnemen

E

Indirecte vrije schop

F

Doelschop

 

Beeldfragment: Fortuna Sittard – Ajax

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Strafschop

E

Indirecte vrije schop

F

Directe vrije schop

 

Beeldfragment: NAC Breda – FC Volendam

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Doorspelen

E

Indirecte vrije schop

F

Aftrap na geldig doelpunt

 

Stelling:

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.

1 PUNT

A

Deze stelling is juist

B

Deze stelling is onjuist

 

Stelling:

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.

1 PUNT

A

Deze stelling is juist

B

Deze stelling is onjuist

 

Twee goed & drie fout

Wisselbeleid amateurvoetbal A categorie JO17:

Geef de twee juiste antwoorden.

1 PUNT

A

Spelers die al gewisseld zijn, mogen niet meer meedoen aan de wedstrijd.

B

Zeven wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten (excl. de rust) worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt.

C

Vijf wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd vijf wisselmomenten worden gebruikt.

D

Onbeperkt doorwisselen.

E

Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven spelers wisselen.

 

Twee goed & drie fout

Procedure hoekschop:

Geef de twee juiste antwoorden.

1 PUNT

A

De nemer mag de bal twee keer raken.

B

De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel waar de bal over de doellijn ging.

C

De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal moet de kwartcirkel verlaten.

D

De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.

E

De hoekvlaggenstok mag worden verplaatst.

 

Antwoorden en uitleg ronde 1 spelregelquiz 2021-2022

Vraag 1

De scheidsrechter toont een speler een gele kaart wegens het herhaaldelijk overtreden van de spelregels. Handelt de scheidsrechter hier juist wanneer het gaat over een aantal verschillende overtredingen?

 1. Ja, ook als het verschillende overtredingen zijn mag de scheidsrechter een gele kaart tonen.
 2. Nee, dat geldt alleen voor het begaan van dezelfde overtredingen.
 3. Ja, maar de hervatting moet wel altijd een directe vrije schop of strafschop zijn.
 4. Nee, dat kan alleen als de overtredingen allemaal onbesuisd werden begaan.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel , pagina 58:
Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan herhaaldelijk de spelregels overtreden (‘herhaaldelijk’ wordt niet nader vastgelegd qua aantal en/of patroon).

Vraag 2

De doelverdediger van team A neemt een doelschop. Hij wipt de bal omhoog zodat een medespeler hem de bal kan terug koppen. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij laat doorspelen.
 2. Hij laat de doelschop overnemen.
 3. Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied en toont de doelverdediger een gele kaart.
 4. Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en toont de medespeler een gele kaart.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel , pagina 58, Disciplinaire straffen:

Een bewuste ‘truc’ initieert zodat de bal naar de doelverdediger kan worden gespeeld (ook uit een vrije schop of doelschop) met zijn hoofd, borst, knie etc. om de Regel te omzeilen. Het maakt dan niet uit of de doelverdediger de bal wel of niet met zijn handen raakt. De doelverdediger ontvangt een waarschuwing als hij de doelbewuste truc initieert

Vraag 3 – Beeldfragment: West Ham United – Tottenham Hotspur

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Aftrap na geldig doelpunt

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 16, pagina 72:
Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de tegenpartij; als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend.

Vraag 4 – Beeldfragment: Frankrijk – Nigeria 

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: D. Strafschop overnemen
Toelichting: De doelverdedigster komt te snel van de doellijn, maar de strafschop gaat via de paal naast. Echter op het moment dat de strafschop genomen wordt zijn van beide partijen al speelsters in het strafschopgebied gekomen. Die zijn dus te vroeg toegelopen.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 14, pagina 67:
Overtreding door doelverdediger: Als de bal naast of over het doel gaat of terugkomt van paal of lat, dan wordt de strafschop alleen overgenomen als de overtreding door de doelverdediger de nemer duidelijk beïnvloedde.

Als de overtreding van de doelverdediger ertoe leidt dat de strafschop wordt overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding tijdens de wedstrijd en een waarschuwing voor elke volgende overtreding.

Als een speler van beide teams een overtreding begaat dan wordt de strafschop overgenomen, tenzij een speler een ernstiger overtreding begaat (bijv. ongeoorloofde schijnbeweging).

Vraag 5 – Beeldfragment: Fortuna Sittard – Ajax

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: Op een buitensporige wijze schopt de aanvaller de verdediger met zijn noppen.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 12, pagina 55:
Met buitensporige inzet betekent, dat de speler de noodzakelijke inspanning ver overschrijdt en dat hij de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt.

Een speler die met buitensporige inzet speelt moet van het speelveld gezonden worden.

Vraag 6 – Beeldfragment: Liverpool – Watford

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Indirecte vrije schop

Toelichting:

Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 14, pagina 67:
Als, nadat de strafschop is genomen de nemer de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler:

• wordt een indirecte vrije schop toegekend (of een directe vrije schop in het geval strafbaar hands)
Vraag 7 – Stelling

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 11, pagina 52:
Buitenspelpositie: Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding.

Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:

• enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten op de helft van de tegenpartij is (m.u.v. de middenlijn) en

• hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan zowel de bal als de voorlaatste tegenstander met enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten.

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.
Vraag 8 – Stelling

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 13, pagina 63:
Aangeven indirecte vrije schop

De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is geraakt door een andere speler, uit het spel is of als duidelijk is dat er niet rechtstreeks gescoord kan worden.

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Wisselbeleid amateurvoetbal A categorie JO17

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Spelers die al gewisseld zijn, mogen niet meer meedoen aan de wedstrijd.
 2. Zeven wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten (excl. de rust) worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt
 3. Vijf wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd vijf wisselmomenten worden gebruikt.
 4. Onbeperkt doorwisselen
 5. Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven spelers wisselen

Toelichting: handboek-competitiezaken-av-2021-2022, Regel 3, pagina 40:
3.7 Invallersbepaling:
Categorie A junioren: JO15 t/m JO17 en MO17 divisies:
• Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven keer wisselen;
• Voor die zeven wissels mogen tijdens de wedstrijd drie
wisselmomenten worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het
spel te vaak stilligt;
• Spelers die al gewisseld zijn, mogen ook weer meedoen aan de
wedstrijd;
• Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden
gewisseld.

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Procedure hoekschop:
Geef de twee juiste antwoorden.

 1. De nemer mag de bal tweekeer raken.
 2. De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel waar de bal over de doellijn ging.
 3. De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal moet de kwartcirkel verlaten.
 4. De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.
 5. De hoekvlaggenstok mag worden verplaatst.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 17, pagina 74:
1. Procedure

• De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel waar de bal over de doellijn ging;

• De bal moet stil liggen en worden getrapt door een speler van de aanvallende partij;

• De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft de kwartcirkel niet te verlaten;

• De hoekvlaggenstok mag niet worden verplaatst;

• De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.

Doelgroepen: