Antwoorden en uitleg ronde 3 spelregelquiz 2021-2022

 

Antwoorden en uitleg ronde 3 spelregelquiz 2021-2022

De beeldvragen van deze ronde zijn tot maandag 29 november 21:00 uur te bekijken via:

https://www.covs.nl/beeldfragmenten


Vraag 1

De doelverdediger mag een doelschop nemen en doet hier bijzonder lang over, met de bedoeling tijd te rekken. Na hoeveel verstreken seconden moet de scheidsrechter de doelman hier een waarschuwing voor geven door het tonen van de gele kaart?

 1. Na zes seconden vanaf het moment dat de doelverdediger de bal heeft neergelegd.
 2. Na twaalf seconden nadat de bal het speelveld verliet.
 3. Dit is naar het oordeel van de scheidsrechter.
 4. Dit is naar het oordeel van de scheidsrechter, maar uiterlijk na dertig seconden

Wat moet de spelhervatting zijn als een speler zich misdraagt tegenover een toeschouwer, terwijl de bal op dat moment in het spel is op het middenveld en de scheidsrechter heeft besloten het spel te onderbreken?

 1. Een scheidsrechtersbal of indirecte vrije schop.
 2. Een scheidsrechtersbal waar de bal was.
 3. Een indirecte vrije schop waar de speler stond.
 4. Een scheidsrechtersbal waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 12, pagina 61, nieuwe alinea onder 4. Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Als de scheidsrechter het spel onderbreekt vanwege een overtreding begaan door een speler, binnen of buiten het speelveld, tegen een ‘invloed van buitenaf’, dan wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal, tenzij er een vrije schop wordt toegekend vanwege het verlaten van het speelveld zonder de toestemming van de scheidsrechter.

 

Vraag 3 – Beeldfragment: NAC Breda – FC Volendam

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: E. Strafschop

Toelichting: De doelverdediger komt te laat, mist de bal en schept de aanvaller van Volendam. De overtreding vind binnen het strafschopgebied plaats, maar omdat het om een onbesuisde overtreding gaat, dient er toch een gele kaart gegeven te worden.

 

Vraag 4 – Beeldfragment: Granada – Barcelona

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop

Toelichting: Er gebeuren in de as van het veld twee overtredingen. Zodra de scheidsrechter de aanval niet kansrijk meer acht, fluit hij terecht voor de tweede overtreding, vlakbij het strafschopgebied. Aangezien er geen bal in de buurt was een duidelijk geval van onsportief gedrag, dus naast de directe vrije schop ook een gele kaart.

 

Vraag 5 – Beeldfragment: Granada – Barcelona

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Doelschop

Toelichting: De commentator heeft geen gelijk, dit is geen gele kaart. De overtreding is immers niet onbesuisd en onderbreekt ook geen veelbelovende aanval, daar de scheidsrechter terecht voordeel geeft. Door dit gegeven voordeel vervalt de gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval.

 

Vraag 6 – Beeldfragment: St. Albans City – Cray Wanderers

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop

Toelichting: De aanvaller van St. Albans City wordt door de verdediger in de rug geduwd en verliest zijn evenwicht. Hij probeert overeind te blijven, maar dit lukt hem niet. De verdediger ontneemt een duidelijke scoringskans door deze overtreding.

 

Vraag 7 – Stelling

De aanvoerdersband dient altijd gedragen te worden om de linker bovenarm.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Handboek competitiezaken amateurvoetbal, Seizoen 2021/’22, blz. 36:

3.1.2   Aanvoerdersband

De aanvoerder van een team, dat een door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijd speelt, is verplicht een band om de bovenarm te dragen.

 

Vraag 8 – Stelling

Het dragen van een pet door de doelverdediger is toegestaan, maar deze moet zwart zijn of dezelfde hoofdkleur hebben als zijn shirt.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 4, pagina 25: 4. Overige uitrusting:

Hoofdbedekking

Als hoofdbedekking wordt gedragen, dan moet deze (met uitzondering van de petten van de doelverdedigers):….

 

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Voor welke twee situaties moet de scheidsrechter extra speeltijd bijtellen aan het einde van een speelhelft?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Tijdrekken bij dode spelsituaties.
 2. Het wisselen van spelers.
 3. Het achterin rondspelen van de bal door de verdedigende partij, terwijl de bal in het spel is.
 4. Het te vroeg beëindigen van de eerste speelhelft.
 5. Het lang aan de voet houden van de bal door de doelverdediger tijdens het spel.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 7, pagina 42: 3. Bijtellen van verloren tijd:

In elke helft wordt door de scheidsrechter speeltijd bijgeteld die verloren is gegaan door:

 • het wisselen van spelers;
 • tijd rekken;

+ Als de scheidsrechter in de eerste helft een fout heeft gemaakt met betrekking tot het bijhouden van de tijd, dan mag hij dit niet compenseren door de lengte van de tweede helft te veranderen.

De onder C. en E. genoemde zaken zijn gewone voetbalsituaties waartegen de tegenstander in actie kan komen.

 

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Welke voorwaarden horen bij het nemen van de aftrap?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. De nemer mag zich op de helft van de tegenstander bevinden.
 2. De scheidsrechter moet een teken geven om de aftrap te laten nemen.
 3. De spelers mogen zich na het teken van de scheidsrechter op de helft van de tegenstander begeven.
 4. De nemer mag de bal twee keer raken, voor hij door een andere speler geraakt wordt.
 5. De bal is in het spel zodra de nemer deze raakt.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 8, pagina 44: 1. De aftrap

Voor elke aftrap:

 • bevinden alle spelers zich op eigen speelhelft. Dit geldt niet voor de nemer van de aftrap;
 • bevinden alle tegenstanders van de nemer zich op tenminste 9.15 meter van de bal totdat deze in het spel is;
 • moet de bal stilliggen op de middenstip;
 • geeft de scheidsrechter een teken;
 • is de bal in het spel, wanneer deze is getrapt is en duidelijk beweegt;
 • Doelgroepen: LCS