Coronaprotocol amateurvoetbal vanaf 1 juli 2020

page1image2346209872

Protocol Amateurvoetbal Arbitrage

 

Protocol geldig vanaf 1 juli (versie 6 juli)

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Aankomst op het sportpark

 • Schud geen handen.
 • Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is.

o Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.

• Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
o Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met

teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel

(zie tekening).
o Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs

teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
• Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.

o Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.

Voor de wedstrijd

• Uitvoeren van spelerspascontrole
o Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de

warming-up.
o Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van

teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen. o Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:

 • ▪  Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
 • ▪  Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
 • ▪  Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.
 • Voorbereidend gesprek met club-assistenten
  o Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een

  geschikte locatie.
  o Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van

  het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.

 • Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd

page1image2405152032page1image2405152320

page2image2405344160

o De teams betreden gefaseerd het speelveld.
o Er wordt geen line-up gedaan.
o Er worden geen handen geschud.
o Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de

middenstip.
o Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Tijdens de wedstrijd

• Het vieren van een doelpunt
o Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen,

dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn

verantwoordelijkheid.
o Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De

verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. • Het uitvoeren van een wissel

o Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.

o Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

• Warmlopen van wisselspelers
o Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen

de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel (zie tekening). • Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out

o Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.

• Opstootje
o Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot

spelers.
o Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel

wordt overtreden.
• Geen disciplinaire maatregelen bij:

o Naar de grond uitsnuiten van neus
o Naar de grond spugen
o Niet waarborgen van 1,5-meter afstand
o Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers

Na de wedstrijd

• Geen handen schudden

Algemene adviezen

 • Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
 • Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.

page2image2424448896

page3image2405305152

• Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.