Internet spelregelvragen + antwoorden en uitleg ronde 1 oktober 2021

Landelijke COVS Spelregelvragen Oktober 2021 nummer 1 

De scheidsrechter toont een speler een gele kaart wegens het herhaaldelijk overtreden van de spelregels. Handelt de scheidsrechter hier juist wanneer het gaat over een aantal verschillende overtredingen?

1 PUNT

A

Ja, ook als het verschillende overtredingen zijn mag de scheidsrechter een gele kaart tonen.

B

Nee, dat geldt alleen voor het begaan van dezelfde overtredingen.

C

Ja, maar de hervatting moet wel altijd een directe vrije schop of strafschop zijn.

D

Nee, dat kan alleen als de overtredingen allemaal onbesuisd werden begaan.

 

De doelverdediger van team A neemt een doelschop. Hij wipt de bal omhoog zodat een medespeler hem de bal kan terug koppen. Wat beslist de scheidsrechter?

1 PUNT

A

Hij laat doorspelen.

B

Hij laat de doelschop overnemen.

C

Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied en toont de doelverdediger een gele kaart.

D

Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en toont de medespeler een gele kaart.

 

Beeldfragment: Newport County – Cheltenham Town     

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Doelschop

E

Aftrap na geldig doelpunt

F

Doelschop overnemen

 

Beeldfragment: Frankrijk – Nigeria

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Gele kaart als de doelverdedigster eerder is vermaand

D

Strafschop overnemen

E

Indirecte vrije schop

F

Doelschop

 

Beeldfragment: Fortuna Sittard – Ajax

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Strafschop

E

Indirecte vrije schop

F

Directe vrije schop

 

Beeldfragment: NAC Breda – FC Volendam

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Doorspelen

E

Indirecte vrije schop

F

Aftrap na geldig doelpunt

 

Stelling:

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.

1 PUNT

A

Deze stelling is juist

B

Deze stelling is onjuist

 

Stelling:

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.

1 PUNT

A

Deze stelling is juist

B

Deze stelling is onjuist

 

Twee goed & drie fout

Wisselbeleid amateurvoetbal A categorie JO17:

Geef de twee juiste antwoorden.

1 PUNT

A

Spelers die al gewisseld zijn, mogen niet meer meedoen aan de wedstrijd.

B

Zeven wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten (excl. de rust) worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt.

C

Vijf wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd vijf wisselmomenten worden gebruikt.

D

Onbeperkt doorwisselen.

E

Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven spelers wisselen.

 

Twee goed & drie fout

Procedure hoekschop:

Geef de twee juiste antwoorden.

1 PUNT

A

De nemer mag de bal twee keer raken.

B

De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel waar de bal over de doellijn ging.

C

De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal moet de kwartcirkel verlaten.

D

De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.

E

De hoekvlaggenstok mag worden verplaatst.

 

Antwoorden en uitleg ronde 1 spelregelquiz 2021-2022

Vraag 1

De scheidsrechter toont een speler een gele kaart wegens het herhaaldelijk overtreden van de spelregels. Handelt de scheidsrechter hier juist wanneer het gaat over een aantal verschillende overtredingen?

 1. Ja, ook als het verschillende overtredingen zijn mag de scheidsrechter een gele kaart tonen.
 2. Nee, dat geldt alleen voor het begaan van dezelfde overtredingen.
 3. Ja, maar de hervatting moet wel altijd een directe vrije schop of strafschop zijn.
 4. Nee, dat kan alleen als de overtredingen allemaal onbesuisd werden begaan.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel , pagina 58:
Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan herhaaldelijk de spelregels overtreden (‘herhaaldelijk’ wordt niet nader vastgelegd qua aantal en/of patroon).

Vraag 2

De doelverdediger van team A neemt een doelschop. Hij wipt de bal omhoog zodat een medespeler hem de bal kan terug koppen. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij laat doorspelen.
 2. Hij laat de doelschop overnemen.
 3. Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied en toont de doelverdediger een gele kaart.
 4. Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en toont de medespeler een gele kaart.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel , pagina 58, Disciplinaire straffen:

Een bewuste ‘truc’ initieert zodat de bal naar de doelverdediger kan worden gespeeld (ook uit een vrije schop of doelschop) met zijn hoofd, borst, knie etc. om de Regel te omzeilen. Het maakt dan niet uit of de doelverdediger de bal wel of niet met zijn handen raakt. De doelverdediger ontvangt een waarschuwing als hij de doelbewuste truc initieert

Vraag 3 – Beeldfragment: West Ham United – Tottenham Hotspur

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Aftrap na geldig doelpunt

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 16, pagina 72:
Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de tegenpartij; als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend.

Vraag 4 – Beeldfragment: Frankrijk – Nigeria 

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: D. Strafschop overnemen
Toelichting: De doelverdedigster komt te snel van de doellijn, maar de strafschop gaat via de paal naast. Echter op het moment dat de strafschop genomen wordt zijn van beide partijen al speelsters in het strafschopgebied gekomen. Die zijn dus te vroeg toegelopen.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 14, pagina 67:
Overtreding door doelverdediger: Als de bal naast of over het doel gaat of terugkomt van paal of lat, dan wordt de strafschop alleen overgenomen als de overtreding door de doelverdediger de nemer duidelijk beïnvloedde.

Als de overtreding van de doelverdediger ertoe leidt dat de strafschop wordt overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding tijdens de wedstrijd en een waarschuwing voor elke volgende overtreding.

Als een speler van beide teams een overtreding begaat dan wordt de strafschop overgenomen, tenzij een speler een ernstiger overtreding begaat (bijv. ongeoorloofde schijnbeweging).

Vraag 5 – Beeldfragment: Fortuna Sittard – Ajax

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: Op een buitensporige wijze schopt de aanvaller de verdediger met zijn noppen.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 12, pagina 55:
Met buitensporige inzet betekent, dat de speler de noodzakelijke inspanning ver overschrijdt en dat hij de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt.

Een speler die met buitensporige inzet speelt moet van het speelveld gezonden worden.

Vraag 6 – Beeldfragment: Liverpool – Watford

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Indirecte vrije schop

Toelichting:

Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 14, pagina 67:
Als, nadat de strafschop is genomen de nemer de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler:

• wordt een indirecte vrije schop toegekend (of een directe vrije schop in het geval strafbaar hands)
Vraag 7 – Stelling

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 11, pagina 52:
Buitenspelpositie: Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding.

Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:

• enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten op de helft van de tegenpartij is (m.u.v. de middenlijn) en

• hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan zowel de bal als de voorlaatste tegenstander met enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten.

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.
Vraag 8 – Stelling

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 13, pagina 63:
Aangeven indirecte vrije schop

De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is geraakt door een andere speler, uit het spel is of als duidelijk is dat er niet rechtstreeks gescoord kan worden.

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Wisselbeleid amateurvoetbal A categorie JO17

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Spelers die al gewisseld zijn, mogen niet meer meedoen aan de wedstrijd.
 2. Zeven wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten (excl. de rust) worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt
 3. Vijf wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd vijf wisselmomenten worden gebruikt.
 4. Onbeperkt doorwisselen
 5. Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven spelers wisselen

Toelichting: handboek-competitiezaken-av-2021-2022, Regel 3, pagina 40:
3.7 Invallersbepaling:
Categorie A junioren: JO15 t/m JO17 en MO17 divisies:
• Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven keer wisselen;
• Voor die zeven wissels mogen tijdens de wedstrijd drie
wisselmomenten worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het
spel te vaak stilligt;
• Spelers die al gewisseld zijn, mogen ook weer meedoen aan de
wedstrijd;
• Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden
gewisseld.

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Procedure hoekschop:
Geef de twee juiste antwoorden.

 1. De nemer mag de bal tweekeer raken.
 2. De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel waar de bal over de doellijn ging.
 3. De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal moet de kwartcirkel verlaten.
 4. De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.
 5. De hoekvlaggenstok mag worden verplaatst.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 17, pagina 74:
1. Procedure

• De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel waar de bal over de doellijn ging;

• De bal moet stil liggen en worden getrapt door een speler van de aanvallende partij;

• De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft de kwartcirkel niet te verlaten;

• De hoekvlaggenstok mag niet worden verplaatst;

• De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.

Doelgroepen: