Spelregelquiz eindstand COVS deelnemende verenigingen

Eindstand Internet spelregelquiz na 10 ronden (vereniging)

De drie beste deelnemers en de hoogste geëindigde vereniging krijgen binnenkort bericht over hun gewonnen prijzen. Welke drie deelnemers zich geplaatst hebben voor het NK spelregels is op dit moment nog niet vast te stellen, aangezien het hierbij gaat om de drie hoogst geklasseerde deelnemers die niet met een COVS-team al meedoen aan deze finale. Aangezien er door de Corona pandemie deze maand nog geen districtsfinales kunnen worden gehouden, is voorlopig ook nog niet bekend welke teams en deelnemers zich plaatsen voor die finale. Zodra dit wel bekend is en ook duidelijk is wanneer de landelijke finale gehouden zal worden, wordt dit uiteraard bekend gemaakt.

Stand Vereniging Totaal Deelnemers
1 Rotterdamse Scheidsr. Ver. 1443 36
2 SV Noord- en West Friesland 690 33
3 Haagse Scheidsrechters Ver. 414 12
4 SV Schagen-Den Helder e.o. 367 8
5 COVS Drachten 334 4
6 SV Gouda e.o. 272 8
7 SV Groningen e.o. 271 4
8 COVS Helmond 235 8
9 SV Boxmeer-Cuijk e.o. 209 5
10 SAO Apeldoorn 200 6
11 COVS De Langstraat 198 4
12 COVS ’s Hertogenbosch e.o. 176 3
13 SV Leiden e.o. 176 3
14 COVS Breda 169 6
15 SV Haarlem 166 4
16 SV Rijnmond 159 4
17 COVS ’t Gooi 131 2
18 Oldambt en Veenkoloniën 122 3
19 SV Horst-Venray 115 3
20 SDVU 98 3
21 COVS Doetinchem 97 6
22 SV Noord- en Zuid Beveland 88 2
23 SV Amsterdam 86 2
24 SV Zaanstreek 80 1
25 COVS Eindhoven e.o. 78 3
26 Vlaardingse Scheidsr. Ver. e.o. 73 4
27 COVS Tilburg e.o. 72 2
28 SMO Meppel 69 2
29 COVS Roermond 67 3
30 COVS Nijmegen 62 1
30 COVS Zeeuws-Vlaanderen 62 1
32 SV Zwolle 58 2
33 SV IJmond 49 1
34 SV Walcheren 39 5
35 SV Enschede e.o. 21 1
36 COVS Heerenveen e.o. 20 3
37 SV Arnhem e.o. 17 2
38 COVS Nijverdal 16 2
38 SV Venlo e.o. 16 1
40 SV Deventer e.o. 15 2
41 SV Hengelo e.o. 7 1
41 SV Waterland 7 1
43 SV Bergen op Zoom e.o. 6 1
44 SV De Mijnstreek 5 1

Doelgroepen:

van de voorzitter

Toch maar mooi de 4e plaats behaald!

Met dank aan (in volgorde van plaats op de ranglijst):

Dick, Piet, Ysbrand, Dave, Teije, Gerrit, Kees en Theo.

Maar dit zegt natuurlijk ook wel iets over de andere verenigingen (er deden in totaal 44 verenigingen mee!).

 

Groeten,

 

Dick

 

 

 

 

 

WAT WIL JIJ ????

 

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

 

IK WIL SCHEIDSRECHTER WORDEN

De scheidsrechter is een essentieel onderdeel van voetbal. Hij of zij speelt een belangrijke rol op én buiten het veld. De scheidsrechter helpt mee aan een sportief en eerlijk verloop van de wedstrijd. Wil jij eraan bijdragen dat het plezier in het voetbal voorop blijft staan en dat beide teams met een glimlach het veld af stappen?

Meld je dan aan als scheidsrechter bij je vereniging en je kunt meteen beginnen met fluiten! Je kunt scheidsrechter worden om de leiding te krijgen bij wedstrijden van de allerjongsten, maar ook over wedstrijden van de senioren. Die keuze is volledig aan jou. Met name als je zelf nog jong bent is het interessant om de cursus spelbegeleider/ pupillenscheidsrechter te volgen waarbij je jonge voetballers begeleidt op het veld.

Ben je al wat ouder dan kun je de cursus verenigings-scheidsrechter volgen waarbij je, onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter (meestal) van je eigen vereniging, wedstrijden fluit. Tijdens de cursus leer je een aantal theoretische zaken maar ook veel praktische zaken van hoe en wat op en rond het veld.

Als het leiden van wedstrijden bij je vereniging je bevalt, is er bovendien de mogelijkheid om op een hoger niveau te fluiten. De KNVB biedt opleidingen en modules voor alle niveaus aan, van pupillenscheids-rechter tot het betaald voetbal. Daarnaast is er de mogelijkheid om een cursus te volgen voor scheids-rechterbegeleiders en -coördinatoren, rapporteurs en assistent-scheidsrechters.

WIL JE EEN OPLEIDING VOLGEN?

Op https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/opleidingen vindt je een overzicht van alle arbitrageopleidingen met een uitleg, de duur en inhoud van de cursus en aan welke voorwaarden je dient te voldoen. Misschien start er binnenkort wel een opleiding bij jou in de buurt!

 

 

NIEWSBRIEF 1 FEBRUARI 2021

NIEUWSBRIEF  1.   FEBRUARI 2021

                                                                                                                

Van de voorzitter

Sportvrienden,

Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte in deze bijzondere tijd. Dit zal wellicht nodig zijn omdat er mogelijk Corona besmetting bij jezelf of in de familie voorkomt. En wanneer dit niet het geval is dan blijkt dat velen zich toch ongelukkig voelen omdat er zo weinig kan.

In ieder geval kunnen wij onze gezamenlijke hobby: het kijken naar, of het fluiten van amateurvoetbalwedstrijden, niet uitoefenen. En dat zal voorlopig nog wel een tijdje zo blijven ook.

Ook gezamenlijke activiteiten zoals conditietraining, spelregelavonden en Keezen zit er nu even niet in. Er zit dus niets anders op dan individueel de conditie maar wat op peil proberen te houden en aan online spelregelwedstrijden zoals bijvoorbeeld die door de COVS georganiseerd wordt, mee te doen.

Ik zal in deze nieuwsbrief ook door blijven gaan met het publiceren van enkele spelregelvragen. De antwoorden daarvan verschijnen ongeveer een maand later op de website. Wie de moeite neemt de antwoorden voor die tijd naar mij toe te sturen wordt opgenomen in een ranglijstje wat ik toch blijf bijhouden. Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie de deelname van de afgelopen paar jaar.

Zodra het weer mogelijk is ga ik de conditietraining weer opstarten, gaan we een technische avond organiseren over eventuele nieuwe spelregels en gaan we ook weer Keezen in de kantine van Con Zelo. We zullen jullie daarover tijdig informeren.

Ook is het wellicht mogelijk in het najaar een extra Barbecue evenement te houden zodra dat weer op een verantwoorde manier mag en kan. Een soort Post-Corona evenement of zoiets.

We moeten er tot die tijd maar het beste van maken, daarom nogmaals allemaal veel sterkte gewenst en ik hoop oprecht jullie toch later dit jaar weer in levende lijve te zien. Want al dat vergaderen via Teams, Webex, Zoom, Starleaf of hoe al die programma’s ook mogen heten blijft toch maar behelpen.

Met vriendelijke sportgroeten,

Dick

 

JALV

Zoals iedereen zal begrijpen kan de JALV voorlopig niet doorgaan. Wanneer het wel wordt toegestaan in een kantine te vergaderen kunnen we zo maar een half jaar verder zijn.

Het bestuur heeft daarom besloten de JALV om te vormen tot een digitale vergadering. Dat wil zeggen, u krijgt het verslag digitaal toegezonden, krijgt ongeveer een week de tijd via mail te reageren. Daarna zal het bestuur over de op- en aanmerkingen dan wel voorstellen buigen.

De definitieve versie die ik dan verzend kunt u omarmen of afwijzen.

Het zal zich vanzelf uitwijzen en u kunt mij bij vragen altijd mailen/bellen.

 

José van den Hoff

Secretaris

 

 

TRAINING

 

De training kan nog altijd niet beginnen.

Zodra het mag wordt de training zo spoedig mogelijk opgestart en krijgt u een mailtje met de bijzonderheden.

 

 

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER

 

De COVS heeft aangekondigd dat zij over het 1e kwartaal van 2021 geen contributie gaat innen bij de verenigingen.

Dat betekent een korting van 25%.

Daarom heeft het bestuur van Scheidsrechtersvereniging Schagen-Den Helder & Omstreken besloten om deze 25% korting ook door te voeren op onze contributie. Dat betekent dat we voor 2021 € 28,50 incasseren i.p.v. € 37,50.

Deze incasso vindt plaats op 1 maart a.s.

Heeft u geen automatische incasso afgegeven dan zie ik dit bedrag graag rond deze datum tegemoet op rekeningnummer:

NL05 RABO 0357 3233 27.

Zij die al betaald hebben krijgen deze € 9,00 teruggestort.

 

Houd afstand en blijf gezond.

 

Piet Houtenbos

Penningmeester

 

 

SPELEN MET DE SPELREGELS

De afgelopen paar jaar is de nieuwsbrief 4 x per jaar verschenen. Telkens stonden daar spelregelvragen in die ingestuurd konden worden naar mij. Ik heb daarvan, ondanks de soms geringe deelname, de binnengekomen antwoorden beoordeeld en de stand bijgehouden.

 

Dat levert het volgende plaatje op:

Behaalde punten
Deelnemer S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10
Piet Borst 14 19 13 17 16 16 20 17 20 20
Ysbrand Haagsma 8 11 16 11 16 12 17 17 20
Henk van Bokhoven 11 16 19 13 12 11 14
Teye van Seijen 12 13 7 7 8 11
Onno Jans 14 11 15
Gerrit Dekker 11 10 17
Piet Houtenbos 12 20
Pieter Collet 11 16
Alex David 15
Co Cardol 14

 

Als we daar dan een ranglijst van maken levert dat de volgende stand op:

 

Punten totaal Gemiddelde score keren

meegedaan

Deelnemer
Piet Borst 172 17,20 10
Ysbrand Haagsma 128 14,22 9
Henk van Bokhoven 96 13,71 7
Teye van Seijen 58 9,67 6
Onno Jans 40 13,33 3
Gerrit Dekker 38 12,67 3
Piet Houtenbos 32 16,00 2
Pieter Collet 27 13,50 2
Alex David 15 15,00 1
Co Cardol 14 14,00 1

Dit levert de winnaar verder niets op, maar ik vind het wel gewoon leuk om bij te houden en ga dat ook blijven doen. Hopelijk moedigt dat anderen aan om ook eens mee te doen en in te sturen. De vragen zijn lang niet altijd even moeilijk, kijk bijvoorbeeld maar eens naar de laatste ronde, toen had de helft van de deelnemers de maximale score van 20 punten!

Ik ga nu weer met deze ranglijst opnieuw beginnen en hoop op een overvolle mailbox de komende weken (de vragen zijn deze keer wel ietsje moeilijker dan de vorige keer, uitdaging!).

 

Met vriendelijke groet,

Dick

Vraag 1
Bij het nemen van een strafschop maakt de nemer een schijnbeweging nadat hij zijn aanloop had afgerond. Tegelijkertijd komt de doelverdediger te vroeg van zijn doellijn af waardoor hij toch de bal kan stoppen. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij laat de strafschop overnemen en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart
 2. Hij laat de strafschop overnemen
 3. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft beiden een gele kaart
 4. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart

 

Vraag 2

Bij een duel in het strafschopgebied raken twee spelers geblesseerd, een aanvaller van partij A en een verdediger van partij B. Beiden worden vlak naast het doel door hun verzorgers behandeld en terwijl de scheidsrechter het spel weer laat hervatten. Vlak na de hervatting wordt de verdediger van partij B blijkbaar zo boos op de aanvaller van partij A dat hij boos en met kracht zijn bidon naar hem gooit die hem op een haar na mist. De scheidsrechter heeft dit vanuit zijn ooghoeken zien gebeuren en onderbreekt het spel. Wat moet hij nu besluiten?

 1. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een scheidsrechtersbal
 2. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een strafschop
 3. Gele kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop
 4. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop

 

Vraag 3

Nadat een speler is behandeld voor een blessure loopt deze zonder toestemming van de scheidsrechter het veld weer in. Wat kan de scheidsrechter nu doen?

 1. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden
 2. Het spel door laten gaan en de speler een vermaning geven bij de eerstvolgende onderbreking
 3. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken
 4. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden

 

Vraag 4

Een aanvaller staat duidelijk buitenspel op het moment dat een indirecte vrije schop vanuit zijn eigen doelgebied naar hem toe wordt geschoten. Hij loopt nu snel naar zijn eigen helft en neemt daar de bal aan. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Doorspelen omdat je vanuit een doelschop niet buitenspel kan staan
 2. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de plaats waar hij zich bevond toen de vrije schop werd genomen
 3. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de middenlijn
 4. Indirecte vrije schop wegens buitenspel, te nemen op de plaats waar hij de bal aannam, dus op zijn eigen helft

 

 

Vraag 5 (Mokum Open)

Een doelverdediger vangt de bal en wil de bal snel weer in het spel brengen. Hij loopt naar voren en op het moment dat hij de bal uit de handen wil trappen wordt dit belemmerd door een tegenstander die voor hem is gaan lopen en een beweging naar de bal maakt. De doelverdediger schrikt hiervan en geeft deze speler een elleboogstoot tegen de borst. De scheidsrechter heeft alles gezien, wat moet hij nu besluiten?

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Een goed genomen hoekschop komt midden in het doelgebied voor het doel terecht. De bal wordt daar hard weggeschoten door een verdediger tegen de arm van een in het doelgebied staande aanvaller die daarmee een duidelijke scoringskans krijgt en vervolgens vlak naast schiet.

 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C,

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

 

 

Spelregelvragen 1e editie februari 2021

SPELENMETDESPELREGELS

De spelregelvragen 1e editie nieuwe stijl februari 2021.

De antwoorden kunt u inleveren t/m 5 maart 2021 op het e-mailadres van dick.dam1@hotmail.com.

 

Vraag 1
Bij het nemen van een strafschop maakt de nemer een schijnbeweging nadat hij zijn aanloop had afgerond. Tegelijkertijd komt de doelverdediger te vroeg van zijn doellijn af waardoor hij toch de bal kan stoppen. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij laat de strafschop overnemen en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart
 2. Hij laat de strafschop overnemen
 3. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft beiden een gele kaart
 4. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart

 

Vraag 2

Bij een duel in het strafschopgebied raken twee spelers geblesseerd, een aanvaller van partij A en een verdediger van partij B. Beiden worden vlak naast het doel door hun verzorgers behandeld en terwijl de scheidsrechter het spel weer laat hervatten. Vlak na de hervatting wordt de verdediger van partij B blijkbaar zo boos op de aanvaller van partij A dat hij boos en met kracht zijn bidon naar hem gooit die hem op een haar na mist. De scheidsrechter heeft dit vanuit zijn ooghoeken zien gebeuren en onderbreekt het spel. Wat moet hij nu besluiten?

 1. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een scheidsrechtersbal
 2. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een strafschop
 3. Gele kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop
 4. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop

 

Vraag 3

Nadat een speler is behandeld voor een blessure loopt deze zonder toestemming van de scheidsrechter het veld weer in. Wat kan de scheidsrechter nu doen?

 1. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden
 2. Het spel door laten gaan en de speler een vermaning geven bij de eerstvolgende onderbreking
 3. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken
 4. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden

 

Vraag 4

Een aanvaller staat duidelijk buitenspel op het moment dat een indirecte vrije schop vanuit zijn eigen doelgebied naar hem toe wordt geschoten. Hij loopt nu snel naar zijn eigen helft en neemt daar de bal aan. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Doorspelen omdat je vanuit een doelschop niet buitenspel kan staan
 2. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de plaats waar hij zich bevond toen de vrije schop werd genomen
 3. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de middenlijn
 4. Indirecte vrije schop wegens buitenspel, te nemen op de plaats waar hij de bal aannam, dus op zijn eigen helft

 

 

Vraag 5 (Mokum Open)

Een doelverdediger vangt de bal en wil de bal snel weer in het spel brengen. Hij loopt naar voren en op het moment dat hij de bal uit de handen wil trappen wordt dit belemmerd door een tegenstander die voor hem is gaan lopen en een beweging naar de bal maakt. De doelverdediger schrikt hiervan en geeft deze speler een elleboogstoot tegen de borst. De scheidsrechter heeft alles gezien, wat moet hij nu besluiten?

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Een goed genomen hoekschop komt midden in het doelgebied voor het doel terecht. De bal wordt daar hard weggeschoten door een verdediger tegen de arm van een in het doelgebied staande aanvaller die daarmee een duidelijke scoringskans krijgt en vervolgens vlak naast schiet.

 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

 

 

KNVB SPELREGELS

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

Beste official,

Zoals je wellicht in de nieuwsbrief hebt gelezen organiseren we vanavond om 19.00 uur de tweede ‘KNVB Arbitrage Quiz’. We hopen uiteraard dat je hieraan wilt deelnemen en dat we allemaal een leuke avond hebben. Zorg dat je rond 18.50 uur alles klaar hebt staan, want om 19.00 uur beginnen we ook echt. In totaal zijn er 36 vragen van allerlei categorieën. Deze worden gepresenteerd door Clay Ruperti en te gast zijn Jeroen Manschot en Lars van Leeuwen.

Hoe kun je meedoen?
Er is een Youtube livestream, daarop kun je de presentatie van de quiz volgen. Deze link kun je het beste openen via een app op je televisie/laptop/tablet. De link hiervoor kun je vinden via de play-button op https://www.knvb.nl/quiz2 of via de directe Youtube link:
https://www.youtube.com/watch?v=rDqTLREdl4Q&feature=youtu.be

Je kunt met de telefoon in de hand live meedoen om de vragen te beantwoorden. Dit kun je doen door de volgende link te openen in een browser: https://knvbquiz2.joinlive.tv/

Veel plezier vanavond!

SPELENMETDESPELREGELS

SPELENMETDESPELREGELS

De afgelopen paar jaar is de nieuwsbrief 4 x per jaar verschenen. Telkens stonden daar spelregelvragen in die ingestuurd konden worden naar mij. Ik heb daarvan, ondanks de soms geringe deelname, de binnengekomen antwoorden beoordeeld en de stand bijgehouden.

Dat levert het volgende plaatje op:

Behaalde punten
Deelnemer Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 Serie 10
Piet Borst 14 19 13 17 16 16 20 17 20 20
Ysbrand Haagsma 8 11 16 11 16 12 17 17 20
Henk van Bokhove   11 16 19 13 12 11 14
Teije van Seijen 12 13 7 7 8 11
Onno Jans 14 11 15
Gerrit Dekker 11 10 17
Piet Houtenbos   12 20
Pieter Collet 11 16
Alex David 15
Co Cardol 14                  

 

Als we daar dan een ranglijst van maken levert dat de volgende stand op:

Punten totaal Gemiddelde score keren meegedaan
Deelnemer
Piet Borst 172 17,20 10
Ysbrand Haagsma 128 14,22 9
Henk van Bokhove 96 13,71 7
Teije van Seijen 58 9,67 6
Onno Jans 40 13,33 3
Gerrit Dekker 38 12,67 3
Piet Houtenbos 32 16,00 2
Pieter Collet 27 13,50 2
Alex David 15 15,00 1
Co Cardol 14 14,00 1

 

Dit levert de winnaar verder niets op, maar ik vind het wel gewoon leuk om bij te houden en ga dat ook blijven doen. Hopelijk moedigt dat anderen aan om ook eens mee te doen en in te sturen. De vragen zijn lang niet altijd even moeilijk, kijk bijvoorbeeld maar eens naar de laatste ronde, toen had de helft van de deelnemers de maximale score van 20 punten!

Ik ga nu weer met deze ranglijst opnieuw beginnen en hoop op een overvolle mailbox (adres zie website onder kopje bestuur) de komende weken (de vragen zijn deze keer wel ietsje moeilijker dan de vorige keer, uitdaging!).

 

Met vriendelijke groet,

 

Dick

Van de voorzitter.

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

Van de Voorzitter

 

Sportvrienden,

 

Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte in deze bijzondere tijd. Dit zal wellicht nodig zijn omdat er mogelijk Corona besmetting bij jezelf of in de familie voorkomt. En wanneer dit niet het geval is dan blijkt dat velen zich toch ongelukkig voelen omdat er zo weinig kan. In ieder geval kunnen wij onze gezamenlijke hobby: het kijken naar, of het fluiten van amateurvoetbalwedstrijden, niet uitoefenen. En dat zal voorlopig nog wel een tijdje zo blijven ook.

Ook gezamenlijke activiteiten zoals conditietraining, spelregelavonden en Keezen zit er nu even niet in. Er zit dus niets anders op dan individueel de conditie maar wat op peil proberen te houden en aan online spelregelwedstrijden zoals bijvoorbeeld die door de COVS georganiseerd wordt, mee te doen.

Ik zal in deze nieuwsbrief ook door blijven gaan met het publiceren van enkele spelregelvragen. De antwoorden daarvan verschijnen ongeveer een maand later op de website. Wie de moeite neemt de antwoorden voor die tijd naar mij toe te sturen wordt opgenomen in een ranglijstje wat ik toch blijf bij houden. Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie de deelname van de afgelopen paar jaar.

Zodra het weer mogelijk is ga ik de conditietraining weer opstarten, gaan we een technische avond organiseren over eventuele nieuwe spelregels en gaan we ook weer Keezen in de kantine van Con Zelo. We zullen jullie daarover tijdig informeren.

Ook is het wellicht mogelijk in het najaar een extra Barbecue evenement te houden zodra dat weer op een verantwoorde manier mag en kan. Een soort Post-Corona evenement of zoiets.

We moeten er tot die tijd maar het beste van maken, daarom nogmaals allemaal veel sterkte gewenst en ik hoop oprecht jullie toch later dit jaar weer in levende lijve te zien. Want al dat vergaderen via Teams, Webex, Zoom, Starleaf of hoe al die programma’s ook mogen heten blijft toch maar behelpen.

 

 

Met vriendelijke sportgroeten,

 

Dick

 

 

Om even aandachtig te lezen!!!!!!!!!

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

 

Van de COVS website

 

“Oorlog op het veld”

Door ron.debruin op za 16 jan 2021 – 11.44

Veel problemen op de velden ontstaan doordat niet iedereen over de juiste spelregelkennis beschikt! Dan spreek ik niet alleen over voetballers, trainers, teammanagers, (club-) assistent-scheidsrechters, maar ook de scheidsrechters zelf en dan hebben we het niet eens over de “scheidsrechters” langs de lijn. Dit grote probleem is niet alleen te wijten aan de KNVB. COVS-verenigingen en voetbalclubs zijn ook medeverantwoordelijk hiervoor.

Iedere voetballer begint met tegen de bal te schoppen, en de spelregels? Die komen vanzelf wel….
In de eerste jaren is meestal een ouder of een jeugdspeler, trainer/leider bij deze voetballers. Zijn doel is de jongens beter maken en zorgen dat ze veel plezier krijgen. Helaas spelen de spelregels hier geen rol in. Een scheidsrechter of “spelbegeleider” hoe het tegenwoordig heet, is meestal een ouder die toevallig moet fluiten of een lid die vrijwilligers werk moet verrichten. Die is meestal ook niet op de hoogte van alle regels. De jonge jongens hebben dan iedere week te maken met een ander persoon die de regels denkt te weten en die op zijn eigen manier toepast.

Eenmaal op groot veld komt de moeilijke regel “buitenspel” erbij. Maar wie legt dat goed uit aan de voetballers? Trainers, leiders en scheidsrechters hebben allemaal net een ander beeld van hoe en wat buitenspel is. Wat vandaag buitenspel is, is volgende week wel een terechte goal. Wie heeft dat niet meegemaakt?

Een fantastisch initiatief van de KNVB is het “spelregelbewijs”, die de spelers voor hun zeventiende moeten halen. Is dit genoeg om de spelers voldoende spelregelkennis te geven? De spelregels veranderen elk jaar, is het niet beter om elk jaar een kleine bijscholing te geven en tegelijkertijd de kennis op te frissen? En is het niet beter om de kennis al veel eerder over te dragen, vanaf het moment dat de spelers overgaan naar groot veld?

Die jonge jongens gaan ook bij hun grote voorbeelden kijken. Het 1e elftal van hun club. En wat leren ze bij die wedstrijden? Spelers zijn het vaak niet eens met de beslissingen van de scheidsrechters! Een assistent-scheidsrechter, of in hun woorden de “grensrechter” zorgt voor de punten en waar mogelijk gaat de vlag omhoog!

Maar het allerbelangrijkste is, kennen wij, de scheidsrechters de spelregels wel? En zo ja, proberen we ze wel juist toe te passen? Wanneer heb jij voor het laatst door het spelregelboek gebladerd, kan je dat nog herinneren? Moest je iets opzoeken of wilde je even snel leren voor de spelregeltoets?

Wat doe je als scheidsrechter om jezelf op de hoogte te houden van de nieuwe maar zeker ook van de bestaande spelregels?

Ben je goed op de hoogte van de spelregels? Heb je er ook aan gedacht om je spelregelkennis te gaan delen met anderen, bv door uitleg te geven aan voetballers of een nieuwe scheidsrechter te begeleiden.

Vanuit de landelijke scheidsrechtersvereniging zijn er PowerPoint-presentaties met nuttige thema’s die je mag gebruiken voor je eigen vereniging. En daarnaast is er natuurlijk de internet spelregelquiz. Vind je dat voldoende? Zo nee, heb je tips om het aanbod te verbreden?
Vanuit de KNVB zijn er veel dingen te vinden. Naast de themabijeenkomsten is er ook informatie te vinden op Assist Scheidsrechter. Wat vind je daarvan? Is het voldoende om alle scheidsrechters goed te informeren en ze hun kennis te laten onderhouden?

Zullen we samen afspreken dat we gaan duiken in de spelregels en onze kennis weer gaan opfrissen? De komende tijd samen de online spelregelquiz maken om ons te testen en uit te dagen maar ook niet vergeten te leren van onze fouten, door ons te verdiepen in de antwoorden en de uitleg.

Sorry dat ik misschien te direct ben of te veel vragen stel. Maar ik weet zeker dat wanneer we allemaal op de hoogte zijn van de spelregels we met zijn allen veel meer plezier zullen hebben van onze mooie hobby. En zo zal het scheidsrechter bestand ook weer gaan groeien en bloeien.

Omer Al Alawi

Doelgroepen: 

LCS

 

SpelenMetDeSpelregels

Spelenmetdespelregels

 

Vraag 1
Bij het nemen van een strafschop loopt een medespeler van de doelverdediger na het fluitsignaal en vóórdat de bal in het spel is het strafschopgebied in. De doelverdediger stopt de bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Hij laat de strafschop overnemen.
 2. Hij toont de medespeler een gele kaart en laat de strafschop overnemen.
 3. Hij toont de medespeler een gele kaart en kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats waar de medespeler het strafschopgebied betrad
 4. Hij laat het spel doorgaan.

Vraag 2

Bij een duel in het strafschopgebied verliest een aanvaller een schoen, maar hij ziet kans om met die voet toch nog de bal in het doel te trappen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Doelschop
 2. Scheidsrechtersbal
 3. Indirecte vrije schop
 4. Doelpunt

Vraag 3

Terwijl de bal de zijlijn heeft gepasseerd wil het team dat de inworp mag nemen een wisselspeler inbrengen. De gewisselde speler verlaat het speelveld en de wisselspeler loopt direct naar de plaats van de inworp, pakt de bal op die tegen de boarding ligt en gooit de bal vervolgens in. Is dit volgens de regels correct?

 1. Ja, want een wisselspeler is definitief speler wanneer de uitgewisselde speler het speelveld heeft verlaten
 2. Ja, want de wisselspeler heeft toestemming gehad van de scheidsrechter om het speelveld te betreden
 3. Nee, want de bal moet eerst door een medespeler gespeeld zijn
 4. Nee, want de wisselspeler heeft het speelveld nog niet betreden en mag de inworp nog niet nemen.

Vraag 4

Welke van de volgende overtredingen door een speler moet bestraft worden met een indirecte vrije schop?

 1. Spelen op gevaarlijke wijze
 2. Een tegenstander proberen te laten struikelen
 3. Steunen op een tegenstander om de bal te kunnen koppen
 4. Spuwen in de richting van een tegenstander (niet raak)

Vraag 5 (Mokum Open)

Bij een stevig duel aan de rand van het strafschopgebied komen een verdediger en een aanvaller ten val. Omdat de verdediger vindt dat er een overtreding is gemaakt en omdat de scheidsrechter niet fluit, pakt de verdediger de bal binnen zijn strafschopgebied in zijn handen en hij werpt de bal met kracht in het gezicht van de aanvaller die een meter buiten het strafschopgebied staat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Vraag 6 (Mokum Open)

Bij een inworp staat een tegenstander op minder dan twee meter van de plaats waar de inworp moet worden genomen. De scheidsrechter vermaant de speler om meer afstand te nemen maar de speler doet dit niet. De inworp wordt genomen en correct uitgevoerd. De scheidsrechter fluit af. Wat moet hij nu beslissen? 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B 

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

 

De antwoorden van de spelregelvragen:

 

 1. A
 2. D
 3. D
 4. A
 5. D-D-F
 6. C-B-B

 

 

Uitreiking FairPLay Cup

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

UITREIKING FAIRPLAY CUP

Voorzitter Dick Dam van de COVS scheidsrechtersvereniging Schagen & Den Helder heeft zondag 27 september ’20 vlak vóór de wedstrijd tegen Dirkshorn de Fair Play cup uitgereikt aan de aanvoerder van Schagen United.

Zij waren de sportiefste ploeg van het bijzondere seizoen 2019 – 2020.

De eerste 10 van de ranglijst over 2019 -2020 zijn:

        

Felicitaties in Coronastijl.