Keezavonden

 

KEEZ-AVONDEN

  1 Oktober 2021

  3 December 2021

21 Januari 2022

  4 Maart 2022

           en

  6 Mei 2022

 

Aanvangstijd:  20.00 uur

Locatie:  Kantine ConZelo  Waarland.

 

NOTEER IN UW AGENDA

 

In het zonnetje gezet

JUBILARISSEN.

Vrijdag 10 september 2021,

Op de gezellige BBQ avond van svSchagen&Den Helder op het sportcomplex van ConZelo werden een viertal scheidsrechters

in het zonnetje gezet, Piet Houtenbos en Ronald Agema voor  40 jaar en Teije van Seyen en Jan Buma voor 50 jarig lidmaatschap.

Voorzitter Dick Dam deed dit door  het overhandigen van een speld met een mooie bos bloemen.

Foto: (van links naar rechts) Teye van Seyen, vrz.Dick Dam en Piet Houtenbos (niet op de foto Ronald Agema en Jan Buma)

Nieuwsbrief nummer 3 Augustus 2021 met spelregelvragen

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

 

         Nieuwsbrief 3 Augustus 2021

 

BBQ

Zoals ik u reeds eerder heb gemeld zal de BBQ van dit jaar doorgaan. U bent van harte welkom op vrijdag 10 september (18.00 uur), maar vergeet u niet dit even door te geven aan de secretaris?

Wacht niet te lang, de week vooraf hebben we nodig voor bestellingen, voorbereidingen en dus graag uiterlijk 3 september opgeven.

Ook als u een partner meeneemt even aangeven.

 

TRAINING  IS HERVAT

 

De training is weer begonnen. U bent iedere woensdag als altijd weer van harte welkom.

Aanvang 20.00 uur, een uur voluit aan de bak en bijkletsen. voor de liefhebbers die willen aansluiten:

 

Trainingsveld Con Zelo, Smeetsweg 9-11, Waarland. 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN

 

KEEZAVONDEN

De keezavonden gaan weer beginnen. Op 1 oktober en 3 december bent u van harte welkom in de kantine van Con Zelo.

 

Technische avond

Er staat een technische avond aan te komen. Zodra er meer bekend is hoort u het zo snel mogelijk middels een mailtje. Ysbrand heeft belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje gezet en dat kunt u verder in deze nieuwsbrief lezen. 

 

ANTWOORDEN SPELREGELS NIEUWSBRIEF 2

Wat verlaat wegens de vakantie hierbij de goede antwoorden:

 

 1. B
 2. B
 3. B
 4. A
 5. D  B  B
 6. A  I  G

 

 

TRAININGSOPKOMST afgelopen seizoen

Voor wie het aangaat de beloofde scorelijst (aanwezigheid op de training van het afgelopen seizoen).

1   Henk van Bokhoven         15 (buiten mededinging)

Dick Dam                        15 (buiten mededinging)

3   Peter Beijens                    14

Dave Moeijes                   14

5   Fred Huurdeman              12

Michel Kuilman               12

7   Piet Borst                        11

Cees Jansen                     11

9   Piet Houtenbos                 10

Dik Kortekaas                  10

11 Aad Leegwater                 6

12 René Nolten                     0

 

De nummers 3 en 4 komen in aanmerking voor een leuke attentie!

B B Q

Niet vergeten om je op te geven… vóór 3 september! Tot nu toe hebben pas vijf leden zich aangemeld!

 

Een paar belangrijke vernieuwingen in de spelregels.

Een voorproefje op de technische-avond.

MvG Ysbrand

 

Spelregels 2021/22

 

Tijdens de JAV hebben de leden ingestemd met diverse wijzigingen van, en toelichtingen op, de spelregels 2020/21.

 

Belangrijkste spelregelwijziging:

 

Regel 12 – Overtredingen en Onbehoorlijk gedrag: Hands

 

Omdat de interpretatie van hands niet altijd consistent is geweest, door onjuiste toepassing van de Spelregel, hebben de leden bevestigd dat niet elke aanraking van de bal door een speler met de hand of arm een overtreding is. Met het oog op het criterium van de hand/arm die het lichaam van de speler op onnatuurlijke wijze groter maakt, werd bevestigd dat scheidsrechters hun oordeel moeten blijven gebruiken om de positie van de hand of arm vast te stellen in relatie tot de beweging van de speler in die specifieke situatie. Met het oog op deze toelichting is er sprake van strafbaar hands als een speler: • de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals door het bewegen van de hand of arm richting de bal; • de bal met hand of arm raakt wanneer dit het lichaam op onnatuurlijke wijze groter heeft gemaakt. Een speler wordt beschouwd het lichaam op onnatuurlijke wijze groter te hebben gemaakt, als de positie van die hand of arm geen gevolg is van, of te verklaren door, de beweging van het lichaam van de speler in deze specifieke situatie. Door de hand of arm in een dergelijke positie te hebben, loopt de speler het risico dat de hand of arm geraakt wordt door de bal en dat dit bestraft wordt; of • scoort in het doel van de tegenstander o rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger; o direct nadat de bal de hand of arm geraakt heeft, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt.

Onopzettelijk hands dat ertoe leidt dat een ploeggenoot scoort of dat er een scoringskans ontstaat, wordt niet langer als een overtreding beschouwd. Overige wijzigingen en toelichtingen De overige wijzigingen en toelichtingen die zijn goedgekeurd om opgenomen te worden in de Spelregels 2021/22 zijn uitgewerkt in de hierboven genoemde bijlage. De spelregels 2021/22 zijn van kracht met ingang van 1 juli Om spelers, trainers en wedstrijdofficials meer tijd te geven om zich de spelregelwijzigingen eigen te maken, is besloten dat de datum waarop ze van kracht zullen zijn, verschoven wordt van 1 juni naar 1 juli. Competities die voor die datum starten mogen de wijzigingen eerder invoeren, of de invoering uitstellen tot uiterlijk de start van de volgende competitie.

 Hands:

o Niet elk contact van de bal met de hand / arm is een overtreding

o De positie van de hand / arm van een speler moet beoordeeld worden in relatie tot de beweging van zijn lichaam in die specifieke situatie

o Verwijdering van onopzettelijk hands als overtreding door een aanvaller in relatie tot een ‘ploeggenoot’ en ‘het creëren van een scoringskans’

o Het gebruiken van een ‘truc’ om de Regel te omzeilen met betrekking tot het spelen / raken van de bal met hand door de doelverdediger na een bewuste trap door een medespeler, geldt ook voor doelschoppen; degene die dit initieert ontvangt een waarschuwing (GK)

o Een vrije schop of strafschop kan alleen worden toegekend voor een overtreding tegen een persoon op de spelerslijst of een wedstrijdofficial

 

Regel 11 – Buitenspel

Buitenspelpositie Aanvullende tekst De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel. Toelichting De schouder maakt geen deel uit van de arm bij het bepalen van hands. Het is daarom een deel van het lichaam waarmee een geldig doelpunt kan worden gescoord en daarom moet dit worden meegenomen in het beoordelen van buitenspel.

 

  

SPELREGELWEDSTRIJD

 

Vraag 1
Een buitenspel staande speler zwaait naar de doelverdediger ten teken dat hij de bal graag wil hebben. De doelverdediger neemt daarop een doelschop richting die speler. Deze loopt snel terug en neemt de bal aan op de eigen helft. Daarna omspeelt hij een paar verdedigers en weet prachtig te scoren. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Aftrap na geldig doelpunt
 2. Indirecte vrije schop op de plaats waar de speler stond te zwaaien
 3. Indirecte vrije schop op de plaats waar de speler de bal ontving
 4. Directe vrije schop op de plaats waar de speler de bal ontving

 

Vraag 2

Een speler staat klaar om een indirecte vrije schop te nemen. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter schiet hij de bal rechtstreeks in het doel. De verdedigers menen dat dit geen doelpunt is omdat het een indirecte vrije schop betrof. Da aanvallers daarentegen zeggen dat het wel een doelpunt is omdat de scheidsrechter zijn hand niet omhoog gestoken had. Wat beslist de scheidsrechter als hij beseft dat hij dat laatste inderdaad was vergeten?

 1. Aftrap na geldig doelpunt
 2. Indirecte vrije schop overnemen
 3. Scheidsrechtersbal voor de aanvallende partij
 4. Scheidsrechtersbal voor de verdedigende partij

 

Vraag 3

Een hoge bal richting de zijlijn wordt boven de zijlijn met de hand opgevangen door een aanvaller. Hij doet dit omdat hij er echt niet anders bij kan en omdat de bal anders ook nog eens ver buiten het veld zou zijn beland. De scheidsrechter fluit af, wat moet hij verder beslissen.

 1. Indirecte vrije schop tegen deze aanvaller
 2. Directe vrije schop tegen deze aanvaller
 3. Directe vrije schop tegen deze aanvaller en deze bovendien de gele kaart tonen wegens opzettelijk hands
 4. Scheidsrechtersbal voor de andere partij

 

Vraag 4

Een speler raakt geblesseerd en wordt buiten het veld behandeld. Deze behandeling duurt maar heel kort en de speler wil, nog voordat het spel is hervat, alweer deelnemen aan het spel. De scheidsrechter besluit:

 1. Hem dit toe te staan, maar alleen als hij het veld via een zijlijn betreedt
 2. Hem dit toe te staan, maar alleen als hij ter hoogte van de middellijn het veld betreedt
 3. Hem dit niet toe te staan, hij moet wachten tot het spel is hervat
 4. Hem dit niet toe te staan, hij moet wachten tot het spel is hervat en opnieuw wordt onderbroken

 

Vraag 5 (Mokum Open)

Een aanvaller trapt na en raakt daarbij een verdediger binnen het doelgebied van deze verdediger. Deze verdediger draait zich om en slaat de aanvaller vol in zijn gezicht . Wat beslist de scheidsrechter.

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Een speler loopt zonder toestemming van de scheidsrechter het veld uit om even wat te drinken. Hij komt snel weer terug en onderbreekt daarbij reglementair een kansrijke aanval ter hoogte van de middellijn. Wat beslist de scheidsrechter als hij alles heeft gezien.

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in: 5./6. C,C,B.

 

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 Wilt u meespelen, dan dient u de antwoorden voor 30 september digitaal in te leveren bij Dick Dam

E-mail adres: dick.dam1@hotmail.com

Veel succes !!!!!!!!!!!

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 2 met spelregels

         Nieuwsbrief 2  Mei 2021                              

Secretariaat: J.N.M. van den Hoff

Waterkeringsweg 50

1785 HX Den Helder

 

TRAINING  IS HERVAT

De training is weer begonnen. Sinds een paar weken geeft Dick Dam weer conditietrainingen.

Aanvang 20.00 uur, een uur voluit aan de bak en niet vergeten: je kunt je niet op de club omkleden. Dus een warm trainingsjack mee en lekker thuis douchen.

Voor de liefhebbers die willen aansluiten:

Trainingsveld Con Zelo, Smeetsweg 9-11, Waarland.

 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN

 • Er zijn momenteel nog geen activiteiten.
 • De BBQ zal zeker niet in juni zijn. Het bestuur is van plan een BBQ te organiseren, maar heeft rekening te houden met vakanties en verwachtbaar weer. Er is een redelijk grote kans dat we een warme zomer tegemoet gaan, dus dat biedt zeker kansen.

 

TWEE SCHEIDSRECHTERS EXTRA VERDIENSTELIJK

Dick Kortekaas en José van den Hoff zijn enige weken geleden verrast door een (grote) oorkonde met daarop de tekst “Scheidsrechter van verdienste”.

Dick kreeg hem thuis, nadat Onno Jans, in de functie ambassadeur van de KNVB, eerst bij José van den Hoff was geweest. José werd op het eind van een training bij zijn atletiekvereniging (SV Noordkop) voor de troep gehuldigd.

Een fraaie speld en de bekende doos van Merci maakten het compleet.

Voor bijbehorende foto’s verwijs ik u graag naar onze website:

https://svschagendenhelder.nl/

WBTR

Per 1 juli a.s. wordt de Web Bestuur & Toezicht Rechtspersonen van kracht. U zult begrijpen dat het bestuur zich hier over buigt en daarna mededelingen gaat doen hoe het bestuur denkt te moeten handelen.

SPELREGELS

De spelregels zijn weer gewijzigd, het is haast niet meer bij te houden. De nieuwe regels kunt u onder andere terugvinden op de website: COVS.NL

SPELENMETDESPELREGELS

Vraag 1
Vlak voor tijd wordt de bal door partij A over de zijlijn geschoten. De bal gaat ook over de afrastering van het veld. Een speler van partij B springt over de afrastering, pakt de bal en gooit heel snel in van achter de afrastering. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Door laten spelen
 2. Hij fluit af en laat partij B nogmaals inwerpen
 3. Hij fluit af en laat partij A inwerpen
 4. Hij fluit af, laat partij A inwerpen en toont de speler van partij B de gele kaart

Vraag 2

Een speler staat klaar om een strafschop te nemen. Direct na het fluitsignaal van de scheidsrechter rent een medespeler van deze speler naar de bal en neemt de strafschop. De bal gaat in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Gele kaart voor de medespeler die de strafschop nam en de strafschop overnemen
 2. Gele kaart voor de medespeler die de strafschop nam en hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij
 3. Aftrap na geldig doelpunt
 4. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij

Vraag 3

Een verdediger begaat in de middencirkel een onbesuisde overtreding op een aanvaller die daarbij behoorlijk wordt geraakt. Deze verdediger raakt daarbij ook zelf geblesseerd. Beiden hebben verzorging nodig. Wat moet de scheidsrechter verder doen nadat hij heeft afgefloten en verzorging van beide spelers toestaat.

 1. De verdediger de gele kaart tonen. Nadat de verzorging heeft plaatsgevonden beide spelers het veld laten verlaten en het spel hervatten met een directe vrije schop. Daarna de spelers toestemming geven het veld weer te betreden
 2. De verdediger de gele kaart tonen. Nadat de verzorging heeft plaatsgevonden de verdediger het veld laten verlaten en het spel hervatten met een directe vrije schop. Daarna de verdediger toestemming geven het veld weer te betreden
 3. De verdediger de gele kaart tonen. Nadat de verzorging heeft plaatsgevonden de aanvaller het veld laten verlaten en het spel hervatten met een directe vrije schop. Daarna de aanvaller toestemming geven het veld weer te betreden
 4. De verdediger de gele kaart tonen. Nadat de verzorging heeft plaatsgevonden het spel hervatten met een directe vrije schop.

Vraag 4

Een aanvaller schiet op doel. Een verdediger voorkomt een doelpunt d.m.v. opzettelijk hands. De bal komt nu voor de voeten van een andere aanvaller die bij het eerste schot op doel buitenspel stond. Deze andere aanvaller scoort. Hoe wordt het spel nu hervat?

 1. Aftrap na geldig doelpunt
 2. Indirecte vrije schop
 3. Directe vrije schop
 4. Strafschop

Vraag 5 (Mokum Open)

Een trainer staat op de zijlijn voor zijn dug-out en scheldt de scheidsrechter op zeer grove wijze uit. De scheidsrechter hoort dit en fluit af. De bal is op dat moment in het spel in strafschopgebied van de partij van deze trainer.

Vraag 6 (Mokum Open)

Een toeschouwer probeert de bal tegen te houden die het doel in dreigt te gaan. De toeschouwer raakt de bal wel, binnen het doelgebied, maar kan niet voorkomen dat de bal toch het doel in gaat.

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B

 

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

Wilt u meedoen, dan kunt u de antwoorden opsturen naar:

dick.dam1@hotmail.com

Inleveren voor 30/31 juli 2021

 

 

 

Jubilarissen in zonnetje gezet.

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE GEZET

 

Dat is nog eens een verrassing. Na de maandagtraining wordt de groep lopers (atletiekvereniging Noordkop) opgewacht door een ambassadeur van de KNVB, Onno Jans.

Ik kreeg een knots van een oorkonde (scheidsrechter van verdienste) en de bijbehorende gouden speld (verguld zilver).

Wat me nog meer deed… een hartverwarmend applaus van de lopers.

De oorkonde is verdiend met 32 jaar fluiten en zo’n 700 wedstrijden.

 

 

 

 

Jubilaris 40-jarig lidmaatschap.

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

Allen,

Vandaag ben ik eindelijk een keer langs geweest bij Jan Buma.

Ik had nog altijd zijn speldje wegens 40-jarig lidmaatschap hier liggen.

Ik had hem wel al een paar keer telefonisch gesproken maar wegens Corona toch maar steeds niet langs gegaan.

Inmiddels zijn Jan en ik beiden (en ook zijn partner trouwens) al gevaccineerd, dus nu kon het wel.

Bosje bloemen gekocht en een mooi ritje naar Westerland gemaakt.

Ik begon met te vertellen dat hij op 1 oktober 1979 lid was geworden. Dat klopt zei Jan, maar daar hoort nog wel een verhaaltje bij.

Na het eerste kopje koffie  kwamen zijn plakboeken en archieven tevoorschijn waaronder een schriftje met daarin de aantekeningen van al zijn gefloten wedstrijden. Toen kwam ook het extra verhaaltje over zijn lidmaatschap.

Jan is geboren in Heerenveen en is in 1966 lid geworden van de COVS, dus in Friesland.

Hij is in 1968 verhuisd naar Noord-Holland en is toen overgeschreven naar de COVS in Noord-Holland (zal Den Helder geweest zijn waarschijnlijk).

Hij is vervolgens in 1974 naar Zuid-Afrika gegaan om daar 3 jaar les te geven voor zijn werkgever Stevin, is daarna nog enige tijd in Noorwegen geweest (ook om les te geven) en is in 1979 terug gekomen en weer opnieuw lid geworden van de COVS.

Kortom alle administratie klopt, het feit dat wij hem nu de speld geven voor 40-jarig lidmaatschap is ook helemaal juist, maar hij wilde toch even vertellen dat hij eerder ook al 8 jaar (van 1968 tot 1974) lid is geweest van de COVS.

Hierbij de foto die ik vanochtend heb gemaakt van Jan, met zijn speldje op, naast hem zijn partner.

image001.jpg

Van de voorzitter Dick Dam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubsparen bij AVIA Marees

Clubsparen bij AVIA Marees

 

Clubsparen

Clubsparen bij AVIA Marees

Haal de clubspaarpassen maar tevoorschijn en informeer alle leden want de komende maanden hebben we een toffe actie! Zo vlak voor de zomerstop van vele verenigingen kunnen jullie sparen voor een leuk extraatje. Zo ontvangen jullie de gehele maand mei dubbele punten én… kan er gespaard worden voor bidons!

HV schagen

Hele maand mei =
dubbele punten!

De gehele maand mei ontvang je dubbele punten bij iedere getankte liter! Laat jouw clubspaarpas scannen in de shop of voer de pas in voorafgaand aan de tankbeurt bij de betaalterminal. Tanken bij AVIA levert je deze maand dus extra punten op! Zoek een AVIA tankstation bij jou in de buurt

Vind een AVIA bij jou in de buurt

Clubsparen bidons

Tank & Spaar voor…

Bidons! Voor iedere 150 getankte liter met jullie clubspaarpassen ontvangt de club een gratis bidon van AVIA Marees. Hoe meer liters, hoe meer bidons voor jullie club! Meedoen?
Meld jullie club aan!

Aanmelden

Iframe clubsparen

Iframe website

Yes, de nieuwe website van AVIA Marees is live. En dat betekent ook goed nieuws voor onze clubspaarders. Wij plaatsen iedere maand jullie actuele puntensaldo online op de pagina van clubsparen

Maar er is meer! Jullie hebben reeds een e-mail ontvangen met daarin jullie persoonlijke Iframe code. Deze kan geplaatst worden op de website van jullie club.

Hoe zat het ook alweer? 
Iedere 3 liter = 1 punt en 100 punten = € 2,- voor de club!
Het gespaarde bedrag is vrij te besteden.

Zijn er vragen over het clubsparen? Laat het ons weten.

 

Stuur een e-mail

2x hands bij Young Boys – Ajax en komende spelregelwijzigingen

2x hands bij Young Boys – Ajax en komende spelregelwijzigingen

Bij de op 18 maart gespeelde Europa League wedstrijd tussen Young Boys en Ajax waren er 2 handsballen in het strafschopgebied waarbij de scheidsrechter in eerste instantie liet doorspelen en de VAR de situaties bekeek. Dat de VAR niet bij de eerste situatie, maar wel bij de tweede situatie ingreep werd lang niet door iedereen begrepen.

De eerste was de handsbal van Alvarez, die de bal tegen zijn arm kreeg, die arm hing wel naar beneden maar niet tegen zijn lichaam aan. Als de scheidsrechter van mening is dat de arm niet naar de bal gaat, dan zijn er in zo’n situatie eigenlijk 2 belangrijke afwegingen. 1. Komt de bal van zover dat de arm weggehaald had kunnen worden en 2. Bevond de arm zich in een natuurlijke houding, ofwel werd het lichaam niet onnatuurlijk groter gemaakt. De scheidsrechter beoordeelde bij Alvarez dat dit niet aan de orde was en liet doorspelen. De VAR moet vervolgens beoordelen of de scheidsrechter bij deze beslissing een duidelijke fout maakte en oordeelde (naar mijn mening terecht), dat daar geen sprake van was. Ajax mocht uiteraard blij zijn met het oordeel van de scheidsrechter, want als hij anders had beslist, had naar mijn mening de VAR ook niet ingegrepen.

Dan de tweede situatie, ook hier kwam de bal van dichtbij en nu tegen de hand van Young Boys speler Camara, die daar eigenlijk ook weinig aan kon doen. De scheidsrechter liet weer doorspelen, alleen nu greep de VAR wel in. Wat was namelijk het geval, de hand bevond zich boven schouderhoogte en dan is de regel onverbiddelijk en is er sprake van strafbaar hands. Dus hoe ongelukkig ook voor Young Boys (ook gezien de niet aan hen gegeven strafschop), maar ook deze beslissing van de VAR was terecht.

Dan de komende spelregelwijzigingen voor het volgend seizoen. Niet geheel toevallig betreffen een aantal wijzigingen wederom het spelen van de bal met de hand. De meest in het oog springende veranderingen zijn:

 • Allereerst wordt nu uitdrukkelijk vermeld dat niet iedere aanraking met hand of arm strafbaar is, opzettelijk spelen met arm/hand is dat uiteraard wel.
 • De belangrijkste wijziging is dat het onopzettelijk spelen van de bal door een aanvaller alleen strafbaar is als hij direct daarop zelf scoort. Het scoren door een teamgenoot en het creëren van een scoringskans zijn dus geen redenen meer om onopzettelijk hands te bestraffen.
 • Bij het beoordelen of het lichaam onnatuurlijk groter gemaakt wordt, moet gekeken worden of de houding van de hand/arm in overeenstemming is met de beweging van het lichaam in die situatie.
 • De bestraffing bij het uitvoeren van een truc om de terugspeelregel te omzeilen is nu ook uitgebreid tot de doelverdediger. Als hij zo’n truc uitlokt, bijvoorbeeld door bij een doelschop of vrije schop de bal op te wippen zodat een medespeler deze terug kan koppen,  dan krijgt hij een indirecte vrije schop tegen en een waarschuwing (gele kaart).
 • Er wordt nu duidelijker omschreven dat spelstraffen alleen mogelijk zijn bij overtredingen tegen (en door) speler en officials en dus niet bij overtredingen tegen buitenstaanders (zoals toeschouwers).

Dick Visser, Voorzitter LCS

Doelgroepen:

Bestand:

Antwoorden spelregelvragen nieuwsbrief februari 2021

 

SPELREGELVRAGEN NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 (nummer 1)

(antwoorden cursief en vet gedrukt )

Vraag 1
Bij het nemen van een strafschop maakt de nemer een schijnbeweging nadat hij zijn aanloop had afgerond. Tegelijkertijd komt de doelverdediger te vroeg van zijn doellijn af waardoor hij toch de bal kan stoppen. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij laat de strafschop overnemen en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart

B. Hij laat de strafschop overnemen

C. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft beiden een gele kaart

 D. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart

Vraag 2

Bij een duel in het strafschopgebied raken twee spelers geblesseerd, een aanvaller van partij A en een verdediger van partij B. Beiden worden vlak naast het doel door hun verzorgers behandeld en terwijl de scheidsrechter het spel weer laat hervatten. Vlak na de hervatting wordt de verdediger van partij B blijkbaar zo boos op de aanvaller van partij A dat hij boos en met kracht zijn bidon naar hem gooit die hem op een haar na mist. De scheidsrechter heeft dit vanuit zijn ooghoeken zien gebeuren en onderbreekt het spel. Wat moet hij nu besluiten?

A. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een scheidsrechtersbal

B. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een strafschop

C. Gele kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop

D. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop

Vraag 3

Nadat een speler is behandeld voor een blessure loopt deze zonder toestemming van de scheidsrechter het veld weer in. Wat kan de scheidsrechter nu doen?

A. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden

B. Het spel door laten gaan en de speler een vermaning geven bij de eerstvolgende onderbreking

C. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

D. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden

Vraag 4

Een aanvaller staat duidelijk buitenspel op het moment dat een indirecte vrije schop vanuit zijn eigen doelgebied naar hem toe wordt geschoten. Hij loopt nu snel naar zijn eigen helft en neemt daar de bal aan. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Doorspelen omdat je vanuit een doelschop niet buitenspel kan staan

B. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de plaats waar hij zich bevond toen de vrije schop werd genomen

C. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de middenlijn

D. Indirecte vrije schop wegens buitenspel, te nemen op de plaats waar hij de bal aannam, dus op zijn eigen helft.

Vraag 5 (Mokum Open)

Een doelverdediger vangt de bal en wil de bal snel weer in het spel brengen. Hij loopt naar voren en op het moment dat hij de bal uit de handen wil trappen wordt dit belemmerd door een tegenstander die voor hem is gaan lopen en een beweging naar de bal maakt. De doelverdediger schrikt hiervan en geeft deze speler een elleboogstoot tegen de borst. De scheidsrechter heeft alles gezien, wat moet hij nu besluiten?

Antwoord: D – Rode kaart,  C – Directe vrije schop, B – Op de plaats van de overtreding

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Een goed genomen hoekschop komt midden in het doelgebied voor het doel terecht. De bal wordt daar hard weggeschoten door een verdediger tegen de arm van een in het doelgebied staande aanvaller die daarmee een duidelijke scoringskans krijgt en vervolgens vlak naast schiet.

Antwoord: A – Geen Kaart, C – Directe vrije schop,  E – Vanaf elk willekeurig punt in het doelgebied.

 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in: 5 C, C, B

Antwoordmogelijkheden Mokum Open