NIEWSBRIEF 1 FEBRUARI 2021

NIEUWSBRIEF  1.   FEBRUARI 2021

                                                                                                                

Van de voorzitter

Sportvrienden,

Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte in deze bijzondere tijd. Dit zal wellicht nodig zijn omdat er mogelijk Corona besmetting bij jezelf of in de familie voorkomt. En wanneer dit niet het geval is dan blijkt dat velen zich toch ongelukkig voelen omdat er zo weinig kan.

In ieder geval kunnen wij onze gezamenlijke hobby: het kijken naar, of het fluiten van amateurvoetbalwedstrijden, niet uitoefenen. En dat zal voorlopig nog wel een tijdje zo blijven ook.

Ook gezamenlijke activiteiten zoals conditietraining, spelregelavonden en Keezen zit er nu even niet in. Er zit dus niets anders op dan individueel de conditie maar wat op peil proberen te houden en aan online spelregelwedstrijden zoals bijvoorbeeld die door de COVS georganiseerd wordt, mee te doen.

Ik zal in deze nieuwsbrief ook door blijven gaan met het publiceren van enkele spelregelvragen. De antwoorden daarvan verschijnen ongeveer een maand later op de website. Wie de moeite neemt de antwoorden voor die tijd naar mij toe te sturen wordt opgenomen in een ranglijstje wat ik toch blijf bijhouden. Verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie de deelname van de afgelopen paar jaar.

Zodra het weer mogelijk is ga ik de conditietraining weer opstarten, gaan we een technische avond organiseren over eventuele nieuwe spelregels en gaan we ook weer Keezen in de kantine van Con Zelo. We zullen jullie daarover tijdig informeren.

Ook is het wellicht mogelijk in het najaar een extra Barbecue evenement te houden zodra dat weer op een verantwoorde manier mag en kan. Een soort Post-Corona evenement of zoiets.

We moeten er tot die tijd maar het beste van maken, daarom nogmaals allemaal veel sterkte gewenst en ik hoop oprecht jullie toch later dit jaar weer in levende lijve te zien. Want al dat vergaderen via Teams, Webex, Zoom, Starleaf of hoe al die programma’s ook mogen heten blijft toch maar behelpen.

Met vriendelijke sportgroeten,

Dick

 

JALV

Zoals iedereen zal begrijpen kan de JALV voorlopig niet doorgaan. Wanneer het wel wordt toegestaan in een kantine te vergaderen kunnen we zo maar een half jaar verder zijn.

Het bestuur heeft daarom besloten de JALV om te vormen tot een digitale vergadering. Dat wil zeggen, u krijgt het verslag digitaal toegezonden, krijgt ongeveer een week de tijd via mail te reageren. Daarna zal het bestuur over de op- en aanmerkingen dan wel voorstellen buigen.

De definitieve versie die ik dan verzend kunt u omarmen of afwijzen.

Het zal zich vanzelf uitwijzen en u kunt mij bij vragen altijd mailen/bellen.

 

José van den Hoff

Secretaris

 

 

TRAINING

 

De training kan nog altijd niet beginnen.

Zodra het mag wordt de training zo spoedig mogelijk opgestart en krijgt u een mailtje met de bijzonderheden.

 

 

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER

 

De COVS heeft aangekondigd dat zij over het 1e kwartaal van 2021 geen contributie gaat innen bij de verenigingen.

Dat betekent een korting van 25%.

Daarom heeft het bestuur van Scheidsrechtersvereniging Schagen-Den Helder & Omstreken besloten om deze 25% korting ook door te voeren op onze contributie. Dat betekent dat we voor 2021 € 28,50 incasseren i.p.v. € 37,50.

Deze incasso vindt plaats op 1 maart a.s.

Heeft u geen automatische incasso afgegeven dan zie ik dit bedrag graag rond deze datum tegemoet op rekeningnummer:

NL05 RABO 0357 3233 27.

Zij die al betaald hebben krijgen deze € 9,00 teruggestort.

 

Houd afstand en blijf gezond.

 

Piet Houtenbos

Penningmeester

 

 

SPELEN MET DE SPELREGELS

De afgelopen paar jaar is de nieuwsbrief 4 x per jaar verschenen. Telkens stonden daar spelregelvragen in die ingestuurd konden worden naar mij. Ik heb daarvan, ondanks de soms geringe deelname, de binnengekomen antwoorden beoordeeld en de stand bijgehouden.

 

Dat levert het volgende plaatje op:

Behaalde punten
Deelnemer S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10
Piet Borst 14 19 13 17 16 16 20 17 20 20
Ysbrand Haagsma 8 11 16 11 16 12 17 17 20
Henk van Bokhoven 11 16 19 13 12 11 14
Teye van Seijen 12 13 7 7 8 11
Onno Jans 14 11 15
Gerrit Dekker 11 10 17
Piet Houtenbos 12 20
Pieter Collet 11 16
Alex David 15
Co Cardol 14

 

Als we daar dan een ranglijst van maken levert dat de volgende stand op:

 

Punten totaal Gemiddelde score keren

meegedaan

Deelnemer
Piet Borst 172 17,20 10
Ysbrand Haagsma 128 14,22 9
Henk van Bokhoven 96 13,71 7
Teye van Seijen 58 9,67 6
Onno Jans 40 13,33 3
Gerrit Dekker 38 12,67 3
Piet Houtenbos 32 16,00 2
Pieter Collet 27 13,50 2
Alex David 15 15,00 1
Co Cardol 14 14,00 1

Dit levert de winnaar verder niets op, maar ik vind het wel gewoon leuk om bij te houden en ga dat ook blijven doen. Hopelijk moedigt dat anderen aan om ook eens mee te doen en in te sturen. De vragen zijn lang niet altijd even moeilijk, kijk bijvoorbeeld maar eens naar de laatste ronde, toen had de helft van de deelnemers de maximale score van 20 punten!

Ik ga nu weer met deze ranglijst opnieuw beginnen en hoop op een overvolle mailbox de komende weken (de vragen zijn deze keer wel ietsje moeilijker dan de vorige keer, uitdaging!).

 

Met vriendelijke groet,

Dick

Vraag 1
Bij het nemen van een strafschop maakt de nemer een schijnbeweging nadat hij zijn aanloop had afgerond. Tegelijkertijd komt de doelverdediger te vroeg van zijn doellijn af waardoor hij toch de bal kan stoppen. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij laat de strafschop overnemen en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart
 2. Hij laat de strafschop overnemen
 3. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft beiden een gele kaart
 4. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart

 

Vraag 2

Bij een duel in het strafschopgebied raken twee spelers geblesseerd, een aanvaller van partij A en een verdediger van partij B. Beiden worden vlak naast het doel door hun verzorgers behandeld en terwijl de scheidsrechter het spel weer laat hervatten. Vlak na de hervatting wordt de verdediger van partij B blijkbaar zo boos op de aanvaller van partij A dat hij boos en met kracht zijn bidon naar hem gooit die hem op een haar na mist. De scheidsrechter heeft dit vanuit zijn ooghoeken zien gebeuren en onderbreekt het spel. Wat moet hij nu besluiten?

 1. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een scheidsrechtersbal
 2. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een strafschop
 3. Gele kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop
 4. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop

 

Vraag 3

Nadat een speler is behandeld voor een blessure loopt deze zonder toestemming van de scheidsrechter het veld weer in. Wat kan de scheidsrechter nu doen?

 1. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden
 2. Het spel door laten gaan en de speler een vermaning geven bij de eerstvolgende onderbreking
 3. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken
 4. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden

 

Vraag 4

Een aanvaller staat duidelijk buitenspel op het moment dat een indirecte vrije schop vanuit zijn eigen doelgebied naar hem toe wordt geschoten. Hij loopt nu snel naar zijn eigen helft en neemt daar de bal aan. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Doorspelen omdat je vanuit een doelschop niet buitenspel kan staan
 2. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de plaats waar hij zich bevond toen de vrije schop werd genomen
 3. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de middenlijn
 4. Indirecte vrije schop wegens buitenspel, te nemen op de plaats waar hij de bal aannam, dus op zijn eigen helft

 

 

Vraag 5 (Mokum Open)

Een doelverdediger vangt de bal en wil de bal snel weer in het spel brengen. Hij loopt naar voren en op het moment dat hij de bal uit de handen wil trappen wordt dit belemmerd door een tegenstander die voor hem is gaan lopen en een beweging naar de bal maakt. De doelverdediger schrikt hiervan en geeft deze speler een elleboogstoot tegen de borst. De scheidsrechter heeft alles gezien, wat moet hij nu besluiten?

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Een goed genomen hoekschop komt midden in het doelgebied voor het doel terecht. De bal wordt daar hard weggeschoten door een verdediger tegen de arm van een in het doelgebied staande aanvaller die daarmee een duidelijke scoringskans krijgt en vervolgens vlak naast schiet.

 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C,

Antwoordmogelijkheden Mokum Open