SpelenMetDeSpelregels

Spelenmetdespelregels

 

Vraag 1
Bij het nemen van een strafschop loopt een medespeler van de doelverdediger na het fluitsignaal en vóórdat de bal in het spel is het strafschopgebied in. De doelverdediger stopt de bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Hij laat de strafschop overnemen.
 2. Hij toont de medespeler een gele kaart en laat de strafschop overnemen.
 3. Hij toont de medespeler een gele kaart en kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats waar de medespeler het strafschopgebied betrad
 4. Hij laat het spel doorgaan.

Vraag 2

Bij een duel in het strafschopgebied verliest een aanvaller een schoen, maar hij ziet kans om met die voet toch nog de bal in het doel te trappen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Doelschop
 2. Scheidsrechtersbal
 3. Indirecte vrije schop
 4. Doelpunt

Vraag 3

Terwijl de bal de zijlijn heeft gepasseerd wil het team dat de inworp mag nemen een wisselspeler inbrengen. De gewisselde speler verlaat het speelveld en de wisselspeler loopt direct naar de plaats van de inworp, pakt de bal op die tegen de boarding ligt en gooit de bal vervolgens in. Is dit volgens de regels correct?

 1. Ja, want een wisselspeler is definitief speler wanneer de uitgewisselde speler het speelveld heeft verlaten
 2. Ja, want de wisselspeler heeft toestemming gehad van de scheidsrechter om het speelveld te betreden
 3. Nee, want de bal moet eerst door een medespeler gespeeld zijn
 4. Nee, want de wisselspeler heeft het speelveld nog niet betreden en mag de inworp nog niet nemen.

Vraag 4

Welke van de volgende overtredingen door een speler moet bestraft worden met een indirecte vrije schop?

 1. Spelen op gevaarlijke wijze
 2. Een tegenstander proberen te laten struikelen
 3. Steunen op een tegenstander om de bal te kunnen koppen
 4. Spuwen in de richting van een tegenstander (niet raak)

Vraag 5 (Mokum Open)

Bij een stevig duel aan de rand van het strafschopgebied komen een verdediger en een aanvaller ten val. Omdat de verdediger vindt dat er een overtreding is gemaakt en omdat de scheidsrechter niet fluit, pakt de verdediger de bal binnen zijn strafschopgebied in zijn handen en hij werpt de bal met kracht in het gezicht van de aanvaller die een meter buiten het strafschopgebied staat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Vraag 6 (Mokum Open)

Bij een inworp staat een tegenstander op minder dan twee meter van de plaats waar de inworp moet worden genomen. De scheidsrechter vermaant de speler om meer afstand te nemen maar de speler doet dit niet. De inworp wordt genomen en correct uitgevoerd. De scheidsrechter fluit af. Wat moet hij nu beslissen? 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B 

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

 

De antwoorden van de spelregelvragen:

 

 1. A
 2. D
 3. D
 4. A
 5. D-D-F
 6. C-B-B