Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

Historie

De Historie

covs logoDeze vereniging is ontstaan op 1 januari 2003 toen de vereniging Den Helder en Omstreken opging in de vereniging Schagen en Omstreken (SEO) en de zo ontstane nieuwe vereniging verder ging onder de naam Schagen – Den Helder en omstreken. Hiervoor is een convenant opgesteld die op 29 november 2002 door Piet Borst als voorzitter namens Schagen en door Theo Koekkoek als waarnemend voorzitter namens Den Helder is ondertekend.

logo oudDe vereniging Schagen en Omstreken (S.E.O.) is opgericht op 21 januari 1948 in hotel Igesz te Schagen. Toen werd het eerste bestuur geïnstalleerd bestaande uit: J. Lutjeharms, voorzitter; J. Bijlsma, secretaris en D. van Velzen, penningmeester. De eerste jaarvergadering werd gehouden op 9 maart 1948. Aanwezig waren het voltallige bestuur plus 6 leden, in totaal dus 9 personen. Tijdens die vergadering werden de eerste statuten en het eerste Huishoudelijk reglement aangenomen.
De vereniging begon met 17 leden. De activiteiten in het begin bestonden uit het doorspelen van informatie naar de leden en voetballen. Voor de informatie werd besloten 1 officieel orgaan te nemen en 1 exemplaar van De Scheidsrechter. Voetballen gebeurde toen al o.a. tegen Kaagvogels, dus de band met de club uit Kolhorn is er al heel lang.
Belangrijk statement uit die tijd (1948): Men was van mening dat op 50 jarige leeftijd eervol ontslag diende te volgen omdat men (enkele uitzonderingen daargelaten) niet meer over een dusdanige conditie beschikte om een wedstrijd voor 100% te leiden. 

Ook toen al was de belangstelling voor georganiseerde activiteiten niet altijd even groot, op een contactavond in 1949 met een externe spreker waren slechts 8 personen aanwezig, waarvan 4 bestuursleden van de vereniging.

De eerste spelregelwedstrijd werd gehouden op 23 november 1949 bij VESDO in Schagerbrug. Op dit moment houden we nog steeds twee maal per jaar een spelregelwedstrijd voor onze leden, deze gaat nu om de Daan van Velzen bokaal, in 1988 ingesteld, genoemd naar Daan van Velzen die mede-oprichter en achtereenvolgens penningmeester, secretaris en voorzitter van de vereniging is geweest in de jaren van 1948 t/m 1955. En daarna ook meer dan 50 jaar lid is gebleven.

Ook spelregelwedstrijden voor de jeugd is vanaf 1977 één van de speerpunten van S.E.O. geweest. VESDO was in dat jaar de eerste winnaar en is later in mei 1977 ook kampioen van Nederland geworden. SRC wist die prestatie te evenaren en zelfs te verbeteren, want zij werden kampioen van Nederland in 1985 en in 1986.

Tenslotte moeten we de prestatie van Con Zelo nog vermelden, zij behaalden de nationale titel in 2012, met als persoonlijk winnaar ons huidige bestuurslid Sam Houtenbos die toen 14 jaar was.

Ook is er in de midden 80’er jaren enkele malen gestreden om de “Supercup”, dit was een spelregelwedstrijd tussen de beste teams van de jeugd en van de senioren.

In de beginjaren werd er door S.E.O. ook gevoetbald, eerst op het veld (de eerste wedstrijd was op 9 juni 1948 tegen vv Schagen), later, vanaf 1978, ook in de zaal.

Vanaf 1990 is daar de klad in gekomen en is S.E.O. niet meer in staat geweest een volledig voetbalteam op de been te krijgen.

Wel wordt nog getraind, de conditietraining werd ooit gegeven door Jan Geerlings en Co Cardol, later door Frans Koolbergen op het trainingsveld bij Kaagvogels in Kolhorn. De laatste paar jaar vindt de training plaats bij Con Zelo in Waarland en wordt deze gegeven door Erwin Dam.

Dan het clubblad Het Signaal. Deze is voor de eerste maal verschenen in maart 1989 en dus inmiddels aan de 28e jaargang toe. Jarenlang het geesteskind geweest van Co Cardol. Om de kosten laag te houden werden de omslag en de binnenpagina’s gewoon met een eenvoudige printer gemaakt, zonder glossy en zonder glans. In 2013 is het formaat gedurende één kalenderjaar veranderd van A5 naar A4 en is er wel een geheel glossy blad uitgebracht. Dit bleek echter financieel toch niet helemaal te passen, dus daar is in 2014 al weer verandering in aangebracht. Sinds die tijd is de huidige vorm gekozen: een glanzende omslag in kleur en een simpel zwart wit geprint binnenwerk. Hoe lang deze vorm nog zal blijven bestaan is onduidelijk, meer en meer komt de vraag naar voren om het clubblad in de toekomst alleen nog maar digitaal via e-mail te verspreiden (zoals nu al een paar jaar ook met het landelijke blad De Scheidsrechter gebeurt). De redactie is jarenlang in handen geweest van Co Cardol, met als belangrijkste “hulpje” Hans Glas. Sinds begin 2017 is Co er echter mee gestopt en wordt het Signaal gemaakt door Erwin Dam en José van den Hoff.

Naast de al eerder genoemde spelregelwedstrijden om de Daan van Velzen bokaal doet onze vereniging ook altijd dapper mee aan de district wedstrijden. Tot voor kort met wisselend succes, een enkele maal wisten we door te dringen tot de landelijke top. Individueel behaalde Siem van der Stoop in 1998 de eerste plaats en werden wij als team 4e. Maar de echt grote successen kwamen vanaf 2014. Toen, in Boxmeer, waren wij de grote verrassing van de dag door het onklopbaar geachte team van Utrecht te verslaan! Individueel werd Jörn te Kloeze tweede (achter Marco Ritmeester), maar als team werden wij voor de eerste keer in de historie van de vereniging Nederlands Kampioen! Een prestatie die het team, bestaande uit Jörn te Kloeze, Dick Dam en Theo de Graaf vervolgens nog twee maal wisten te herhalen. Drie keer op rij de beste van Nederland, in 2014, 2015 en 2016. Individueel werd Jörn te Kloeze ook nog eens eerste in 2015 en behaalde Dick Dam deze toppositie in 2016. Dit laatste jaar was nog extra bijzonder omdat wij dit NK ook nog eens zelf mochten organiseren. Na al deze successen viel 2017 daarom een beetje tegen, we behaalden wel de landelijke finale, maar kwamen daar, in Heerenveen, niet verder dan de zesde plaats.

Daarmee zijn de belangrijkste feiten uit de historie van de sv Schagen-Den Helder eo wel vermeld. Momenteel zijn wij een gezonde vereniging, met een goed functionerend, uit 6 personen bestaand bestuur.

Wij zijn actief bij het ondersteunen van onze donateur verenigingen op het gebied van spelregelkennis bijbrengen, jeugdige scheidsrechters begeleiden en activiteiten aanbieden.

We organiseren spelregelwedstrijden, trainingen, avondjes Keezen (een leuk bordspel met kaarten wat in de plaats is gekomen van klaverjassen) en instructie avonden.

Tot zover het overzicht van alles rondom onze scheidsrechtersvereniging

Dick Dam

Voorzitter