Internet vragen +Antwoorden COVS ronde 5 Januari 2022

 

COVS internet vragen Socrative maand januari 2022

1 van 13

Welke spelhervatting is niet mogelijk wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter waar dit wel vereist is en de scheidsrechter heeft besloten het spel te onderbreken?

A

Indirecte vrije schop

B

Directe vrije schop

C

Strafschop

D

Scheidsrechtersbal

 

2 van 13

In welke situatie hoeft het spel niet te worden hervat met een scheidsrechtersbal nadat deze is geraakt door een wedstrijdofficial?

A

Een team kan een veelbelovende aanval starten

B

De bal gaat direct in het doel

C

De bal gaat direct over de zijlijn

D

Het andere team komt in balbezit

 

3 van 13

Beeldfragment: FC Emmen – FC Twente           

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Indirecte vrije schop

E

Directe vrije schop

F

Aftrap na geldig doelpunt

 

4 van 13

Beeldfragment: Almere City – NEC

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de spelhervatting (D, E of F).

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Indirecte vrije schop

E

Directe vrije schop

F

Aftrap na geldig doelpunt

 

5 van 13

Beeldfragment: VVOG – ACV

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Indirecte vrije schop

E

Directe vrije schop

F

Doorspelen

 

6 van 13

 

Beeldfragment: FC Twente – Ajax (vrouwen)

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F)

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Indirecte vrije schop

E

Directe vrije schop

F

Doorspelen

 

7 van 13

Stelling:

De tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen door de bal met de hand te spelen moet altijd bestraft worden met een veldverwijdering.

A

Juist

B

Onjuist

 

8 van 13

Stelling:

Als een directe vrije schop rechtstreeks in het doel wordt getrapt, wordt er altijd een doelpunt toegekend.

A

Juist

B

Onjuist

 

9 van 13

Twee goed & drie fout

Een speler wordt voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt:

Geef de twee juiste antwoorden.

A

Uit een doelschop

B

Uit een inworp

C

Op de eigen helft

D

Uit een indirecte vrije schop

E

Uit een hoekschop

 

10 van 13

Twee goed & drie fout

Welke overtredingen gemaakt door een teamofficial moeten worden bestraft met een veldverwijdering?

Geef de twee juiste antwoorden.

A

De hervatting van het spel door de tegenpartij vertragen

B

Gebaren of handelen op een provocerende of opruiende wijze

C

Overdreven of aanhoudende gebaren voor een gele of rode kaart

D

Opzettelijk een voorwerp op het speelveld gooien of trappen

E

Op beschaafde wijze uiten van ontevredenheid (in woord en gebaar) over een beslissing

 

 

Antwoorden en uitleg ronde 5 spelregelquiz 2021-2022

Door dick.visser op vr 21 jan 2022 – 10.29

 

De beeldvragen van deze ronde zijn tot maandag 24 januari 21:00 uur te bekijken via: https://www.covs.nl/beeldfragmenten

Vraag 1

Welke spelhervatting is niet mogelijk wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter waar dit wel vereist is en de scheidsrechter heeft besloten het spel te onderbreken?

 1. Indirecte vrije schop
 2. Directe vrije schop
 3. Strafschop
 4. Scheidsrechtersbal

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 3, pagina 23:

Indirecte vrije schop als er niet werd ingegrepen, directe vrije schop/strafschop als er wel werd ingegrepen.

 

Vraag 2

In welke situatie hoeft het spel niet te worden hervat met een scheidsrechtersbal nadat deze is geraakt door een wedstrijdofficial?

 1. Een team kan een veelbelovende aanval starten
 2. De bal gaat direct in het doel
 3. De bal gaat direct over de zijlijn
 4. Het andere team komt in balbezit

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 9, pagina 46.

 

Vraag 3 – Beeldfragment: FC Emmen – FC Twente (clip 1)

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop

Toelichting: De aanvaller van FC Emmen steekt zijn arm uit en heeft alleen oog voor de doelverdediger van FC Twente waardoor deze niet bij de bal kan komen.

 

Vraag 4 – Beeldfragment: Almere City – NEC (clip 2)

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Aftrap na geldig doelpunt

Toelichting: Koolwijk speelt zelf de bal, die daarna tegen zijn arm aankomt. Omdat hij niet zelf scoort is dit niet strafbaar.

 

Vraag 5 – Beeldfragment: VVOG – ACV (clip 13)

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop

Toelichting: De nummer 17 van ACV gaat met twee benen naar de bal, waardoor hij de tegenstander blesseert.

 

Vraag 6 – Beeldfragment: FC Twente – Ajax (vrouwen) (clip 21)

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop

Toelichting: De doelverdedigster komt te laat en schept de speelster. Geen duidelijke scoringskans, maar wel een buitensporige overtreding.

 

Vraag 7 – Stelling

De tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen door de bal met de hand te spelen moet altijd bestraft worden met een veldverwijdering.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Dit is toegestaan als het de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied betreft.

 

Vraag 8 – Stelling

Als een directe vrije schop rechtstreeks in het doel wordt getrapt, wordt er altijd een doelpunt toegekend.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Als een directe vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend.

 

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Een speler wordt voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt:

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Uit een doelschop
 2. Uit een inworp
 3. Op de eigen helft
 4. Uit een indirecte vrije schop
 5. Uit een hoekschop

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 11, pagina 53:

zie onder 3. Niet strafbaar

 

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Welke overtredingen gemaakt door een teamofficial moeten worden bestraft met een veldverwijdering?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. De hervatting van het spel door de tegenpartij vertragen
 2. Gebaren of handelen op een provocerende of opruiende wijze
 3. Overdreven of aanhoudende gebaren voor een gele of rode kaart
 4. Opzettelijk een voorwerp op het speelveld gooien of trappen
 5. Op beschaafde wijze uiten van ontevredenheid (in woord en gebaar) over een beslissing

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 12, pagina 61/62: zie de opsomming onder Teamofficials

Doelgroepen: 

LCS

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

Beste leden,

Hopend dat u de kerstdagen in deze moeilijke tijd feestelijk, gezellig en corona vrij heeft doorgebracht.

Door de opgelegde lockdown mogen vele evenementen niet door gaan.

Hieronder valt ook de Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2022.

Vanaf deze plaats wenst het bestuur u samen met uw familie, een rustige en fijne jaarwisseling met een

GEZOND en SPORTIEF 2022

 

Het bestuur.

Mededeling

 

MEDEDELING Wie Fluit Waar’

 

Gezien het aantal scheidsrechters die zich hiervoor hebben opgegeven, is zo weinig dat besloten is om deze rubriek Wie Fluit Waar te schrappen van de website.

 

Met vriendelijke sportgroeten

Redactie website.

 

 

Antwoorden en uitleg ronde 3 spelregelquiz 2021-2022

 

Antwoorden en uitleg ronde 3 spelregelquiz 2021-2022

De beeldvragen van deze ronde zijn tot maandag 29 november 21:00 uur te bekijken via:

https://www.covs.nl/beeldfragmenten


Vraag 1

De doelverdediger mag een doelschop nemen en doet hier bijzonder lang over, met de bedoeling tijd te rekken. Na hoeveel verstreken seconden moet de scheidsrechter de doelman hier een waarschuwing voor geven door het tonen van de gele kaart?

 1. Na zes seconden vanaf het moment dat de doelverdediger de bal heeft neergelegd.
 2. Na twaalf seconden nadat de bal het speelveld verliet.
 3. Dit is naar het oordeel van de scheidsrechter.
 4. Dit is naar het oordeel van de scheidsrechter, maar uiterlijk na dertig seconden

Wat moet de spelhervatting zijn als een speler zich misdraagt tegenover een toeschouwer, terwijl de bal op dat moment in het spel is op het middenveld en de scheidsrechter heeft besloten het spel te onderbreken?

 1. Een scheidsrechtersbal of indirecte vrije schop.
 2. Een scheidsrechtersbal waar de bal was.
 3. Een indirecte vrije schop waar de speler stond.
 4. Een scheidsrechtersbal waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 12, pagina 61, nieuwe alinea onder 4. Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag

Als de scheidsrechter het spel onderbreekt vanwege een overtreding begaan door een speler, binnen of buiten het speelveld, tegen een ‘invloed van buitenaf’, dan wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal, tenzij er een vrije schop wordt toegekend vanwege het verlaten van het speelveld zonder de toestemming van de scheidsrechter.

 

Vraag 3 – Beeldfragment: NAC Breda – FC Volendam

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: E. Strafschop

Toelichting: De doelverdediger komt te laat, mist de bal en schept de aanvaller van Volendam. De overtreding vind binnen het strafschopgebied plaats, maar omdat het om een onbesuisde overtreding gaat, dient er toch een gele kaart gegeven te worden.

 

Vraag 4 – Beeldfragment: Granada – Barcelona

Disciplinaire straf: B. Gele kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop

Toelichting: Er gebeuren in de as van het veld twee overtredingen. Zodra de scheidsrechter de aanval niet kansrijk meer acht, fluit hij terecht voor de tweede overtreding, vlakbij het strafschopgebied. Aangezien er geen bal in de buurt was een duidelijk geval van onsportief gedrag, dus naast de directe vrije schop ook een gele kaart.

 

Vraag 5 – Beeldfragment: Granada – Barcelona

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Doelschop

Toelichting: De commentator heeft geen gelijk, dit is geen gele kaart. De overtreding is immers niet onbesuisd en onderbreekt ook geen veelbelovende aanval, daar de scheidsrechter terecht voordeel geeft. Door dit gegeven voordeel vervalt de gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval.

 

Vraag 6 – Beeldfragment: St. Albans City – Cray Wanderers

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop

Toelichting: De aanvaller van St. Albans City wordt door de verdediger in de rug geduwd en verliest zijn evenwicht. Hij probeert overeind te blijven, maar dit lukt hem niet. De verdediger ontneemt een duidelijke scoringskans door deze overtreding.

 

Vraag 7 – Stelling

De aanvoerdersband dient altijd gedragen te worden om de linker bovenarm.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Handboek competitiezaken amateurvoetbal, Seizoen 2021/’22, blz. 36:

3.1.2   Aanvoerdersband

De aanvoerder van een team, dat een door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijd speelt, is verplicht een band om de bovenarm te dragen.

 

Vraag 8 – Stelling

Het dragen van een pet door de doelverdediger is toegestaan, maar deze moet zwart zijn of dezelfde hoofdkleur hebben als zijn shirt.

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 4, pagina 25: 4. Overige uitrusting:

Hoofdbedekking

Als hoofdbedekking wordt gedragen, dan moet deze (met uitzondering van de petten van de doelverdedigers):….

 

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Voor welke twee situaties moet de scheidsrechter extra speeltijd bijtellen aan het einde van een speelhelft?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Tijdrekken bij dode spelsituaties.
 2. Het wisselen van spelers.
 3. Het achterin rondspelen van de bal door de verdedigende partij, terwijl de bal in het spel is.
 4. Het te vroeg beëindigen van de eerste speelhelft.
 5. Het lang aan de voet houden van de bal door de doelverdediger tijdens het spel.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 7, pagina 42: 3. Bijtellen van verloren tijd:

In elke helft wordt door de scheidsrechter speeltijd bijgeteld die verloren is gegaan door:

 • het wisselen van spelers;
 • tijd rekken;

+ Als de scheidsrechter in de eerste helft een fout heeft gemaakt met betrekking tot het bijhouden van de tijd, dan mag hij dit niet compenseren door de lengte van de tweede helft te veranderen.

De onder C. en E. genoemde zaken zijn gewone voetbalsituaties waartegen de tegenstander in actie kan komen.

 

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Welke voorwaarden horen bij het nemen van de aftrap?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. De nemer mag zich op de helft van de tegenstander bevinden.
 2. De scheidsrechter moet een teken geven om de aftrap te laten nemen.
 3. De spelers mogen zich na het teken van de scheidsrechter op de helft van de tegenstander begeven.
 4. De nemer mag de bal twee keer raken, voor hij door een andere speler geraakt wordt.
 5. De bal is in het spel zodra de nemer deze raakt.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 8, pagina 44: 1. De aftrap

Voor elke aftrap:

 • bevinden alle spelers zich op eigen speelhelft. Dit geldt niet voor de nemer van de aftrap;
 • bevinden alle tegenstanders van de nemer zich op tenminste 9.15 meter van de bal totdat deze in het spel is;
 • moet de bal stilliggen op de middenstip;
 • geeft de scheidsrechter een teken;
 • is de bal in het spel, wanneer deze is getrapt is en duidelijk beweegt;
 • Doelgroepen: LCS

Antwoorden en uitleg ronde 2 spelregelquiz 2021-2022

 

Antwoorden en uitleg ronde 2 spelregelquiz 2021-2022

Door dick.visser op vr 12 nov 2021 – 11.13

De beeldvragen van deze ronde zijn tot maandag 15 november 21:00 uur te bekijken via:

https://www.covs.nl/beeldfragmenten

 

Vraag 1

Wanneer is de bal in het spel bij een scheidsrechtersbal?

 1. Op het moment dat de scheidsrechter de bal loslaat.
 2. Op het moment dat de bal de grond raakt.
 3. Op het moment dat een speler de bal geraakt heeft nadat de bal de grond heeft geraakt.
 4. Op het moment dat de scheidsrechter fluit.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 8, pagina 44,

 1. De scheidsrechtersbal, direct na de drie punten onder Procedure:
  De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.

 

Vraag 2

De scheidsrechter kent een strafschop toe. Op dat moment constateert hij dat de speeltijd is verstreken. Hij laat de strafschop nemen. Bij het trappen van de bal maakt de nemer een schijnbeweging. De bal gaat in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. De nemer ontvangt een waarschuwing. De scheidsrechter kent het doelpunt niet toe. Hij zal affluiten voor de rust.
 2. De nemer ontvangt een waarschuwing. Hij laat de strafschop overnemen.
 3. De scheidsrechter kent een doelpunt toe. Hij zal affluiten voor de rust.
 4. De nemer ontvangt een waarschuwing. De scheidsrechter kent het doelpunt wel toe. Hij zal affluiten voor de rust.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 14, pagina 66, de alinea direct boven 2. Overtredingen en straffen:

De wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop die wordt genomen aan het eind van een helft van de wedstrijd en de verlenging. Wanneer dit wordt toegepast dan heeft de strafschop zijn uitwerking gehad als,….   , of als de scheidsrechter het spel onderbreekt voor een overtreding door de nemer of door een ploeggenoot van de nemer.

Onderaan pagina 66 en bovenaan pagina 67 is dan nog te lezen dat, hervat wordt met een indirecte vrije schop, ongeacht of er wel of niet een doelpunt is gescoord, als een schijnbeweging wordt gemaakt bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond en dat de scheidsrechter de nemer dan een waarschuwing geeft.

 

Vraag 3 – Beeldfragment: Chelsea – Tottenham Hotspur

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Hoekschop

Toelichting: De Chelsea aanvaller krijgt de bal tegen de arm, zonder dat hij hier veel aan kan doen, dus niet opzettelijk. Omdat hij niet onmiddellijk scoort is dit sinds dit seizoen ook niet strafbaar.

 

Vraag 4 – Beeldfragment: Granada – Barcelona

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: E. Directe vrije schop
Toelichting: De overtreding op de doorgebroken speler vindt net buiten het strafschopgebied plaats. Door de overtreding wordt een duidelijke scoringskans ontnomen.

 

Vraag 5 – Beeldfragment: AZ – Ajax

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: D. Indirecte vrije schop

Toelichting: Haller staat net buitenspel, waarna hij de bal via Blind krijgt, dus strafbaar buitenspel.

 

Vraag 6 – Beeldfragment: FC Emmen – Feyenoord

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: F. Aftrap na geldig doelpunt

Toelichting:

Feyenoord blijft in balbezit nadat de bal via de scheidsrechter weer bij dezelfde speler terugkomt. Er ontstaat niet direct een veelbelovende aanval, daarom mag er gewoon door gevoetbald worden en wordt het doelpunt goedgekeurd.
Vraag 7 – Stelling

Beide doelen moeten dezelfde vorm hebben.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 1, pagina 14: 10. De doelen, eerste alinea:
De doelpalen en lat van beide doelen moeten dezelfde vorm hebben.

 

Vraag 8 – Stelling

Een fluitsignaal is altijd nodig als het spel wordt hervat met een strafschop.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Praktische richtlijnen, Lichaamstaal, communicatie en het fluitsignaal, pagina 94, onder Fluit:
De fluit is nodig om: • het spel te hervatten bij: …  o strafschoppen.

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Als de scheidsrechter een spelhervatting toekent, voor welke hervatting zou de plek niet exact bepaald zijn?

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Inworp
 2. Hoekschop
 3. Doelschop
 4. Strafschop
 5. Aftrap

Toelichting:

Bij de inworp moet de bal worden ingeworpen vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten. Strafschoppen en aftrappen worden genomen vanaf een vast aangegeven punt (de strafschopstip en de middenstip).

Bij de hoekschop en de doelschop mag de bal genomen worden vanaf een willekeurig punt binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied, respectievelijk vanaf een willekeurig punt binnen het doelgebied.

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Welke van de volgende sancties worden gezien als spelstraf en niet als disciplinaire straf?
Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Vermaning
 2. Waarschuwing (gele kaart)
 3. Wegzenden (rode kaart)
 4. Indirecte vrije schop
 5. Strafschop

Toelichting:

Alle vrije schoppen en strafschoppen zijn spelhervattingen die worden toegekend na een overtreding en worden daarom spelstraffen genoemd.

Vermaningen, waarschuwingen en wegzenden zijn geen spelhervattingen, maar disciplinaire maatregelen die een scheidsrechter kan toe passen.

Doelgroepen: 

LCS

 

 

 

Internet spelregelvragen + antwoorden en uitleg ronde 1 oktober 2021

Landelijke COVS Spelregelvragen Oktober 2021 nummer 1 

De scheidsrechter toont een speler een gele kaart wegens het herhaaldelijk overtreden van de spelregels. Handelt de scheidsrechter hier juist wanneer het gaat over een aantal verschillende overtredingen?

1 PUNT

A

Ja, ook als het verschillende overtredingen zijn mag de scheidsrechter een gele kaart tonen.

B

Nee, dat geldt alleen voor het begaan van dezelfde overtredingen.

C

Ja, maar de hervatting moet wel altijd een directe vrije schop of strafschop zijn.

D

Nee, dat kan alleen als de overtredingen allemaal onbesuisd werden begaan.

 

De doelverdediger van team A neemt een doelschop. Hij wipt de bal omhoog zodat een medespeler hem de bal kan terug koppen. Wat beslist de scheidsrechter?

1 PUNT

A

Hij laat doorspelen.

B

Hij laat de doelschop overnemen.

C

Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied en toont de doelverdediger een gele kaart.

D

Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en toont de medespeler een gele kaart.

 

Beeldfragment: Newport County – Cheltenham Town     

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Doelschop

E

Aftrap na geldig doelpunt

F

Doelschop overnemen

 

Beeldfragment: Frankrijk – Nigeria

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Gele kaart als de doelverdedigster eerder is vermaand

D

Strafschop overnemen

E

Indirecte vrije schop

F

Doelschop

 

Beeldfragment: Fortuna Sittard – Ajax

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Strafschop

E

Indirecte vrije schop

F

Directe vrije schop

 

Beeldfragment: NAC Breda – FC Volendam

Geef zowel de disciplinaire straf (A, B of C) als de (eventuele) spelhervatting (D, E of F).

1 PUNT

A

Geen kaart

B

Gele kaart

C

Rode kaart

D

Doorspelen

E

Indirecte vrije schop

F

Aftrap na geldig doelpunt

 

Stelling:

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.

1 PUNT

A

Deze stelling is juist

B

Deze stelling is onjuist

 

Stelling:

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.

1 PUNT

A

Deze stelling is juist

B

Deze stelling is onjuist

 

Twee goed & drie fout

Wisselbeleid amateurvoetbal A categorie JO17:

Geef de twee juiste antwoorden.

1 PUNT

A

Spelers die al gewisseld zijn, mogen niet meer meedoen aan de wedstrijd.

B

Zeven wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten (excl. de rust) worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt.

C

Vijf wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd vijf wisselmomenten worden gebruikt.

D

Onbeperkt doorwisselen.

E

Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven spelers wisselen.

 

Twee goed & drie fout

Procedure hoekschop:

Geef de twee juiste antwoorden.

1 PUNT

A

De nemer mag de bal twee keer raken.

B

De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel waar de bal over de doellijn ging.

C

De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal moet de kwartcirkel verlaten.

D

De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.

E

De hoekvlaggenstok mag worden verplaatst.

 

Antwoorden en uitleg ronde 1 spelregelquiz 2021-2022

Vraag 1

De scheidsrechter toont een speler een gele kaart wegens het herhaaldelijk overtreden van de spelregels. Handelt de scheidsrechter hier juist wanneer het gaat over een aantal verschillende overtredingen?

 1. Ja, ook als het verschillende overtredingen zijn mag de scheidsrechter een gele kaart tonen.
 2. Nee, dat geldt alleen voor het begaan van dezelfde overtredingen.
 3. Ja, maar de hervatting moet wel altijd een directe vrije schop of strafschop zijn.
 4. Nee, dat kan alleen als de overtredingen allemaal onbesuisd werden begaan.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel , pagina 58:
Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan herhaaldelijk de spelregels overtreden (‘herhaaldelijk’ wordt niet nader vastgelegd qua aantal en/of patroon).

Vraag 2

De doelverdediger van team A neemt een doelschop. Hij wipt de bal omhoog zodat een medespeler hem de bal kan terug koppen. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij laat doorspelen.
 2. Hij laat de doelschop overnemen.
 3. Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied en toont de doelverdediger een gele kaart.
 4. Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en toont de medespeler een gele kaart.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel , pagina 58, Disciplinaire straffen:

Een bewuste ‘truc’ initieert zodat de bal naar de doelverdediger kan worden gespeeld (ook uit een vrije schop of doelschop) met zijn hoofd, borst, knie etc. om de Regel te omzeilen. Het maakt dan niet uit of de doelverdediger de bal wel of niet met zijn handen raakt. De doelverdediger ontvangt een waarschuwing als hij de doelbewuste truc initieert

Vraag 3 – Beeldfragment: West Ham United – Tottenham Hotspur

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Aftrap na geldig doelpunt

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 16, pagina 72:
Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de tegenpartij; als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend.

Vraag 4 – Beeldfragment: Frankrijk – Nigeria 

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: D. Strafschop overnemen
Toelichting: De doelverdedigster komt te snel van de doellijn, maar de strafschop gaat via de paal naast. Echter op het moment dat de strafschop genomen wordt zijn van beide partijen al speelsters in het strafschopgebied gekomen. Die zijn dus te vroeg toegelopen.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 14, pagina 67:
Overtreding door doelverdediger: Als de bal naast of over het doel gaat of terugkomt van paal of lat, dan wordt de strafschop alleen overgenomen als de overtreding door de doelverdediger de nemer duidelijk beïnvloedde.

Als de overtreding van de doelverdediger ertoe leidt dat de strafschop wordt overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding tijdens de wedstrijd en een waarschuwing voor elke volgende overtreding.

Als een speler van beide teams een overtreding begaat dan wordt de strafschop overgenomen, tenzij een speler een ernstiger overtreding begaat (bijv. ongeoorloofde schijnbeweging).

Vraag 5 – Beeldfragment: Fortuna Sittard – Ajax

Disciplinaire straf: C. Rode kaart  Spelhervatting: F. Directe vrije schop

Toelichting: Op een buitensporige wijze schopt de aanvaller de verdediger met zijn noppen.

Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 12, pagina 55:
Met buitensporige inzet betekent, dat de speler de noodzakelijke inspanning ver overschrijdt en dat hij de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt.

Een speler die met buitensporige inzet speelt moet van het speelveld gezonden worden.

Vraag 6 – Beeldfragment: Liverpool – Watford

Disciplinaire straf: A. Geen kaart  Spelhervatting: E. Indirecte vrije schop

Toelichting:

Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 14, pagina 67:
Als, nadat de strafschop is genomen de nemer de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler:

• wordt een indirecte vrije schop toegekend (of een directe vrije schop in het geval strafbaar hands)
Vraag 7 – Stelling

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 11, pagina 52:
Buitenspelpositie: Buitenspel zijn als zodanig is geen overtreding.

Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:

• enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten op de helft van de tegenpartij is (m.u.v. de middenlijn) en

• hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan zowel de bal als de voorlaatste tegenstander met enig deel van zijn hoofd, lichaam of voeten.

De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.
Vraag 8 – Stelling

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.
Antwoord: A. Deze stelling is juist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 13, pagina 63:
Aangeven indirecte vrije schop

De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is geraakt door een andere speler, uit het spel is of als duidelijk is dat er niet rechtstreeks gescoord kan worden.

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.

Vraag 9 – 2 goed/3 fout

Wisselbeleid amateurvoetbal A categorie JO17

Geef de twee juiste antwoorden.

 1. Spelers die al gewisseld zijn, mogen niet meer meedoen aan de wedstrijd.
 2. Zeven wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten (excl. de rust) worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt
 3. Vijf wissels, hiervoor mogen tijdens de wedstrijd vijf wisselmomenten worden gebruikt.
 4. Onbeperkt doorwisselen
 5. Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven spelers wisselen

Toelichting: handboek-competitiezaken-av-2021-2022, Regel 3, pagina 40:
3.7 Invallersbepaling:
Categorie A junioren: JO15 t/m JO17 en MO17 divisies:
• Tijdens de wedstrijd mag elk team zeven keer wisselen;
• Voor die zeven wissels mogen tijdens de wedstrijd drie
wisselmomenten worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het
spel te vaak stilligt;
• Spelers die al gewisseld zijn, mogen ook weer meedoen aan de
wedstrijd;
• Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden
gewisseld.

Vraag 10 – 2 goed/3 fout

Procedure hoekschop:
Geef de twee juiste antwoorden.

 1. De nemer mag de bal tweekeer raken.
 2. De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel waar de bal over de doellijn ging.
 3. De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal moet de kwartcirkel verlaten.
 4. De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.
 5. De hoekvlaggenstok mag worden verplaatst.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 17, pagina 74:
1. Procedure

• De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen, aan die zijde van het doel waar de bal over de doellijn ging;

• De bal moet stil liggen en worden getrapt door een speler van de aanvallende partij;

• De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft de kwartcirkel niet te verlaten;

• De hoekvlaggenstok mag niet worden verplaatst;

• De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied bevinden totdat de bal in het spel is.

Doelgroepen:

Clubsparen bij AVIA Marees

Clubsparen bij AVIA Marees

 

Clubsparen

Clubsparen bij AVIA Marees

Haal de clubspaarpassen maar tevoorschijn en informeer alle leden want de komende maanden hebben we een toffe actie! Zo vlak voor de zomerstop van vele verenigingen kunnen jullie sparen voor een leuk extraatje. Zo ontvangen jullie de gehele maand mei dubbele punten én… kan er gespaard worden voor bidons!

HV schagen

Hele maand mei =
dubbele punten!

De gehele maand mei ontvang je dubbele punten bij iedere getankte liter! Laat jouw clubspaarpas scannen in de shop of voer de pas in voorafgaand aan de tankbeurt bij de betaalterminal. Tanken bij AVIA levert je deze maand dus extra punten op! Zoek een AVIA tankstation bij jou in de buurt

Vind een AVIA bij jou in de buurt

Clubsparen bidons

Tank & Spaar voor…

Bidons! Voor iedere 150 getankte liter met jullie clubspaarpassen ontvangt de club een gratis bidon van AVIA Marees. Hoe meer liters, hoe meer bidons voor jullie club! Meedoen?
Meld jullie club aan!

Aanmelden

Iframe clubsparen

Iframe website

Yes, de nieuwe website van AVIA Marees is live. En dat betekent ook goed nieuws voor onze clubspaarders. Wij plaatsen iedere maand jullie actuele puntensaldo online op de pagina van clubsparen

Maar er is meer! Jullie hebben reeds een e-mail ontvangen met daarin jullie persoonlijke Iframe code. Deze kan geplaatst worden op de website van jullie club.

Hoe zat het ook alweer? 
Iedere 3 liter = 1 punt en 100 punten = € 2,- voor de club!
Het gespaarde bedrag is vrij te besteden.

Zijn er vragen over het clubsparen? Laat het ons weten.

 

Stuur een e-mail

Antwoorden spelregelvragen nieuwsbrief februari 2021

 

SPELREGELVRAGEN NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 (nummer 1)

(antwoorden cursief en vet gedrukt )

Vraag 1
Bij het nemen van een strafschop maakt de nemer een schijnbeweging nadat hij zijn aanloop had afgerond. Tegelijkertijd komt de doelverdediger te vroeg van zijn doellijn af waardoor hij toch de bal kan stoppen. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij laat de strafschop overnemen en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart

B. Hij laat de strafschop overnemen

C. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft beiden een gele kaart

 D. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart

Vraag 2

Bij een duel in het strafschopgebied raken twee spelers geblesseerd, een aanvaller van partij A en een verdediger van partij B. Beiden worden vlak naast het doel door hun verzorgers behandeld en terwijl de scheidsrechter het spel weer laat hervatten. Vlak na de hervatting wordt de verdediger van partij B blijkbaar zo boos op de aanvaller van partij A dat hij boos en met kracht zijn bidon naar hem gooit die hem op een haar na mist. De scheidsrechter heeft dit vanuit zijn ooghoeken zien gebeuren en onderbreekt het spel. Wat moet hij nu besluiten?

A. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een scheidsrechtersbal

B. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een strafschop

C. Gele kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop

D. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop

Vraag 3

Nadat een speler is behandeld voor een blessure loopt deze zonder toestemming van de scheidsrechter het veld weer in. Wat kan de scheidsrechter nu doen?

A. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden

B. Het spel door laten gaan en de speler een vermaning geven bij de eerstvolgende onderbreking

C. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

D. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden

Vraag 4

Een aanvaller staat duidelijk buitenspel op het moment dat een indirecte vrije schop vanuit zijn eigen doelgebied naar hem toe wordt geschoten. Hij loopt nu snel naar zijn eigen helft en neemt daar de bal aan. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Doorspelen omdat je vanuit een doelschop niet buitenspel kan staan

B. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de plaats waar hij zich bevond toen de vrije schop werd genomen

C. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de middenlijn

D. Indirecte vrije schop wegens buitenspel, te nemen op de plaats waar hij de bal aannam, dus op zijn eigen helft.

Vraag 5 (Mokum Open)

Een doelverdediger vangt de bal en wil de bal snel weer in het spel brengen. Hij loopt naar voren en op het moment dat hij de bal uit de handen wil trappen wordt dit belemmerd door een tegenstander die voor hem is gaan lopen en een beweging naar de bal maakt. De doelverdediger schrikt hiervan en geeft deze speler een elleboogstoot tegen de borst. De scheidsrechter heeft alles gezien, wat moet hij nu besluiten?

Antwoord: D – Rode kaart,  C – Directe vrije schop, B – Op de plaats van de overtreding

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Een goed genomen hoekschop komt midden in het doelgebied voor het doel terecht. De bal wordt daar hard weggeschoten door een verdediger tegen de arm van een in het doelgebied staande aanvaller die daarmee een duidelijke scoringskans krijgt en vervolgens vlak naast schiet.

Antwoord: A – Geen Kaart, C – Directe vrije schop,  E – Vanaf elk willekeurig punt in het doelgebied.

 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in: 5 C, C, B

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

 

 

Technische Avond

 

 

 

 

Woensdag 23 september geen conditietraining, maar een Technische avond.!!!!!!!!!

U bent welkom om 20.00 uur in de kantine bij Con Zelo

Voorzitter Dick Dam geeft uitleg van de spelregelwijzigingen seizoen 2020 – 2021.