SPELREGELVRAGEN December 2022

 

DECEMBER 2022

 

SPELENMETDESPELREGELS.

Vraag 1
Vlak voor het einde van de wedstrijd ziet de scheidsrechter dat de doelverdediger, staande in zijn eigen strafschopgebied, een aanvaller opzettelijk slaat. De scheidsrechter moet nu:

 1. De wedstrijd als geëindigd beschouwen
 2. De wedstrijd alsnog verlengen voor het nemen van de strafschop en de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart
 3. De wedstrijd als geëindigd beschouwen en het slaan van de doelverdediger rapporteren aan de bond
 4. De doelverdediger de rode kaart tonen en de wedstrijd als geëindigd beschouwen

 

Vraag 2

Een speler komt te laat. Bij een aanval op zijn doel loopt hij zonder toestemming van de scheidsrechter het veld op en brengt in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander ten val. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Strafschop en aan de speler wordt de gele of de rode kaart getoond.
 2. Strafschop
 3. Waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onbehoorlijk gedrag en hervatten met een indirecte vrije schop
 4. Strafschop en wegzenden van de te laat gekomen speler door het tonen van de rode kaart

Vraag 3

Een doelverdediger wordt weggestuurd omdat hij een tegenstander op zeer grove wijze heeft beledigd. Hij stond op dat moment in zijn eigen strafschopgebied. De scheidsrechter heeft hiervoor het spel stilgelegd. Hoe wordt het spel nu hervat?

 1. Met een directe vrije schop
 2. Met een strafschop
 3. Met een scheidsrechtersbal
 4. Met een indirecte vrije schop

 

Vraag 4

Een aanvaller gaat met de bal aan de voet op het doel af en heeft een mooie scoringskans. Een verdediger weet hem echter nog te achterhalen en zet hem, net buiten het strafschopgebied, met een schouderduw van de bal af. Deze verdediger had echter geen enkele mogelijkheid om de bal te spelen. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?

 1. Doorspelen
 2. Directe vrije schop en een rode kaart voor de verdediger
 3. Directe vrije schop en een gele kaart voor de verdediger
 4. Indirecte vrije schop en een gele kaart voor de verdediger

Vraag 5 (Mokum Open)

Een aanvaller trekt zich achter de doellijn terug om zich aan buitenspel te onttrekken. Als de bal in zijn richting komt, loopt hij het speelveld in en trapt de bal naast het doel. Wat zal de scheidsrechter hier moeten beslissen?

Vraag 6 (Mokum Open)

Op het moment dat de scheidsrechter het teken wil geven voor het nemen van een strafschop hoort hij dat een aanvaller zijn tegenstander op grove wijze beledigt en onderbreekt hiervoor. Wal zal de scheidsrechter nu verder moeten beslissen?

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:5 C, C, B

 

Antwoorden:

Vraag 1  B

Vraag 2  D

Vraag 3  C

Vraag 4  B

Vraag 5  D-D-F

Vraag 6  C-C-B

 

 

                                                         Fijne feestdagen en een sportief en gezond 2023

Namens het bestuur

 

 

Spelregelvragen

SPELREGELVRAGEN

 

Vraag 1
Vlak voor het einde van de wedstrijd ziet de scheidsrechter dat de doelverdediger, staande in zijn eigen strafschopgebied, een aanvaller opzettelijk slaat. De scheidsrechter moet nu:

 1. De wedstrijd als geëindigd beschouwen
 2. De wedstrijd alsnog verlengen voor het nemen van de strafschop en de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart
 3. De wedstrijd als geëindigd beschouwen en het slaan van de doelverdediger rapporteren aan de bond
 4. De doelverdediger de rode kaart tonen en de wedstrijd als geëindigd beschouwen

 

Vraag 2

Een speler komt te laat. Bij een aanval op zijn doel loopt hij zonder toestemming van de scheidsrechter het veld op en brengt in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander ten val. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Strafschop en aan de speler wordt de gele of de rode kaart getoond.
 2. Strafschop
 3. Waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onbehoorlijk gedrag en hervatten met een indirecte vrije schop
 4. Strafschop en wegzenden van de te laat gekomen speler door het tonen van de rode kaart

Vraag 3

Een doelverdediger wordt weggestuurd omdat hij een tegenstander op zeer grove wijze heeft beledigd. Hij stond op dat moment in zijn eigen strafschopgebied. De scheidsrechter heeft hiervoor het spel stilgelegd. Hoe wordt het spel nu hervat?

 1. Met een directe vrije schop
 2. Met een strafschop
 3. Met een scheidsrechtersbal
 4. Met een indirecte vrije schop

 

Vraag 4

Een aanvaller gat met de bal aan de voet op het doel af en heeft een mooie scoringskans. Een verdediger weet hem echter nog te achterhalen en zet hem, net buiten het strafschopgebied, met een schouderduw van de bal af. Deze verdediger had echter geen enkele mogelijkheid om de bal te spelen. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?

 1. Doorspelen
 2. Directe vrije schop en een rode kaart voor de verdediger
 3. Directe vrije schop en een gele kaart voor de verdediger
 4. Indirecte vrije schop en een gele kaart voor de verdediger

Vraag 5 (Mokum Open)

Een aanvaller trekt zich achter de doellijn terug om zich aan buitenspel te onttrekken. Als de bal in zijn richting komt, loopt hij het speelveld in en trapt de bal naast het doel. Wat zal de scheidsrechter hier moeten beslissen?

Vraag 6 (Mokum Open)

Op het moment dat de scheidsrechter het teken wil geven voor het nemen van een strafschop hoort hij dat een aanvaller zijn tegenstander op grove wijze beledigt en onderbreekt hiervoor. Wal zal de scheidsrechter nu verder moeten beslissen?

 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B 

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

Succes met het maken van deze spelregelvragen.

TIP: Bedek de antwoorden bij het oplossen van de vragen!!!!!!!!!

 

De antwoorden zijn:   1. B, 2. A, 3. D, 4. B, 5. C-B-B, 6. D-D-F

Nieuwsbrief mei 2022 incl spelregelvragen.

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

                                                                           Nieuwsbrief 2 Mei 2022

Secretariaat: J.N.M. van den Hoff

 

 

Algemene Ledenvergadering COVS 2022

 

Namens sv Schagen-Den Helder ben ik naar de ALV van de COVS Nederland geweest.

Deze keer in Hotel Amersfoort Veluwemeer in Putten. Mooie locatie, goed bereikbaar maar toch te weinig belangstelling. Veel afberichten, ik denk dat ongeveer de helft van alle verenigingen niet aanwezig was. De vergadering zelf werd goed geleid door Johan Suurd. Gelukkig is er ook weer een nieuwe secretaris gevonden, Arthur Smits deed het al een tijdje ad interim, maar is nu bereid dit vast op zicht te nemen. De penningmeester Pieter-Jan Jansen was niet aanwezig, maar is wel voor drie jaar herbenoemd, waarmee het dagelijks bestuur voorlopig weer compleet is. Het totale bestuur gaat terug van 9 naar 7 personen, maar dan nog zijn er momenteel 2 vacatures.

Er zijn Online (via Teams) gesprekken geweest met alle verenigingen over de toekomst van de COVS. Het daaruit voortkomende adviesrapport voor het bestuur is nog niet gereed.

Het meerjarig activiteitenplan gaat op de schop, daar staan veel te veel acties op die niet allemaal op tijd uitgevoerd kunnen worden.

Op 7 januari 2023 wordt er een Arbitragecongres gehouden in Utrecht. Het programma daarvan volgt nog.

Er is nog even gediscussieerd over de vraag of de ALV op een ander moment of een andere dag (bijv. vrijdagavond) gehouden kan worden, misschien is de deelname dan groter, maar een besluit daarover is niet genomen.

Er zijn 7×3 headsets beschikbaar om tegen een laag bedrag te gebruiken voor oefenwedstrijden.

Er is goed contact met de KNVB over opleidingen. De COVS zal over alle te houden SO III opleidingen geïnformeerd worden en uitgenodigd worden daarbij aanwezig te zijn.

Veel verenigingen moeten waarschijnlijk hun WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) regels in de statuten aanpassen, maar dat heeft nu niet de hoogste prioriteit.

Samenvattend: Situatie van de COVS als geheel is nog steeds zorgelijk, het aantal leden blijft teruglopen en de belangstelling om gezamenlijk zaken op te pakken is niet groot. De sfeer tijdens deze vergadering was wel constructiever dan de vorige keren. Samenwerking met de KNVB lijkt beter te worden. Het huidige bestuur is meer bereid zaken constructief op te pakken en niet al te veel zaken steeds maar vooruit te schuiven. Ik wacht met belangstelling het adviesrapport over de toekomst van de COVS af.

 

Dick Dam

Voorzitter COVS Schagen-Den Helder eo

 

 

TRAINING

 

De laatste mail van dit seizoen met de stand van zaken vwb de aanwezigheid:

 

“Winnaar” of wel op de eerste plaats is geëindigd:

 1. Cees Jansen     24x
 2. (gedeeld) Dik Kortekaas en Michel Kuilman                                23x
 3. Piet Borst                                                                                      22x
 4. Aad Leegwater                                                                              21x
 5. (gedeeld) Peter Beijens, Piet Houtenbos en Fred Huurdeman    16x
 6. Dave Moeijes                                                                                 8x
 7. René Nolten                                                                                   2x

 

Buiten mededinging is ondergetekende geëindigd op 28x en onze trainer met 27x….

Cees, gefeliciteerd met je eerste plaats en er wacht je een aardige verrassing ergens aan het begin van het nieuwe seizoen.

En natuurlijk nog een speciaal woord van dank aan Dick. We waarderen het allemaal zeer dat je elke week voor ons klaar staat en ons wekelijks weet te “boeien”….😉.

Iedereen een fijne voetbalavond toegewenst, want Henkie en Piet (Borst) zitten straks vol spanning voor hun cluppie voor de buis en jullie zullen vast meekijken of onze Rotterdamse club met een goed resultaat zal eindigen.

Tot slot, iedereen bedankt voor de gezellige aanwezigheid en we zien elkaar ergens in augustus weer, hopelijk in goede gezondheid en zonder blessures. Jullie zullen op tijd weer een mail gaan ontvangen t.z.t.

 

Met hartelijke groet,

HEnk.

 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN

 

 • Er zijn momenteel nog geen activiteiten gepland. Zodra de data van de komende Keezavonden bekend zijn hoort u het middels een berichtje.
 • De BBQ zal weer niet in juni zijn. Het bestuur is van plan een BBQ te organiseren, maar heeft rekening te houden met vakanties en verwachtbaar weer. Vorig jaar is de BBQ in september uitstekend bevallen, maar zodra ik meer weet hoort u van me.

 

 

SPELENMETDESPELREGELS

Vraag 1
Vlak voor tijd wordt de bal door partij A over de zijlijn geschoten. De bal gaat ook over de afrastering van het veld. Een speler van partij B springt over de afrastering, pakt de bal en gooit heel snel in van achter de afrastering. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Door laten spelen
 2. Hij fluit af en laat partij B nogmaals inwerpen
 3. Hij fluit af en laat partij A inwerpen
 4. Hij fluit af, laat partij A inwerpen en toont de speler van partij B de gele kaart

Vraag 2

Een speler staat klaar om een strafschop te nemen. Direct na het fluitsignaal van de scheidsrechter rent een medespeler van deze speler naar de bal en neemt de strafschop. De bal gaat in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Gele kaart voor de medespeler die de strafschop nam en de strafschop overnemen
 2. Gele kaart voor de medespeler die de strafschop nam en hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij
 3. Aftrap na geldig doelpunt
 4. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij

Vraag 3

Een verdediger begaat in de middencirkel een onbesuisde overtreding op een aanvaller die daarbij behoorlijk wordt geraakt. Deze verdediger raakt daarbij ook zelf geblesseerd. Beiden hebben verzorging nodig. Wat moet de scheidsrechter verder doen nadat hij heeft afgefloten en verzorging van beide spelers toestaat.

 1. De verdediger de gele kaart tonen. Nadat de verzorging heeft plaatsgevonden beide spelers het veld laten verlaten en het spel hervatten met een directe vrije schop. Daarna de spelers toestemming geven het veld weer te betreden
 2. De verdediger de gele kaart tonen. Nadat de verzorging heeft plaatsgevonden de verdediger het veld laten verlaten en het spel hervatten met een directe vrije schop. Daarna de verdediger toestemming geven het veld weer te betreden
 3. De verdediger de gele kaart tonen. Nadat de verzorging heeft plaatsgevonden de aanvaller het veld laten verlaten en het spel hervatten met een directe vrije schop. Daarna de aanvaller toestemming geven het veld weer te betreden
 4. De verdediger de gele kaart tonen. Nadat de verzorging heeft plaatsgevonden het spel hervatten met een directe vrije schop.

Vraag 4

Een aanvaller schiet op doel. Een verdediger voorkomt een doelpunt d.m.v. opzettelijk hands. De bal komt nu voor de voeten van een andere aanvaller die bij het eerste schot op doel buitenspel stond. Deze andere aanvaller scoort. Hoe wordt het spel nu hervat?

 1. Aftrap na geldig doelpunt
 2. Indirecte vrije schop
 3. Directe vrije schop
 4. Strafschop

Vraag 5 (Mokum Open)

Een trainer staat op de zijlijn voor zijn dug-out en scheldt de scheidsrechter op zeer grove wijze uit. De scheidsrechter hoort dit en fluit af. De bal is op dat moment in het spel in strafschopgebied van de partij van deze trainer.

Vraag 6 (Mokum Open)

Een toeschouwer probeert de bal tegen te houden die het doel in dreigt te gaan. De toeschouwer raakt de bal wel, binnen het doelgebied, maar kan niet voorkomen dat de bal toch het doel in gaat. 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B

 

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

Antwoorden op deze spelregelvragen van mei:

 1. C
 2. B
 3. B
 4. A
 5. D – D – F
 6. C – I – G

Wees eerlijk voor u zelf en maak eerst de vragen voor u naar de antwoorden kijkt.

Spieken doen we niet meer aan toch?????????

Succes.

Nieuwsbrief en Spelregelvragen februari 2022 nummer 1 +antwoorden spelregelvragen November 2021

Nieuwsbrief 1                                                                                                                            

Februari 2022

 Secretariaat: J.N.M. van den Hoff

Waterkeringsweg 50

1785 HX Den Helder

 

Zoals eerder aangegeven wordt de JALV 2022 omgezet naar een soort van voorjaarsborrel. Natuurlijk mag dat niet (statuten/Huishoudelijk reglement),maar door de virus kan tegenwoordig alles wat niet wenselijk is (JH).

Het standpunt van het bestuur is, hoewel genuanceerder, natuurlijk niet anders, maar het komt er op neer dat de JALV deels doorgaat en omdat we dan veel tijd overhouden rustig kunnen bijpraten en vragen stellen over de verslagen en de afgelopen twee jaar.

Van harte hoop ik dat u zich hier in kan vinden en op de openingsavond (nieuwe stijl?) komt.

 

Deze bijeenkomst zal zijn op vrijdag 4 maart 2022, kantine Con Zelo, aanvang 20:00 uur. Denkt u wel aan de geldende maatregelen van dat moment. Nu zijn ze nog niet bekend, dus tegen die tijd kom ik nog wel met een update.

 

Met vriendelijke groeten,

José van den Hoff (JH)

Secretaris SV Schagen – Den Helder e.o.

SPELEN MET DE SPELREGELS

De afgelopen paar jaar is de nieuwsbrief 4 x per jaar verschenen. Telkens stonden daar spelregelvragen in die ingestuurd konden worden naar mij.

Dit jaar gaan we daar mee door en hier dan de eerste ronde van 2022

Vraag 1
Een speler is het commentaar van zijn eigen trainer helemaal zat. Tijdens het spel schiet hij daarom bewust  hard de bal in het gezicht van zijn trainer die buiten het veld in de instructiezone staat. De scheidsrechter stuurt deze speler weg door het tonen van de rode kaart. Hoe dient het spel nu hervat te worden?

 1. Inworp
 2. Indirecte vrije schop
 3. Directe vrije schop
 4. Scheidsrechtersbal

 

Vraag 2

Een verdediger weet bij een schot op doel d.m.v. opzettelijk hands een doelpunt te voorkomen. De bal komt vervolgens bij een speler die op het moment van schieten buitenspel stond en deze weet de bal alsnog in het doel te werken. Hoe dient het spel nu hervat te worden?

 1. Aftrap na geldig doelpunt
 2. Strafschop
 3. Indirecte vrije schop
 4. Directe vrije schop

Vraag 3

In hun eigen strafschopgebied krijgen twee spelers van dezelfde partij ruzie en slaan elkaar. De scheidsrechter ziet dit en fluit af. Wat moet hij nu beslissen?

 1. Beide spelers een rode kaart en hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij
 2. De speler die het eerst sloeg een rode kaart en een strafschop voor de tegenpartij
 3. Beide spelers een rode kaart en een strafschop voor de tegenpartij
 4. Beide spelers een gele kaart en een strafschop voor de tegenpartij

Vraag 4

Een speler die in de eerste helft is bestraft met een gele kaart wordt in de rust gewisseld. Deze gewisselde speler zit tijdens de tweede helft op de reservebank en levert vanaf daar luidkeels commentaar op de leiding zonder daarbij beledigend te zijn. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Hij stuurt de speler weg zonder een kaart te tonen en hervat met een indirecte vrije schop
 2. Hij stuurt de speler weg zonder een kaart te tonen en hervat met een scheidsrechtersbal
 3. Hij toont de speler een gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop
 4. Hij toont de speler een gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal

Vraag 5 (Mokum Open)

Tijdens een wedstrijd ziet een verdediger die de bal wil koppen dat hij er waarschijnlijk niet bij kan en steunt dan vervolgens op een teamgenoot om vervolgens de bal uit het doel te koppen en voorkomt daarmee dat er gescoord wordt. Wat beslist de scheidsrechter?

Vraag 6 (Mokum Open)

Een verdediger schiet een directe vrije schop vanuit zijn eigen strafschopgebied hard terug op zijn doelverdediger. Die let even niet goed op en de bal gaat rechtstreeks in het doel. Wat beslist de scheidsrechter.

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

Antwoorden van de spelregelvragen van de Nieuwsbrief November 2021:

Vraag 1  Antwoord C

Vraag 2  Antwoord C

Vraag 3  Antwoord D

Vraag 4 Antwoord  C

Vraag 5  Antwoord D – B – B

Vraag 6  Antwoord D – D – F

Spelregelvragen nieuwsbrief nummer 1 (februari 2022)

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

 

Spelregelvragen Nieuwsbrief nummer 1   Februari 2022

Vraag 1
Een speler is het commentaar van zijn eigen trainer helemaal zat. Tijdens het spel schiet hij daarom bewust  hard de bal in het gezicht van zijn trainer die buiten het veld in de instructiezone staat. De scheidsrechter stuurt deze speler weg door het tonen van de rode kaart. Hoe dient het spel nu hervat te worden?

 1. Inworp
 2. Indirecte vrije schop
 3. Directe vrije schop
 4. Scheidsrechtersbal

 

Vraag 2

Een verdediger weet bij een schot op doel d.m.v. opzettelijk hands een doelpunt te voorkomen. De bal komt vervolgens bij een speler die op het moment van schieten buitenspel stond en deze weet de bal alsnog in het doel te werken. Hoe dient het spel nu hervat te worden?

 1. Aftrap na geldig doelpunt
 2. Strafschop
 3. Indirecte vrije schop
 4. Directe vrije schop

 

Vraag 3

In hun eigen strafschopgebied krijgen twee spelers van dezelfde partij ruzie en slaan elkaar. De scheidsrechter ziet dit en fluit af. Wat moet hij nu beslissen?

 1. Beide spelers een rode kaart en hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij
 2. De speler die het eerst sloeg een rode kaart en een strafschop voor de tegenpartij
 3. Beide spelers een rode kaart en een strafschop voor de tegenpartij
 4. Beide spelers een gele kaart en een strafschop voor de tegenpartij

 

Vraag 4

Een speler die in de eerste helft is bestraft met een gele kaart wordt in de rust gewisseld. Deze gewisselde speler zit tijdens de tweede helft op de reservebank en levert vanaf daar luidkeels commentaar op de leiding zonder daarbij beledigend te zijn. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 1. Hij stuurt de speler weg zonder een kaart te tonen en hervat met een indirecte vrije schop
 2. Hij stuurt de speler weg zonder een kaart te tonen en hervat met een scheidsrechtersbal
 3. Hij toont de speler een gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop
 4. Hij toont de speler een gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal

Vraag 5 (Mokum Open)

Tijdens een wedstrijd ziet een verdediger die de bal wil koppen dat hij er waarschijnlijk niet bij kan en steunt dan vervolgens op een teamgenoot om vervolgens de bal uit het doel te koppen en voorkomt daarmee dat er gescoord wordt. Wat beslist de scheidsrechter?

Vraag 6 (Mokum Open)

Een verdediger schiet een directe vrije schop vanuit zijn eigen strafschopgebied hard terug op zijn doelverdediger. Die let even niet goed op en de bal gaat rechtstreeks in het doel. Wat beslist de scheidsrechter.

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in:

 1. C, C, B 

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

 

Mededeling

 

MEDEDELING Wie Fluit Waar’

 

Gezien het aantal scheidsrechters die zich hiervoor hebben opgegeven, is zo weinig dat besloten is om deze rubriek Wie Fluit Waar te schrappen van de website.

 

Met vriendelijke sportgroeten

Redactie website.

 

 

Antwoorden spelregelvragen nieuwsbrief februari 2021

 

SPELREGELVRAGEN NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 (nummer 1)

(antwoorden cursief en vet gedrukt )

Vraag 1
Bij het nemen van een strafschop maakt de nemer een schijnbeweging nadat hij zijn aanloop had afgerond. Tegelijkertijd komt de doelverdediger te vroeg van zijn doellijn af waardoor hij toch de bal kan stoppen. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij laat de strafschop overnemen en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart

B. Hij laat de strafschop overnemen

C. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft beiden een gele kaart

 D. Hij geeft een indirecte vrije schop aan de partij van de doelverdediger en geeft aan de nemer van de strafschop een gele kaart

Vraag 2

Bij een duel in het strafschopgebied raken twee spelers geblesseerd, een aanvaller van partij A en een verdediger van partij B. Beiden worden vlak naast het doel door hun verzorgers behandeld en terwijl de scheidsrechter het spel weer laat hervatten. Vlak na de hervatting wordt de verdediger van partij B blijkbaar zo boos op de aanvaller van partij A dat hij boos en met kracht zijn bidon naar hem gooit die hem op een haar na mist. De scheidsrechter heeft dit vanuit zijn ooghoeken zien gebeuren en onderbreekt het spel. Wat moet hij nu besluiten?

A. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een scheidsrechtersbal

B. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een strafschop

C. Gele kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop

D. Rode kaart voor de verdediger en hervatten met een directe vrije schop

Vraag 3

Nadat een speler is behandeld voor een blessure loopt deze zonder toestemming van de scheidsrechter het veld weer in. Wat kan de scheidsrechter nu doen?

A. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden

B. Het spel door laten gaan en de speler een vermaning geven bij de eerstvolgende onderbreking

C. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

D. Affluiten, de speler een gele kaart tonen en hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler het veld heeft betreden

Vraag 4

Een aanvaller staat duidelijk buitenspel op het moment dat een indirecte vrije schop vanuit zijn eigen doelgebied naar hem toe wordt geschoten. Hij loopt nu snel naar zijn eigen helft en neemt daar de bal aan. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Doorspelen omdat je vanuit een doelschop niet buitenspel kan staan

B. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de plaats waar hij zich bevond toen de vrije schop werd genomen

C. Indirecte vrije schop wegens buitenspel te nemen op de middenlijn

D. Indirecte vrije schop wegens buitenspel, te nemen op de plaats waar hij de bal aannam, dus op zijn eigen helft.

Vraag 5 (Mokum Open)

Een doelverdediger vangt de bal en wil de bal snel weer in het spel brengen. Hij loopt naar voren en op het moment dat hij de bal uit de handen wil trappen wordt dit belemmerd door een tegenstander die voor hem is gaan lopen en een beweging naar de bal maakt. De doelverdediger schrikt hiervan en geeft deze speler een elleboogstoot tegen de borst. De scheidsrechter heeft alles gezien, wat moet hij nu besluiten?

Antwoord: D – Rode kaart,  C – Directe vrije schop, B – Op de plaats van de overtreding

 

Vraag 6 (Mokum Open)

Een goed genomen hoekschop komt midden in het doelgebied voor het doel terecht. De bal wordt daar hard weggeschoten door een verdediger tegen de arm van een in het doelgebied staande aanvaller die daarmee een duidelijke scoringskans krijgt en vervolgens vlak naast schiet.

Antwoord: A – Geen Kaart, C – Directe vrije schop,  E – Vanaf elk willekeurig punt in het doelgebied.

 

Voor de antwoordmogelijkheden bij vraag 5 en 6 zie onderstaand schema.

Vindt je bijvoorbeeld bij vraag 5 dat er een gele kaart gegeven moet worden en dat het spel hervat moet worden met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding, dan vul je in: 5 C, C, B

Antwoordmogelijkheden Mokum Open

 

 

 

Technische Avond

 

 

 

 

Woensdag 23 september geen conditietraining, maar een Technische avond.!!!!!!!!!

U bent welkom om 20.00 uur in de kantine bij Con Zelo

Voorzitter Dick Dam geeft uitleg van de spelregelwijzigingen seizoen 2020 – 2021.